Urverk med balans och spiralfjäder.

 

 

USAAF P51 Mustang

 

 

Keramiska pärlor

 

 

Apparatstativ och kretskort till MPE

 

 

Två kristaller i ugn

 

 

Voltas stapel

 

 

Nixierör
 

 

 

 

Stockholms Allmänna Telefonaktiebolags centralstation Norrmalm.

 

 

Telegrafin. Efter den echterska vägg-målningen på statsbangården i München.

 

Artiklar under "Elektronikutveckling"

Uppdaterat 2023-02-10

 • Tidsystem DU360
  Utvecklad vid FFV Underhållssektorn 1980. Systemet genererar noggrann tidkod med extrem liten tidsfördröjning till flera sekundärur och enheter .
  Hjärnan i system DU 360 är ett högstabilt huvudur, som genererar tidkoden IRIG-B.
   

 • LM Ericssons 500-väljare

  En teknikklassiker inom automattelefonin som var i drift c:a 60 år. Läs om dess funktion och uppbyggnad i den här artikeln.
   

 • Dataminnets utveckling under 60 år.
  60 års teknikutveckling, från ferritkärnminnen och trådminnen till SSD-minnen. En artikel med många högupplösta detaljbilder.
   

 • Minnestyper och minnesteknologi om minnets funktion i en dator.
   

 • Programspråk om utvecklingen från maskinspråk till högnivåspråk.
   

 • Kalibreringspulsgenerator KPG 7  utvecklades och tillverkades vid CVA i ett mindre antal under 70-talet. KPG 7 används som frekvensnormal vid kalibrering av avståndscirklarna på en radar-PPI.
   

 • Kalibreringsgenerator KPG 8 utvecklades och tillverkades vid CVA i ett mindre antal under 70-talet.
  KPG 8 genererar kalibreringspulser mellan 100ns och 10μs i intervallet 1 -10 -100.
   

 • Normalfrekvensmottagare NM 191 S   CVA utvecklade och tillverkade ett antal normalfrekvensmottagare för 191 kHz bärvåg, som installerades vid försvarets olika anläggningar under 70-talet.

   

 • Mingograf typ 12.  Världens första vätskestråleskrivare.
  Artikel om en direktskrivande elektrokardiograf med många detaljrika fotografier
   

 • Vem var Hilding Björklund? (1897-1981)
  AEF har lagt ut två dokument, skrivna av Björklund:

 • Tillförlitlighet
  Elektronikutrustningarnas bristande tillförlitlighet, ofta orsakade av elektronrörens höga felfrekvens, låg bakom utvecklingen av tillförlitlighetstekniken.
  Artikeln ger bakgrunden till denna historiska utveckling i USA och Sverige
   

 • Från elektronrör till SiP

  De senaste 50 åren präglas av genomgripande förändringar.
  Det gäller såväl material som komponenter, byggsätt, system, kvalitet som prisbild. Artikeln är en historisk exposé över elektronikutvecklingen.

 • Fiberoptik
  Fiberoptiken började användas i Sverige under mitten av 1970-talet. Det var i första hand inom telekommunikation som den nya fiberoptiken introducerades. Inom det militära området används fiberkablar i flygplan, fordon och i telekommunikationsnät.
   

 •  Fingerskivan började introduceras i Sverige på 1920-talet och var en förutsättning för automatisering av telefonnätet. Fingerskivan är en långlivad mekanisk apparat som i princip haft samma mekaniska konstruktion i snart 100 år. Bilder och ljud!
   

 • Spegelgalvanometer, Hartman & Braun.
  En unik effektmeter med ljusvisare som möjliggör största möjliga mätnoggrannhet genom en bekväm, parallaxfri avläsning. Många unika bilder!
   

 • "Vidikon, kamerarör" En utförlig artikel med många unika bilder på uppskurna rör.
   

 • "Katodstrålerör CRT"

  Katodstråleröret, som är avsett för omvandling av elektriska signaler till en synlig bild, uppfanns 1897 av Ferdinand Braun. I den här artikeln beskrivs utförligt uppbyggnaden med många bilder.
   

