Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell Tidsperiod


        \/

--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

DC3 från flygvapnet försvinner över Östersjön

Sjöräddningsplan TP47 Catalina skjuts ner av sovjetiskt jaktflyg

 
MIG15TP79 DC3Catalinan efter nödlandning

 

Den 13 juni 1952, försvann ett flygplan TP79, DC3 ur flygvapnet med åtta mans besättning över Östersjön.
Det enda konkreta beviset var en, efter flera dagar, påträffad sönderskjuten livbåt som tillhört planet. I livbåten fann man bl a projektilsplitter.
Det försvunna flygplanet var utrustat för elektronisk signal-spaning. Flygningen var ett helt legitimt rutinuppdrag, men topphemligt, över internationellt vatten.

Sovjetunionen förnekade all inblandning i försvinnandet. Flygvapnet och Sveriges regering hävdade, sannolikt med hänsyn till att planets position vid beskjutningen inte var säkert fastställd, att planets besättning varit ute på en oskyldig navigeringsflygning i utbildningssyfte.

En massiv räddningsinsats startade med insatser från marinen och flygvapnet. Tre dagar senare den 16 juni, deltog bl a två sjöräddningsplan TP47, Catalina i försöken att lokalisera det saknade planet.
Ett av planen besköts då av ett sovjetiskt jaktflygplan, MIG15, under upprepade anfall som via radio rapporterades till hemmabasen F2 i Hägersten.
Nödlandning kunde ske nära ett västtyskt fraktfartyg som tog ombord alla fem i besättningen.
Starka antisovjetiska stämningar börjar framträda i media. Nedskjutningarna sker i skuggan av Pragkuppen, Berlinblockaden, Koreakriget och insikten om järnridån.
Frågan väcktes, som flera gånger tidigare under det kalla kriget, hur långt är sovjet berett att gå?

Nedskjutningarna av de båda flygplanen ledde fram till flygvapnets incidentberedskap med 24 timmars bevakning av Sveriges luftrum och beredskap för omedelbart ingripande av svenskt jaktflyg.

Ryssland medgav 1991 officiellt nedskjutningarna och de båda planen återfanns på internationellt vatten 2003 och 2004.
 

Mer information finns här. Klipp ur Flygvapennytt Nr 1 2002.


Vill du veta mera om viktiga händelser under det kalla kriget, klicka här

 

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad 2012-11-18