Allmänt
Generella artiklar om avionik      
Uppdaterad 2020-05-03

Titel

Författare

Innehåll

Krigsfunktion J35A

Krigsfunktion J35BD

Krigsfunktion J35F

Krigsfunktion J35J

Göran Hawée

Ersättaren till J29 Tunnan började planeras redan 1949. Det skulle vara anpassat till svenska krigs- och vägbassystemet BAS 60 samt till en markorganisation med ett utvecklat stridsledningssystem STRIL 60. 

System 35 Draken 

Gunnar Lindqvist SFF

Initierad bakgrund till beväpningssystemet för J35F

Historisk notis om Avionik

Sammanställt av Stig Hertze

Avionikutvecklingen under 50 år med föraren i centrum

Avionikutvecklingen 1936 - 1990

Redigerat  av Stig Hertze

Baserad på det bevingade verket
"Svensk flygteknik under 50 år"

Arkitekturen i FV systemflygplan från J35 till JAS39 

Sesam gruppen

SESAM Seminariet hösten 2001 behandlade detta ämne initierat på flera nivåer

Radarstyrning av Robotar

Torsten Linell

1992 höll FOA-veteranerna ett seminarium i Linköping som behandlade
"Tidig radar- och motmedelsforskning vid FOA Från ekoradio till STRIL-60”

Vittnesseminariet JA37
"Pilot och system"
(pdf 1,45 MB)

Johan Gribbe KTH

Vittnesseminariet ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 11 december 2007, arrangerat inom ramen för dokumentationsprojektet ”Från matematikmaskin till IT”   Datorsystemet i JA37 avhandlas speciellt med avseende på människa - maskin interface.

FOI orienterar om Sensorer

"FOI orienterar OM" nr 2004/3

SENSORER inom alla områden bl.a. radar elektrooptik, signalspaning

Sökmottagare PQ-04/T (AN/APR-4)

Erland Hall AEF

Sökmottagare PQ-04/T var installerad i
DC-3:an som blev nedskjuten över Östersjön 3 juni 1952.

Telekrig i svensk lufthotsmiljö

Tommy Kahlin
FVN 1985 nr 1

Målflygdivisionen. J32E för utbildning av FV- förare i att operera i störd miljö

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Försvarsmakten 2004.

Boken behandlar telekrigföring mot främst luftvärnets spaningsradarstationer. Avsikten är att visa hur tekniken påverkar radartaktiken och ibland gränser för vad som kan vara taktiskt lämpligt.

Försvarets Historiska Telesamlingar.

Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av materiel och system.