1989 v2

 


1989 v20

 

1989 v40

 

 

Personaltidningarna
Aerogrammet och Nya Aerogrammet

 

Aerogrammet var ett veckoblad för Aerotech-
gruppens personal. Dess första nummer utkom i januari 1989. I mitten av 1990 bytte bladet utseende och kallades då Nya Aerogrammet.

 

Ur första numret:

"Namnet -Aerogrammet- syftar på det lätta flygbrev vi benämner Aerogram, och det ger oss en bild av fart. Och just det är syftet. Aerogrammet finns för att snabbt förmedla information."

 

Av AEF digitaliserade nummer

1989 Aerogrammet

--

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v10

v11

v12

v13

v14

v15

v16

v17-18

v19

v20

v21

v22

v23

v24

v25

-- -- -- -- --
-- --

v33

v34

v35

v36

v37

v38

v39

v40

v41

v42

v43

v44

v45

v46

v47

v48

v49

v50

v51

--

 

 

 

 

 

 

 

 

1990 Aerogrammet

--

v2

v3

v4

v5

v6

v7

v8

v9

v10

v11

v12

v13

v14-15

v16

v17-18

v19

 

v20-21

v22

v23

v24

v25

--

 

 

 

1990 Nya Aerogrammet

nr1

nr2

nr3

nr4

nr5

nr6

nr7

nr8

--

 

Röd siffra anger att vi saknar numret

-- anger att numret inte utgivits

Löpsedel 1989 nr 2

Löpsedel 1989 nr 11

Löpsedel 1989 nr 12

Löpsedel 1989 nr 14

 

 

 

1989 v51

 

1990 v25

 

1990 nr 1