Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 

 

J30 Nattjaktplan Jaktflygplan                    Notis 2

de Havilland D.H. 98 Mosquito NF Mk XIX
J30 Mosquito F1 1div
J30 Mosquito F1 1div
Större bild
Instrumentpanelen
Större bild
 

J30 Data och prestanda

Spännvidd

16,52 m

Längd

12,68 m

Höjd

4,6 m

Tomvikt

6725 kg

Norm. flygvikt

6270 kg

Max fart

600 km/h

Topphöjd

13000 m

Motor

2xRR Merlin 25 1650 hk

Beväpning

4 x 20 mm akan m/46A
Reflexsikte Mk2

 


Redan under slaget om Storbritannien 1940 upprättade RAF nattjaktsförband när Tyskland övergick till nattbombningar.
För att i slutskedet kunna fullfölja anfallet mot de angripande bombflygplanen utrustades nattjaktflygplanen med radar.
 

Mosquito försedda med S-bandsradarn SCR-720 (PS-20) ansågs speciellt betydelsefulla genom sin förmåga att operera i en miljö störd av remsor, Windows anpassade till störning av de tyska radarsystemen som opererade inom UHF området.
Mosquito försedda med denna spaningsradar var operativa i RAF från våren 1943, ofta som målmarkerare.
Detta sammanföll med att de allierade störning av de tyska radarnätet genom systematisk remsfällning.


Flygförvaltningen undersökte under 1947 möjligheterna att utomlands köpa lämplig flygradarutrustning för ett planerat svenskt nattjaktflygplan J18, en version av SAAB 18.
Flygförvaltningen blev då erbjuden att mycket fördelaktigt köpa ur engelska surplusförråd, kompletta Mosquito försedda med radar.
I juli 1948 beställdes 60 de Havilland Mosquito, svensk beteckningen J30, för leverans till F1 i Västerås som därmed blev flygvapnets första och enda nattjaktförband.

För många var de Havilland Mosquito en gammal bekant. Redan den 5 augusti 1941 landade det första på Bromma, som kurirplan från England, det blev därefter den vanligaste typen bland kurirflygplanen. Med det brittiska kurirflyget transporterades tidningar, post och passagerare (norska motståndsmän, repatrierade allierade flygare med flera) och svenskt specialstål och kullager.


de Havilland Mosquito var ett av de mest mångsidiga stridsflygplanen under andra världskriget. Det producerades vid ett 40-tal fabriker i Storbritannien, Kanada och Australien. Totalt tillverkades 7 781 i olika varianter.

Med nattjaktflygplanet J30 Mosquito levererades för det svenska Flygvapnet, helt ny avionikmateriel:

  • Spaningsradar.

  • Radarutrustning för navigering, och landning i mörker och dålig sikt.

  • Igenkänningsradar för att skilja vän från fiende.

  • Radarhöjdmätare för att mäta den absoluta höjden över mark och sjö.

För samverkan med dessa nya avioniksystem utrustades F1 och ett antal andra flottiljer med nya markteleutrustningar som levererades som en del av upphandlingen av J30 Mosquito.

Mosquito var tillverkade i trä och under brinnande krig samt som det senare visade sig, med en begränsad livslängd. Redan 1951 beslutades, med hänsyn till detta, att ersätta J30 med de Havilland Venom, J33.
I denna anskaffningsplan avsåg KFF att överföra avioniken från J30 till J33 som i huvudsak köptes utan avionikutrustning.

Avveckling
De sista J30 kasserades i november 1954 och ersattes av J33 Venom

Elsystem: 24V DC

Avionik
:

Flygradio vid leverans 1948-49 FR-9
under 1953 ersatt av FR-8

Spaningsradar PS-20

Radarhöjdmätare PH-10

IK utrustning PN-53

Navigeringsutrustning PN-53

  

Skrivet av: Stig Hertze

Källor
- de Havilland Mosquito Wikipedia  Läst 2011-08-20
- J30 Mosquito Mikael Forslund Allt om Hobby 1997

- Brittiska källor
 

Läs mer:

"Nattjakten tar över med J30 Mosquito". Ur Hässlöbladet nr 2 2000.


Senast uppdaterad: 2014-10-13