1974 nr 2

 

1974 nr 5

 


1975 nr 10

 

1979 nr 1

 

1981 nr 16

 

 

Personaltidningarna
FFV-U Nytt och U-aktuellt

I samband med bildandet av FFV Underhålls-
sektorn 1973 startades en sektorgemensam tidning som fick namnet FFV-U Nytt. Den lokala versionen av tidningen fick då namnet FFV-U/CVA-nytt.

Första numret av FFV-U Nytt kom ut 1973-08-24 och dess sista nummer 1979-06-28. Den ersattes då av U-Aktuellt som 1986 i sin tur ersattes av Tech-In då FFV Underhåll bytte namn till FFV Aerotech.

 

Av AEF digitaliserade nummer:

FFV-U Nytt

1973

1

2

3

             

1974

1

2

3

4

5

6

7

8

   

1975

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1976

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1977

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

           

1978

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                 

1979

1

2

3

4

5

         

U-Aktuellt 

1979

1

2

               

1980

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

                 

1981

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

       

1982

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

         

1983

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

     

1984

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

           

1985

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

       

Röd siffra anger att vi saknar numret

Jubileumsextra 1985

 

1982 nr 6

 

1983 nr 10

 

1983 nr 21

 

1984 nr 20

 

1985 nr 26