Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Aktuell tidsperiod
 


F1 Hässlö
F1 Hässlö

 

Officiella namn

Första Flygkåren

1929-1936

Kungl Västmanlands Flygflottilj

1936-1983

Verksamhetsslag

Bomb, jakt, spaning

1929-1938

Bomb

1938-1948

Nattjakt

1948-1958

Jakt

1958-1983

Övrigt

 Sektorflottilj W5 1957 - 1975

 Sektorflottilj O5  1974 - 1983

Flygplanstyper

S2-S4, J1 och J7

1929-1934

B3 Junker Ju 86K

1938-1945

B 4 Hawker

1937-1939

B18A/B SAAB 18

1944-1949

J30 Mosquito

1949-1954

J33 Venom

1952-1958

J32B Lansen

1958-1967

J35F Draken

1966-1983

 

Flottiljvakten på Hässlö
Flottiljvakten på Hässlö

 

 


På Västerås flygmuseum
i CVV hangaren på gamla F1 kan du se och uppleva verklig flyghistoria

Länk till Västerås Flygmuseum

 

Kungl Västmanlands Flygflottilj,

Den första flygflottiljen

Hur det hela började

När det självständiga flygvapnet bildades inrättades fyra flygkårer. Utdrag ur Riksdagens skrivelse nr 310


”.....1.kåren, avsedd att i första hand betjäna högsta krigsledningen, anslutes den första gemensamma spanarutbildningen varjämte till denna kår  förlägges gemensamt den grundläggande bombutbildningen.
2.kåren är avsedd för Marinens behov samt 3.och 4.kårens huvudsakligen för samarbete med Armén och luftvärnet
.....”

Av detta framgår att 1.kåren sedermera F1, redan från början fick en inriktning gemensamt med det självständiga flygvapnets.

Efter fördröjande diskussioner om placeringsort sattes 1.flygkåren upp den 1 juli 1929 med placering i Västmanlands Regementets gamla kaserner i Viksäng, strax utanför centrala Västerås.
Den första flygningen på F1 ägde rum på hösten 1929 från sjöflygstationen vid Viksäng.

Flytt till Hässlö

Enligt 1936 års försvarsordning ombildades 1.flygkåren till medeltung bombflottilj. Flygfältet på Hässlö var 500x500m då det började nyttjas 1939. Byggnader uppfördes successivt fram till 1946. F1 flyttade till Hässlö 1944.
Vid Viksäng lokaliserades Flygvapnets Centrala Skolor. 

Nattjakt

En ny era inleddes med att F1 ombeväpnades till ett nattjaktförband. Anskaffningen av J30 Mosquito omfattade förutom flygplanen all nödvändig markutrustning för att säkerställa operation i mörker och dåligt väder.


J33 Venom ersatte J30 efter fyra år och blev det första jetplanet på F1, en ur flygsäkerhetssynpunkt nödvändig förändring.
Med J32B Lansen inleddes jaktepoken, som avslutades med J35F Draken

Flygvapenhistoria

  • F1:s första femtio år är flygvapenhistoria och har dokumenterats i en faktaspäckad bok.
    Kungl Västmanlands flygflottilj 1929-1979 utgiven 1979   (7 utvalda kapitel)

  • Flygdirektör O Björnhagen, F1 skrev en artikel som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 3 1957 med rubriken En av kunderna. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F1 vid den tiden.

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet

De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F1 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?


Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?


Avveckling
F1 avvecklades 1983. Hässlö levde en tid vidare som Flygbas under F16

Mer läsning om F1:

Flygstaden Västerås   Av Sven Olof Olson 2002.

Länk till F1 Kamratförening

 

 

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2017-092-07