Till AEF startsida

 

Bergtrollet 1950-1

 

Bergtrollet 1973-1

 

FFV-U nytt
1974 nr 2

 

CVA-nytt 1972 nr 1

 

Personaltidningar 1950-1990

Redan tidigt uppmärksammade företagsledningen vikten av regelbunden och saklig information till de anställda. Dessa gavs också möjlighet att medverka i tidningar av skilda slag.
AEF har digitaliserat publikationer som riktade sig till personal i Arboga. Vi har begränsat oss till tiden fram till och med 1990.

 

År 1950 i juli utkom Bergtrollet med sitt första nummer. Sista numret kom ut 1973. Bergtrollet riktade sig till anställda vid CVA och CFA.

 

Efter bildandet av FFV Underhåll 1973 blev personaltidningens namn FFV-U Nytt som 1979 blev U-aktuellt.
Utöver detta fanns 1972-1984 lokala blad i Arboga, CVA-Nytt och FFV-U/CVA-nytt.

 

Då FFV Underhåll 1986 bytte namn till FFV Aerotech ersattes U-aktuellt med  Tech-In
År 1989 tillkom ett veckoblad med namnet Aerogrammet  som i mitten på 1990 blev Nya Aerogrammet.

 

FMV: RESMAT hade sin tidning IRMA som utkom åren 1986 till 2001. Tidningen var avsedd för både kunder och leverantörer och var ingen utpräglad personaltidning.

 

 

Personaltidningar inom Telubgruppen t.ex. Inblicken, Informatören, Intrycket m.fl. finns samlat på Telubveteranernas webb .

 


FFV-U/CVA-nytt
1984 nr 30

 

Tech-In 1987 nr 15

Tech-In
1987 nr 15

 

Nya Aerogrammet 1990 nr 8

Nya Aerogrammet
1990 nr 8

 


IRMA 1986 -1