Till AEF startsida

 

 

 

 


1986 -1

 

 

 

 

1990-1

 

 

IRMA

Tidningen med Information från ReservMaterielavdelningen i Arboga

 

De tidiga åren användes Bergtrollet som gemensam intern personaltidning även för CFA.

 

Se bland annat nr 1967-3 och 1972-2 för 20- respektive 25-års jubileum.
 

För att informera om den försvarsgemensamma reservmaterieltjänsten skapades IRMA 1986. Tidningen var avsedd för både kunder och leverantörer och trycktes i 2 500 exemplar under slutåret 2001.

 

När Resmat övergick till Försvarsmakten 2002, togs beslut att upphöra med utgivningen och i stället använda TIFF som gemensam tidning för den tekniska tjänsten.
 

1986: nr-1

1987: nr-1  nr-2  nr-3

1988: nr-1  nr-2  nr-3

1989: nr-1  nr-2

1990: nr-1  nr-2  nr-3

1991: nr-1  nr-2  nr-3

1992: nr-1  nr-2  nr-3

1993: nr-1  nr-2

1994: nr-1  nr-2

1995: nr-1  nr-2

1996: nr-1  nr-2

1997: nr-1  nr-2

1998: nr-1  nr-2

1999: nr-1  nr-2

2000: nr-1  nr-2

2001: nr-1  nr-2

 

 

 

 

 

1995-1

 

 

 

 

2001-2