Operativ Tidsperiod
 

 

 

Avioniksystem J35F och J35J                Notis 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

J35F1
J35F1

 

J35F2 med IR-spanare under nosen.
J35F2 med IR-spanare under nosen.

 

 

 

 

 

 

J35J
J35J

 

Avionikens uppgifter var i princip att samla in, bearbeta och presentera information för föraren och att automatiskt styra ett flertal funktioner

J35F var tillsammans med J35B och J35D flygvapnets första systemflygplan. Med detta avsåg man att alla de olika systemenheterna var samordnade till ett avioniksystem genom en central beräknings- och integrationsenhet - en analog datacentral.
På detta sätt uppnåddes ett, på flygföraren starkt fokuserat presentations- och manövreringssystem för flygplanets totalfunktion.

 

J35F byggde sin systemutformning nästan helt på J35D och formades för taktiken med direktanfall med radar- och IR-målsökande jaktrobotar.
Därmed uppfylldes fullt ut ÖB:s doktrin från 1954 att:
fiendens bombflygplan, kommande på hög höjd måste kunna mötas tidigt och bekämpas av jaktflygplan med framifrånvapen”

 

Som andrahandstaktik kunde hundkurveanfall genomföras med jaktrobotar samt jaktkurveanfall med automatkanon.

 

Det speciella direktanfallet med jaktrobotar krävde en ytterligare förbättrad siktesradar och ett ännu mer utvecklat sikte än i J35D i vilka även kompletterande avionik för slavningar och prepareringar av robotarna före avfyring ingick

 

Avioniksystemet i J35F utformades i två snarlika delversioner.

  • J35F1, den första delversionen var utan IR spanare.

  • J35F2, andra delversionen var försedd med IR-spanare.

Avioniken i J35F moderniserades efter hand med bl a bättre flygradio i två omgångar, med stallvarningssystem och med modifierad styrautomat och radar.

 

Ytterligare förbättringar i J35F2 blev en ny version J35J med förbättrat flyglägesinstrument, siktesradar och sikte, ny civil SSR- och IK-transponder samt Luftdataenhet.

 

Vill du veta mera, klicka här

 

 Se även Avionikutvecklingen i Flygvapnet 1936-1990

 

Skrivet av Göran Hawée

Senast uppdaterad 2010-01-31