Nummer

1950 nr 1
1950 nr 2
1951 nr 1
1951 nr 2
1952 nr 1
1952 nr 2
1952 nr 3
1953 nr 1
1953 nr 2
1953 nr 3

1954 nr 1
1954 nr 2
1954 nr 3
1955 nr 1
1955 nr 2
1955 nr 3
1956 nr 1
1956 nr 2
1956 nr 3
1957 nr 1

1957 nr 2
1957 nr 3
1958 nr 1
1958 nr 2
1958 nr 3

1959 nr 1
1959 nr 2
1959 nr 3

1960 nr 1
1960 nr 2
1960 nr 3
1961 nr 1
1961 nr 2
1961 nr 3

1962 nr 1

1962 nr 2

1962 nr 3

1963 nr 1

1963 nr 2

1964 nr 1

1964 nr 2

1964 nr 3

1965 nr 1

1965 nr 1,5

1965 nr 2

1965 nr 3

1966 nr 1

1966 nr 2

1966 nr 3

1966 nr 4

1967 nr 1

1967 nr 2

1967 nr 3

1968 nr 1

1968 nr 2

1968 nr 3

1968 nr 4

1969 nr 1

1969 nr 2

1969 nr 3

1969 nr 4

1970 nr 1

1970 nr 1,5

1970 nr 2 (jubi-leumnr)

1971 nr 1

1971 nr 2

1972 nr 1

1972 nr 2

1973 nr 1

 

 

Personaltidningen Bergtrollet

 

Personaltidningen Bergtrollet gavs ut under åren 1950 till 1973 och var gemensam personaltidning för Centrala flygverkstaden CVA och Centrala flygmaterielförrådet CFA (senare UHF) i Arboga. 

 

Initiativtagare och utgivare var för CVA, Arne Boström och för CFA, Bo Engström.

 

Inledningsvis kostade tidningen 50 öre.

 

Arne Boström efterträddes 1952 av John Eklöf, ”Old Jim”, som redaktör. Han efterträddes i sin tur 1964 av Ragnar-Fredrik Bengtsson. Redaktör under Bergtrollets sista år var Gunnel Rydeborg.

 

Det sista Bergtrollet lämnade tryckpressarna våren 1973

i och med att FFV Underhåll bildades.
 

Några frekvent förekommande inslag med egna vinjetter var
Öi:s hörna, Driftvärnet, Idrott (IFFA), Elevhemmet,

Säkerhetstjänsten och Skyddsingenjören.

 

Öppna tidningen antingen genom att klicka på önskat nummer i vänsterspalten eller gå via innehållsförteckningen.

 

 

 

Innehålls-
förteckning

Samtliga nummer

 

 

 

 

Exempel på framsidor

Första numret 1950-1

 

 

Bergtrollet 1964 nr 3

1964 nr 3

 

1966 nr 2

1966 nr 2

 

1970 nr 2

 

Sista numret 1973-1