Aktuell tidsperiod

 


               /------------------------------------1998
--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--
      1950      1960      1970      1980      1990

 

FPL32 Lansen                                       Notis 2

SAAB 32 Tvåsitsig allroundmaskinTidig prototyp

Saab 202
Safir med Lansenvinge


Den svenska RM 4
STAL:s Dovern II
Utställd på tekniska museet
Större bild


Flygradar PS-431
i nosen på A32A 
F15 Museum
Större bild


Bakgrund
Under slutet av 1940- och början av 1950-talet fortsatte den mycket snabba tekniska utvecklingen.
Detta skedde inte bara inom flygtekniken, utan kanske ännu mer på det elektroniska området. Samtidigt ökade de operativa kraven genom ständig förändring av hotbilden, föranledd av vapenutvecklingen och en accelererande kapprustning i vår omvärld.
Den förväntade nedrustningen efter andra världskriget hade förbytts i en ny rustningsperiod - det kalla kriget.

Mot denna bakgrund måste flygvapnets attack- spanings- och nattjaktförband förnyas.
De första projektstudierna påbörjades i slutet av 1946. Flygvapnets krav på detta nya flygplan var omfattande. Det skulle kunna bära sin beväpning av akan, raketer, bomber och robotar, från en centralt belägen bas till varje del av Sveriges 2000 km långa kust på mindre än en timme, i alla slags väder, både natt och dag.

Utvecklingen
Efter utvärdering av ett flertal alternativ beslutade flygvapnet, den 20 december 1948 att fullfölja projekt 1150 sedermera Saab32 Lansen. Detta var ett tvåsitsigt transoniskt (M 0,7-1,2) flygplan av förhärskande konstruktion.
Vingen var dock ännu mera avancerad än J 29:ans med en pilform på 39 grader. Därför beslöt man, som vid utvecklingen av J29, att ett aerodynamiskt försöksflygplan skulle byggas. Flygprov med denna ombyggda Safir, Saab 202, började i mars 1950.

Den första provflygningen med Saab 32 skedde i november 1952. Flygutprovningen gick utan större problem och den 25 oktober 1953 överskred en av prototyperna ljudets hastighet (M 1.0) i en svag dykning

Motorer
Ursprungligen var Lansen planerad för en svenskutvecklad jetmotor med axialkompressor STAL:s Dovern II (RM 4).
Flygförvaltningen beslutade dock november 1952 att avbryta den inhemska utvecklingen av jetmotorer .
I stället köptes tillverkningslicenser för den brittiska jetmotorn Rolls-Royce Mk21A (RM-5). Dessa tillverkades av Flygmotor i Trollhättan.
 
Integrerad avionik
Saab 32 Lansen var det första svenska tvåsitsiga jetflygplanet och det första med ett omfattande avioniksystem, den flygburna elektronikutrustningen.
Därmed inleddes en ny epok i utvecklingen av krigsflygplan där avioniken starkt påverkade flygplanets förmåga som krigsflygplan.

Flera versioner
Fpl32 Lansen projekterades i första hand som attackflygplan för ersättning av B/T18.
Den tillverkas dock i tre versioner och blev senare modifierad till ytterligare två versioner. Lansen blev mot denna bakgrund vårt första enhetsflygplan

Totalt tillverkades 450 stycken FPL32 under åren 1952-1960.

Läs mera om:

 

 

Skrivet av: Stig Hertze

 

Senast uppdaterad: 2011-08-30