Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


                                                
/-/
     ----|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------
         1945  1950               1960                1970               1980                1990
 

 

Pragvåren
Händelser i Tjeckoslovakien våren 1968
 


InmarschenOrd mot pansar

Pragvåren är benämningen på de händelser i Tjeckoslovakien under 1968, som började med att den nye generalsekreteraren i det tjeckoslovakiska kommunistpartiet, Alexander Dubcek, började införa liberala reformer i ett försök att reformera ett krisdrabbat samhällssystem. Reformerna fick beteckningen "socialism med ett mänskligt ansikte".

Tidpunkten, mitten av 1960-talet, hade motsättningarna mellan supermakterna USA och Sovjetunionen tonats ned, det kalla kriget kändes mindre kallt.

Dubcek, gjorde dock en total felbedömning av hur de sovjetiska ledarna skulle se på det hela. Man trodde att klimatet var ett helt annat än under revolten i Ungern tolv år tidigare och att militärt våld i Centraleuropa var något som hörde till en gången tid.

Moskva begärde förhandlingar och Dubcek tvingades gå med på eftergifter som inte visade sig tillräckliga.

Natten mellan den 20 och 21 augusti, 1968 invaderades Tjeckoslovakien av en mäktig sovjetisk armé omfattande 29 divisioner, med 7500 stridsvagnar. De stöddes av östtyska, ungerska, bulgariska och polska truppkontingenter för att betona operationens internationella karaktär.
Mot dessa styrkor kunde endast ett obetydligt motstånd åstadkommas.

De internationella reaktionerna var mycket återhållsamma, rentav obefintliga, jämfört med reaktionerna efter Pragkuppen 1948
Invasionen försvarades en månad senare av Moskva med Brezjnevdoktrinen

Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget,
klicka här

 

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2008-03-05