Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

  Det militära hotet mot Sverige 1949

Reportage från Bildtidningen Se nr 6 1949
 Kommentarer


Se grundades 1938 som Sveriges första bildreportagetidning.
Den amerikanska Life Magazine och Look var förebilder.
Se skapade en för Sverige helt ny fotojournalistik med ett nytt sätt att berätta om världen.

Rune Moberg, 1912-1999, svensk journalist. Mest känd som manusförfattare och för sin ledarsida i tidningen Se

Bilden på överbefälhavaren Helge Jung, hans framtoning och allvarsamma min stöder rubriken.
Detta var fotojournalistik.


Reportaget i tidningen Se bör ses i sitt historiska sammanhang

Bakgrund tiden 1945-1948

Andra världskriget slutade inte med fred i Europa utan ett nytt kallt krig påbörjades

De västallierade iakttog med stor oro den sovjetiska expansionen i Östeuropa och såg detta som en målmedveten strategi för ett världsherravälde.
 

En järnridå delade Europa.
 

Pragkuppen i maj 1948 och Berlinblockaden i juni 1948
 

Dessa händelser uppfattades i Västeuropa som alarmerande.

På flera håll i Europa talades det om kollektiva säkerhetslösningar

I april 1948 tvingades Finland ingå VSB-pakten med Sovjetunionen.
Detta var illavarslande för länderna i Norden

 

Nordiskt försvarsförbund.
Dessa händelser resulterade i

en diskussion om ett skandinaviskt försvarsförbund mellan Danmark, Norge och Sverige. På svenskt initiativ tillsattes oktober 1948 en gemensam behandling. Danmarks och Norges behov av snabb uppbyggnad av försvaret var de främsta drivkrafterna.

För Sverige var neutralitet ett krav. Danmark och särskilt Norge tvekade att uppge sina nära förbindelser med västmakterna.
Vid årsskiftet 1948-49 presenterades ett underlag till ett skandinaviskt neutralt försvarsförbund.

Vid det nordiska toppmötet i Köpenhamn 22-24 januari 1949 kom man i frågan inte fram till några beslut.

 

Reportaget i tidningen Se publicerades den 3 februari 1949. Alltså en vecka efter Köpenhamnsmötet.

 

Vad hände sedan?

Redan innan Köpenhamnsmötet fick Norge och Danmark veta att de inom ett par veckor skulle kallas till förhandlingar i Washington om att bilda en nordatlantisk pakt,

Dessa förhandlingar resulterade i att avtal om kollektivt försvar (North Atlantic Treaty) som undertecknades den 4 april 1949 av Belgien, Danmark, Frankrike, Island, Italien, Luxemburg, Norge, Nederländerna, Portugal, Storbritannien, USA och Kanada.
 

Detta avtal var grunden till NATO som bildades 1951.

 

Sverige, neutralt, fick ensam försvara vårt lands frihet och oberoende.

Tidningsformatet är anpassat till Webbformat.

 

Klicka på bild för att förstora den

 

Ensam över ovädersmolnen

 

 

Nu gäller det livet

Bättre läsbar text
 

 

Skandinavien i krig
Bättre läsbar text

 

 

  

 

Hjärntrust i atomepoken

Bättre läsbar text

 


Sammanställt av AEF

Senast uppdaterad: 2020-07-10