Klicka här för att komma till AEF:s Startsida! 

 

Operativ Tidsperiod 

 

 

Flygradarinstallation J35F2 och J35J

 

IR-spanare 71N 

 

 

 

 

 

IR-spanare 71 N IR-kapsel

IR-spanare 71 N IR-kapsel

Större bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Radarindikatorn

De två sista jaktversionerna av flygplanet Draken, J35F2 och J35J, var kompletterade med en IR-spanare efter en specifikation från Kungliga Flygförvaltningen, KFF. Den utvecklades i i viss mån av LM Ericsson, LME, dock med influenser av en amerikansk IR-spanare, utvecklad av Hughes Aircraft Company, HAC.
IR-spanaren var helt integrerad med den svenska Spaningsradar PS-011 antennsystem.
 
IR-spanarens Målsökare MS i dess IR-kapsel, IR-signalenhet, Servoförstärkare och Kraftenheter tillverkades och levererades av LME medan indikeringarna presenterades på  radarns Indikator, tillverkad av Svenska Radioaktiebolaget, SRA. En Kylmaskin för nedkylning av MS detektor tillverkades av Westinghouse.
Manöverorganen var placerade på en Radarpanel, en Handkontroll och en Vapenpanel som tillverkades vid Svenska Aeroplanaktiebolaget Saab.
 
IR-spanaren  arbetade inom våglängdsområdet 3,2 – 4,7 micrometer och dess huvudsakliga uppgift var att vid radarstörning och/eller på låg flyghöjd förmedla relevanta målrörelser till radarn för vidarebefordran till Sikte S-7B3/31 vid skjutning med Jaktrobotar i Direktanfall DA eller Jaktkurveanfall JK eller Hundkurveanfall HK samt att via Robothjälpapparaterna anpassa slavsignaler till radarantennen och till Jaktrobotarna RB27 och RB28.
Den kunde även användas för målspaning.
 
Utrustningen medgav avsökning i olika spaningsprogram, slavad från radarns antenn samt ett program för målföljning i två koordinater, sida och höjd.
IR-spanarens MS-s totala avlänknongsoråde var 120 grader i   sidplanet och 60 grader i höjdplanet, centrerat till flygplanets nosriktning.
 
Målekot presenterades vid spaning på radarns Indikator typ B som angav riktningen till målet och i följningsprogrammet kompletterades målinformationen med styrinformation till optimal avfyringspunkt på en indikator typ F.
 
Inkopplingen av IR-spanaren som målpresentatör och målföljare utfördes från radarns Handkontroll och de grundläggande inställningarna gjordes på Radarpanelen.
Till- och Frånslag av IR-spanaren och dess Målsökare gjordes på Vapenpanelen i kabinen.


 Skrivet av Göran Hawée  2019-08-18

Källa: Speciell Förarinstruktion SFI 35F del 3 Systemdel.