Innehåll i avsnittet Avioniksystem i flygplan

Allmänna artiklar om avioniksystem        Uppdaterad 2020-03-26

Titel

Författare

Modifieringar av avioniksystem Hawée I och Hawée II beskriver de betydande förändringar som infördes i beväpningssystem i J35F/J 1980-1985

Göran Hawée

Arkitekturen i FV systemflygplan från J35 till JAS39 Utdrag ur presentation vid SESAM Seminariet 2001som behandlade detta ämne initierat på flera nivåer

Sesam gruppen

Vittnesseminariet JA37  Pilot och system  Behandlar  avioniksystemet speciellt med avseende på människa - maskin anpassning

Länk till KTH

Vittnesseminariet Tidig flygradar Behandlar bakgrunden till alla flygradarstationer från PS-18 till PS-37

Länk till KTH

Utrustningar inom Avioniksystem

Flygplan

Ändamål

Avioniksystemets uppbyggnad

Tidsperiod

A32A

Attack

Analoga enheter delvis integrerade

1956-1978

J32B

Allvädersjakt

Analoga enheter delvis eller helt integrerade

1958-1973

S32C

Spaning

Analoga enheter delvis integrerade

1958-1978

J32E

Telekrig

Analoga enheter delvis eller helt integrerade

1971-1998

J35A

Allvädersjakt
Attack

Analogt system, elektromekaniska system, central dataväxel för flygdataberäkning
Analog kommunikation

1960-1976

J35B

Allvädersjakt
 Attack

Analogt system, elektromekaniska system, central dataväxel för flygdataberäkning
Analog kommunikation

1962-1974

SK35C

Skolning

Analogt enheter delvis eller helt integrerade. Analog kommunikation

1962-1998

J35D

Allvädersjakt
Attack

Analoga elektromekaniska system, central dataväxel för flygdataberäkning och integrerade flyg- och stridsledningspresentation. Analog/digital kommunikation.

1963-1986

S35E

Spaning

Analoga elektromekaniska system, central dataväxel för flygdataberäkning. Analog kommunikation.

1965-1982

J35F

Allvädersjakt
Attack

Analoga elektromekaniska system, central dataväxel för flygdataberäkning och integrerade flyg- och stridsledningspresentation. Analog/digital kommunikation.

1966-1989

J35J

Allvädersjakt
Attack

Analoga elektromekaniska och digitala system, central dataväxel för flygdataberäkning och integrerade flyg- och stridsledningspresentation. Analog/digital kommunikation.

1987-1999

AJ37

Attack Jakt

Analoga elektromekaniska och digitala system, med central kalkylator CK. Elektronisk presentation med viss integrerad presentation. Analog kommunikation.

1971-1998

SK37

Skolning

1973-2003

SH37

Spaning Havs-
övervakning

1975-1996

SF37

Spaning Foto-
grafering

1977-1996

AJS37

Attack Jakt

Spaning
Analoga elektromekaniska och digitala system, med central kalkylator CK med utökad datorkraft. Uppdrags- och motmedelregistrering. Elektronisk presentation med viss integrerad presentation. Utökad beväpning. Analog/digital kommunikation. 1991-2005

JA37

Allvädersjakt

Attack

Analoga elektromekaniska och digitala system, central dator CD för flygdataberäkning och integrerade flyg- och stridsledningspresentation. Analog/digital kommunikation. Elektronisk presentation med integrerad presentation och med elektroniska karta. Registrering av Underhåll och Flygsäkerhet samt Utbildning, RUF / UTB

1979-2004