 • "Displayer - Digital visning av mätdata"
  Displayer används inom två olika områden, framställning av bilder som kan vara fasta eller rörliga och framställning av tecken. Tecken (alfanumeriska) kan vara siffror, bokstäver och eventuellt endast en signal t ex röd LED- lampa. Artikeln innehåller många unika bilder.
   

 • Noggranna kvartsoscillatorer. Till artikeln hör en bildbilaga med detaljerade bilder som visar oscillatorernas konstruktion.
   

 • Avsnittet om Elektronrör ur boken "Elektroteknisk Handbok, Radio Radar Television Ljudteknik. Bokförlaget Natur och Kultur. Andra upplagan 1959" skrivet av Gunnar Svala, Sture Edsman och Sigvard Tomner.
   

 • Multiprocessor MPE utvecklades och tillverkades vid FFV Aerotech och installerades i flygplanet AJS37. En utförlig beskrivning.
   

 • ESD:s påverkan på elektroniken.
  Redan under 70-talet upptäckte man att elektronikkomponenter var känsliga för ESD. Då var både funktionsstörningar och komponentskador vanliga och kostsamma fenomen inom elektronikområdet.
   

 • Vetenskapsmän som haft stor betydelse för elektriciteten och magnetismen.
  Under 1800-talet gjordes många intressanta experiment för att utforska elektriciteten och jordens magnetfält. Några lyckade försök gjordes av vetenskapsmännen Ampére, Volta, Ohm och Gauss.
   

 • Den tyska elektronikutvecklingen 1930 -1949
  Tyskland hade sedan mitten av 1800-talet varit en av de ledande nationerna i utvecklingen av elektrotekniken. Den tyska utvecklingen inom elektronikområdet fortsatte självklart under 1930- och 1940-talen och nådde många nya höjder under denna tid. Den här notisen ger tips om en "guldgruva" för den som vill veta mer om elektronikutvecklingen i Tyskland under 1930 -1940-talen.
   

 •  MIT Radiation Laboratory series
  16 000 sidor koncentrerad elektronikhistoria
  27 böcker nu tillgängliga på Internet.
   

 • Viktiga årtal i tidmätningens historia.

  Läs om vad som styr den exakta tidmätningen. Hur började det en gång i tiden?
   

 • Tid, frekvens och ur. Jordens oregelbundna gång skapar oreda i tidmätningen, vilket gör att det är viktigt att tidsangivelsen blir synkroniserad över hela värden. Läs hur det går till.
   

 •  Styrkristaller. Under 1920-talet utvecklades tillverkningen av styrkristaller för frekvensoscillatorer. Läs om tillverkning mm.
   

 •  Engelsk - Svensk Radioteknisk Ordlista  som togs fram vid CVA i slutet av 1940-talet.
   

 • Telefonhistorien. Tekniska Museet och Telemuseum har gett ut ett häfte som heter "Telegrafen - Telefonen" "Ur Uppfinningarnas bok". I häftet finns kapitlet "Uppfinningen af telegrafen" från 1873 års upplaga och "Telefonen" ur 1896 års upplaga. Vi har skannat första delen av kapitlet om Telefonhistorien.
   

 • Lödstämpel - gammal kvalitetssäkring. Skribenten erinrar sig om hur han under 60-talet genomgick dåtidens lödutbildning och de vedermödor man därvid fick genomlida.
   

 • Koaxialkabeln  Den 13 maj 1944 landade en Mustang P-51B på Rinkeby flygfält i Skåne. Flygplanet undersöktes noga och det var sannolikt första gången som svenska tekniker såg och höll i en böjlig plastisolerad koaxialkabel.  

 

 

 

 

 

Kalibreringspulsgenerator KPG7

 

 

 

 

 

 

Kvartskristall
 

 

Sextant

 

 

Urtelefonen?

 

 

Ljusstrålens väg från ljuskällan till vridspolesystemets spegel

 

 

Lödstämpel

 

 

Timglas

 

 

Katodstrålerör-1

 

 

Katodstrålerör-2