Första numret 1950 nr 1

 

 

1959 nr 1

 

 

1965 nr 1,5

 

 

1966 nr 2

1966 nr 2

 

 

1970 nr 2

 

Personaltidningen Bergtrollet


Bergtrollet gavs ut under åren 1950 till 1973 och
var gemensam personaltidning för Centrala flygverkstaden CVA och Centrala flygmaterielförrådet CFA (senare UHF) i Arboga. 


Initiativtagare och utgivare var för CVA, Arne Boström och för CFA, Bo Engström.

Inledningsvis kostade tidningen 50 öre.

Arne Boström efterträddes 1952 av John Eklöf, ”Old Jim”, som redaktör. Han efterträddes i sin tur 1964 av Ragnar-Fredrik Bengtsson. Redaktör under Bergtrollets sista år var Gunnel Rydeborg.

 

Det sista Bergtrollet lämnade tryckpressarna våren 1973 i och med att FFV Underhåll bildades.

 

Öppna tidningen antingen genom att klicka på önskat nummer eller gå via innehållsförteckningen.

År

Nr

1950

1

 2

 

 

1951

1

2

 

 

1952

1

2

3

 

1953

1

2

3

 

1954

1

2

3

 

1955

1

2

3

 

1956

1

2

 3

 

1957

1

2

3

 

1958

1

2

3

 

1959

1

2

3

 

1960

1

2

3

 

1961

1

 2

3

 

1962

1

2

3

 

1963

1

2

 

 

1964

1

2

3

 

1965

1

1,5

2

3

1966

1

2

3

 4

1967

1

2

3

 

1968

1

2

3

4

1969

1

 2

3

4

1970

1

1,5

2

 

1971

1

2

 

 

1972

1

 2

 

 

1973

1

 

 

 

 

 

 

Innehålls-
förteckning

Samtliga nummer

 

 

1955 nr 3

 

 

Bergtrollet 1964 nr 3

1964 nr 3

 

 

1966 nr 3

 

 

1968 nr 1

 

 

Sista numret
1973 nr 1