Personliga minnen

Under detta avsnitt publicerar vi berättelser av personer som har en
intressant yrkesbakgrund som anknyter till AEF:s inriktning.

Uppdaterat 2016-08-02

 

Bengt Föllinger berättar.

Bengt Föllinger föddes den 8/11 1918. Efter tjänstgöring vid ett flertal förband (bland annat CVA) avslutade han sitt yrkesliv 1988 vid RAB (Redovisningsavdelning Bergslagen) i Örebro som Flygingenjör med majors tjänsteklass.

Bengt Föllinger har talat in sina minnen från sin yrkesverksamma tid på ljudband. Han berättar på ett lättsamt sätt hur han via rekryten blev signalingenjör vid armén samt om den äldre radiomaterielen blandat med humoristiska historier om upptåg och personer som han träffat. Bengt Föllinger avled i Örebro den 4/6 1994.

Ett tidsdokument! 

 

Guldgrävarliv i Californien

Bergtrollets och CVA utposter i det stora landet längst i Väster, Betty och Stig Hertze, trivs fint i Palo Alto omedelbart söder om San Francisco (världens vackraste stad). Trots detta säger de sig se fram emot sin återkomst till Arboga.

Vid sidan om sitt ordinarie jobb har de, som framgår av denna skildring, börjat söka guld.
Utdrag ur Bergtrollet nr 4 1966

 

 

CVA-kvarnens fröförädling

En anekdot skriven av Knut Rune ”Martin” Carlsson om hans tid som lärling på CVA och hur en från stadsmakterna riktad satsning på yrkesutbildning kan förädla en springschas till ingenjör.
 

Nausta-7
Förberedelser


En ”sörlännings” upplevelse av Nausta på 50-talet.

 

En artikel som förre montören vid CVA Bengt Rask skrivit. Den handlar om förberedelserna för en sprängning som FOA utförde 28 augusti 1957 för att se verkningarna av en atombombsexplosion. Sprängningarna utfördes i Nausta, söder om Jokkmokk. Vi har kompletterat artikeln med bilder som visar verkningarna av explosionen.
  


Några karikatyrer från Markteleavdelningen

 

Liza Jönsson (tidigare Sundin) är en mästerlig karikatyrtecknare och har glatt många medarbetare vid Marktele.

Här ett urval där mer eller mindre kända profiler figurerar.


Exempel på komplicerad elektronik
Avancerad elektronik


40 år med elektronikutveckling i Arboga


Göran Gustafsson skriver personligt om arbetet som elektronikkonstruktör vid företaget som från början hette CVA (Centrala Flygverkstaden Arboga). Artikeln beskriver hur EMC-kraven började att  komma in i militära apparater och utrustningar i slutet av 60-talet och hur dessa hanterades. Även uttryck som EMI och ESD förklaras.Färdmedel

Tjänsteresor på 60- och 70-talen

 

Komforten på tjänsteresorna var inte så stor på 60-70 talen. Man delade ofta rum på billiga hotell och hotellfrukost var okänt begrepp. Limpa, ost och mjölk på rummet eller något fik som öppnade tidigt var det som gällde. För oss som var statligt anställda reglerades resandet strikt. Stig Möller berättar i artikeln om hur det var att vara resande tjänsteman på den tiden. Andra författare bidrar med olika mer eller mindre lustiga episoder i samband med tjänsteresor.

 

 


Mätuppkoppling


Leveranskontroll av marktelemateriel

 

Stora mängder materiel levererades till försvaret under 50-, 60- och 70-talen och enligt gällande doktrin skulle all materiel leveranskontrolleras. Kontrollen skedde mestadels som allkontroll. En radarstation, radiostation eller radiolänk hade en mängd parametrar som skulle verifieras genom mätningar av prestanda, stabilitet, noggrannhet mm.

Kontrollanterna togs alltid väl emot, även om det ibland kunde skära sig med produktionsansvariga med olika åsikter om kvalitet. Stig Möller har skrivit artikeln  som beskriver hur arbetet bedrevs.

 

 


Nattkvarter


Nattkvarter under biljardbord

 

Hans Broberg skriver här om en äventyrlig resa som han och Arne Larsson gjorde från Växjö i snöoväder.

 

Antenner för RL-81


RL-81 En italiensk historia

 

Under 1960-talet byggdes stomnätet i FFRL (Försvarets Fasta RadioLänknät) ut med radiolänkutrustning RL-81, en helt rörbestyckad utrustning på 7 GHz bandet, som levererades av Selenia i Italien. RL-81 kom att utgöra stommen i FFRL och senare FTN (Försvarets Telenät) under 30 år.

Hans Broberg, som anställdes på CVA:s  Radiolänksektion 1961, ger här återblickar kring prototyp- och leveranskontroller, installation, underhåll samt om CVA som huvudverkstad.

Kontrollerna skedde i Italien och Hans, som  svarade för huvuddelen av dessa, berättar i  artikeln om tekniska problem, kulturkrockar och andra episoder i samband med resorna.

 

Artikeln finns även i pdf-format och är då 270 kB.

 

Lennart Thornström med medalj


Lennart Thornström minns

 

Lennart Thornström började sitt yrkesverksamma liv i slutet av kriget, d v s i januari 1945 som beredskapsinkallad vid signalregementet S1. Efter utbildning till ekoradiotekniker på flygflottiljen F8 i Barkarby placerades han på F20 (sedermera F16) i Uppsala för att förbereda uppbyggnad av en radarkedja i norra Sverige.
Efter uppbyggnaden placerades han som central serviceman för radarstationen ER IIIb med antenn och allt, i flyg­för­valtningens källare i Stockholm.
I början av maj 1946 flyttade Lennart till Arboga för att upprätta en radarservicedetalj i den nyöppnade Centrala Verkstaden (CVA) som på den tiden löd under KFF i Stockholm. Här blev han trogen fram till sin pensionering och hann med att både bygga upp radarverksamheten samt att starta införande av autotestteknik vid provning av såväl komplett flygplan som på de i flygplanet ingående elektronikenheterna.
Lennart ansågs, av många av oss, vara den största innovatören vad avser underhåll av flygplan och elektronik och fick den 12 november 1971 ur dåvarande kronprinsen, Carl Gustafs hand mottaga Kungl. Krigsvetenskapsakademins utmärkelse för sina insatser inom autotestområdet.

 

 

Hans Broberg i det blå


Flygarminnen

 

Hans Broberg fick i mitten av 1960-talet till ett avtal med dåvarande CVA att nyttja privatflyg för tjänsteresor och genom åren blev det många från jobbet som deltog i flygningarna.
På uppmaning av dessa har Hans här ställt samman några episoder när allt inte gick helt enligt planerna.

 

Finns även i pdf-format

 

Berättelsen uppdaterad 2010-06-10

 

 

KE Åberg

 

Mats Brewitz

Karl-Erik Åberg minns

Karl-Erik Åberg började på CVA 1946 och pensionerades 1992. Han berättar om arbetet på CVA och om sina äventyrliga utflykter till Etiopien och Nigeria.
 

Vad hände med CVA/FFV-AS i Norge?

Mats Brewitz skriver personligt om verksamheten vid FFV-AS i Oslo, en avknoppning från FFV/CVA.
 

 

Åter till början