Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Aktuell tidsperiod

 

 

 

F6 Karlsborg

F6 Karlsborg

 

 

 

Officiellt namn

Kungl. Västgöta
Flygflottilj

1939-1994

Verksamhetsslag

Lätt bomb

1939-1946

Attack

1946- 1994

Flygplanstyper

B4 Hawker Hart

1939-1941

B5 Northrop 8

1941-1944

B17 SAAB 17

1943-1947

A21-3 SAAB 21

1947-1954

A29B Tunnan

1953-1957

A32 Lansen

1957-1978

AJ37 Viggen

1977-1994

 

 

 

 

B4 Hawker Hart

B4 Hawker Hart
 F
lottiljens första flygplanstyp

Kungliga Västgöta Flygflottilj
 

När F6 invigdes den 1 juli 1939 bestod Flottiljens flygstyrka av tre man som disponerade en Sk9, en Sk11 och två inlånade S6 samt en inlånad J8
Krigsutbrottet 1 september 1939 innebar att F6 kom att begagnas av andra flottiljer och 5 september omgrupperade större delen av F4 Frösön sina B4 till Karlsborg.

Lätt bombflottilj
1940 Planerna var att utrusta F6 i Karlsborg med det amerikanska flygplanet B6 stoppades genom det amerikanska vapenembargot. B4 blev därmed den första
huvudflygplanstypen vid F6. Snart mönstrades dessa B4 ut och ersattes av B5
 

1941 De första flygplanen anlände under våren 1941.
Totalt kom F6 att disponera 54st B5.
I samband med ombeväpningen till B5 tillkom en tredje flygande division.
 

1943 F6 var den första flottiljen som ombeväpnades till SAAB B17A. Den tredje divisionen blev först ut med plan som levererades direkt från Trollhättan.

Ny inriktning - Attack

1948 Den 27 november 1947 anlände flottiljens två första exemplar av Saab 21A-3, ytterligare 30 flygplan levererades direkt från sommaren 1948. Den taktiska användningen av A21 var i stort sett densamma som den sista tiden med B17, bomber var det viktigaste beväpningsalternativet, även om raketer kunde användas.
Som mest disponerade F6 över 70 A21.
 

1954 Övergången till A29B inleddes med att alla förare flög in sig på J21R på F7 för att underlätta övergången till A29.

A29A var A21 överlägsen som attackflygplan dock med begränsningen att inga bomber ingick i beväpningen
 

1957 A32 Lansen var det första flygplan som från grunden var konstruerat för attackändamål. Det var också det första flygplan som skapade bullerproblem i Karlsborg, vilket medförde att flygvapnet tvingades lösa in fastigheter nära flygfältet.
 

1977 började flottiljens två divisioner utrustas med AJ37. Dessa var i tjänst till nedläggningen av flottiljen.

 

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F6 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.
Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?

 

Avveckling
Nedläggningen av F6 Karlsborg skedde 30 juni 1994.

 

Film på YouTube

En film som visar det dagliga livet på Västgöta Flygflottilj F6 i Karlsborg, utgiven i samband med nedläggningen 1994.

35 minuter lång

 

 

 

Skrivet av: Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2016-02-17