Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

 

 

Aktuell tidsperiod

 

 

 

F12 Kalmar

F12 Kalmar

 

Officiellt namn

Kungl. Kalmar Flygfnlottilj

1942-1980

Verksamhetsslag

Lätt bomb

1943-1947

Jaktförband

1947-1980

Övrigt

Sektorflottilj S2

1957-1980

RB68 Division

1947-1980

Flygplanstyp

Tidsperiod

B17 SAAB 17

1943-1947

J21-A2/A3 SAAB 21

1947-1953

J29A Tunnan

1952-1959

J32B Lansen

1958-1969

J35F Draken

1968-1980
 

F12 Minnesmonument
F12 Minnesmonument

 

  Kungliga Kalmar Flygflottilj

 

F12 etablerades den 1 juli 1942 med stab och ett antal skolflygplan. Under 1943 levererades störtbombaren B17C. Från mars 1944 var tre divisioner operativa med B17C. Dessa var i tjänst endast ett fåtal år, då F12 redan 1947 ombildades till jaktflottilj.

J21 blev det första jaktplanet på F12 och det sista propellerflygplanet fram till 1953 då det ersattes av J29.

J29 ersattes av J32B ”Lansen sport” på 1.div hösten 1958. Hösten 1959 var alla tre divisionerna försedda med J32B som medförde en stor omställning med mängder av utbildning för nästan all personal

 
Flygverkstaden genomgick en stor förändring, med bl.a. provbänkar och utrustning för att underhålla teleutrustningen i det nya flygplanet. Avioniken i J32B innehöll ca 400 elektronrör fördelade på, PS42  , PN50, PH11 och FR-12.  

Flygvapnet anskaffade i början av 60-talet, en landningsradar, PN67 ”PAR” (Precision Approach Radar). Flygvapnets utbildning av PAR- flygledare lokaliserades till F12. Flygledare från hela landet utbildades, fram till F12:s nedläggning, i att leda och ”prata ned flygplan”. 

1962 minskade F12 från tre divisioner till två, då en division och ett baskompani förflyttades till F21 Luleå.

Samtidigt beslutades att flytta flygvapnets Väderskola från F2 till F12, med uppgift att utbilda värnpliktig väderpersonal till landets flottiljer samt viss övrig personal inom den militära och civila vädertjänsten. VädS flyttades till F5 Ljungbyhed 1982. 

1966 en robot 68 division baseras på F12. En robotdivision bestod av två Rb-grupper, vilka kunde verka oberoende av varandra. Grupperna opererade från fasta platser inom ett visst geografiskt område.

1968 anlände J35F som ersättning för J32B. Dessa Drakar kom att bli den sista flygplanstypen på F12  

Markteleinstallationer som stöd för flottiljens flygverksamhet
De flygplanstyper, som under åren varit baserade på F12 har varit utrustade med alltmer avancerade avioniksystem som krävde samverkande utrustning på marken.
Därtill kom utrustningar som stöd för flottiljens trafikledning och väderavdelning.

Vill du veta mera?
 

Flygsimulatorer som stöd för utbildning av flygförare har med åren blivit alltmer betydelsefulla.

Vill du veta mera?

 Avveckling
1975 kom regeringsbeslutet om nedläggning av F12 1980

 

Flygdirektör Sten Svidén skrev en artikel "F12 20-årsjubilerar" som publicerades i CVA personaltidning "Bergtrollet"  nr 1 1962. Artikeln ger en koncentrerad bild av livet på F12 vid den tiden.

 

 


Skrivet av: Stig Hertze

Senast uppdaterad: 2023-02-26