Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!Aktuell tidsperiod

 


F18 Tullinge
F18 Tullinge


 

Officiellt namn

Kungl. Södertörns Flygflottilj

1946-1986

Verksamhetsslag

Jaktförband

1946-1974

Övrigt

Sektorflottilj O2

1957-1965

Flygvapnets Södertörnskolor

1974-1986

Flygplanstyp

J22A FFVS22

1946-1950

J28B Vampire

1950-1956

J34 Hawker Hunter

1955-1961

J35B Draken

1962-1974J34 under jord
 J34 under jord

Kungliga Södertörns flygflottilj
 

Försvarsbeslutet 1942 förordade att en sjunde jaktflottilj skulle upprättas. Chefen för Flygvapnet föreslog användning av krigsflygfält 40, beläget intill Rikstens gård, 5 km, från Tullinge järnvägsstation.
F18 var operativ 1946 då de första J22 anlände
F18 var den andra flygflottiljen efter F9 Säve där man byggde en berghangar.

Åren 1947-1949 byggdes den första delen av berghangaren och togs i bruk från 1951 med flygplan J28 Vampire. Den andra delen sprängdes ut under 1950-talet men inreddes aldrig.
Många var de utländska besökare som blev imponerade av direktstart från skyddad högsta beredskap som ofta demonstrerades.
F18 blev det första förbandet som utrustades med J34 Hawker Hunter. Det första flygplanet landade på Flottiljen den 27 oktober 1955.
Ombeväpning till J35B påbörjades i juni 1962. J35B blev det sista krigsflygplanet som tillhörde F18.


1974 upphörde flygverksamheten på F18.
 

Från 1981 till 1985 opererar den s k ”Huvudstadsjakten”, en division J35F1 på F18 under F1:s och F16:s ansvar vilka betecknades 3 div. F1 och 1 div. F16

Till de nybildade F18 Södertörnsskolor överförs i samband med F2 nedläggning följande utbildningar:

  • Stridslednings- och luftbevakningsskola, STRILS.

  • Flygvapnets teletekniska skola, FTTS.

  • Flygvapnets kadett- och aspirantskola/marklinjen, KAS/M.

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F18 har varit utrustade med alltmer  avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.
Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?

 

Avveckling
F18 avvecklades som militärt förband 1986

 

Länk till F18 Kamratförening

 

En artikel "F18 Kungl Södertörns Flygflottilj Jaktförband"  publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 2 1966. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F18 vid den tiden.

 

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2016-02-29