Aktuell tidsperiod
 

 

Jaktflygplan J26 Mustang P-51D        Notis 2
Spaningsflygplan S26Mustang Gunfighter P-51 USAAF
Större bildGul Kalle

Större bild
 


S26 från F21
Större bild
 


Instrumentpanel ur SFI 1949
Större bild
 

Förarrum V
Större bild
 

Förarrum H
Större bild

 

Gyrosikte K14
Större bild
 

J26D-20 Data och prestanda

Spännvidd

11,28 m

Längd

9,84 m

Höjd

4,08 m

Motor

P-M-V-1650-7

Max vikt

5270 kg

Max fart

704 km/h

Marschfart 7600 m

479 km/h

Topphöjd

12000 m

Stigtid 7600 m

12,5 min

Flygsträcka

1530 km

Beväpning

- 6 st 1/2"(12.7mm) akan m45
- Gyroreflexsikte K-14

 

Historien
Historien om Mustangen börjar med ett besök hos North American Aviation utanför Los Angeles av en brittisk inköpskommission 1940.
Besöket ledde till en beställning av den första versionen av Mustangen försedd med en Allisonmotor.
USAAF (US Army Airforce) anskaffade Mustanger som jaktflygplan med beteckningen P-51 under 1942.
Denna första version hade en stor svaghet – motorn. Det visade sig snart att planets prestanda var utmärkt upp till 4600 meters höjd men snabbt avtog på högre höjder. Detta berodde på att kompressorn hade en fast inställning avpassad för låg höjd.

P-51B utrustad med Rolls-Royce Merlin motorer (i USA licensbyggda av Packard) löste detta problem och leveranser kom igång under 1943.
North Americans fabriker i Texas levererade denna version med beteckningen P-51C
Under användning framkom krav på förbättrad sikt speciellt bakåt. Detta ledde till nästa version P-51D försedd med så kallad bubbelhuv. Versionen fick också förbättrad beväpning med 6 istället för 4 Akan
Denna version av Mustang tillverkades i över 14000 exemplar.

Mustanger i Sverige
Redan 1943 gjorde Sverige diplomatiska sonderingar för att undersöka möjligheterna att köpa engelska eller amerikanska jaktflygplan. Först i december 1944 gav detta resultat.
1942 års försvarsbeslut innebar att fem nya flygflottiljer skulle organiseras. Den svenska flygindustrin var fullt sysselsatt med olika projekt som alla brådskande, så nya flygplan måste importeras.
Mustangen ansågs vara andra världskrigets absolut bästa långdistansjaktplan. Exportlicens beviljades av amerikanska myndigheter i december 1944 för 50 Mustang P-51D.
I april 1945 var avtalet klart, P-51D fick flygvapenbeteckning J26.
Leveranserna kom igång omedelbart, från den 10 april till den 25 april var alla levererade av amerikanska piloter till Bromma. Redan några dagar efter ankomsten till Bromma, levererades de, i de svenska färgerna genom FFVS försorg, till F16.
Men redan ett år tidigare hade ”leveranser” av Mustanger skett. Den 15 april 1944 havererade den första Mustangen på svensk mark i södra Skåne. Kort därefter, den 15 maj nödlandade den första Mustangen helt oskadad på Rinkeby flygfält på grund av bränslebrist. Därefter förekom en mängd nödlandningar.
Fyra av de nödlandade Mustangerna köptes av flygvapnet som en del av denna första anskaffning.

Ytterligare 90 P-51D anskaffades för ombeväpning av F4 från lätt bombflottilj till jaktflottilj. Dessa levererades fram till 1948. En tredje leverans av 21 P-51D slutfördes sent under 1948

Totalt levererades 165 Mustanger till Flygvapnet varav 161 registrerades och 4 användes som reservdelar.

Vissa flygplan var vid leveransen utrustade med en aktiv bakomvarnare AN/APS-13. Dessa demonterades i Sverige. Senare monterades dessa som prov i S29C, som bakomvarnare.
Vid leverans var alla flygplan försedda med VHF sändtagaren SCR-522, FR-7. Detta orsakade problem genom att markradioutrustning saknades för det aktuella frekvensområdet 100-156 MHz. Genom improvisationer löstes detta tills FMR-5 började levereras till förband.

J26 var det första flygplanet i flygvapnet som var försett med ett gyrosikte, K-14 som var ett betydande framsteg. Under VK2 hade alla allierade jaktflygplan denna typ av sikte från 1943.
Med början 1947 undersöktes möjligheten att förse J26 med kameror för fotospaningsuppdrag. Efter utprovning vid FC med flera kameratyper genomförde CVM modifieringen av tolv J26 till S26.
Dessa försågs med en lodkamera Ska-10 monterad i bakkroppen. Alla S26 stationerades vid F21 i Luleå.
 

 

                 Operativ Basering 1947 - 1954                    

F4 Östersund

1947-1952

J26

F8 Barkarby

1953-1954

J26

F16 Uppsala

1945-1952

J26

F21 Luleå

1948-1954

S26 

Avveckling
Mustangerna avvecklades slutligen 1954. De flesta såldes till Israel, Dominikanska Republiken och Nicaragua.
Mustangerna ersattes med Flygvapnets första jetflygplan, J28 Vampire och vid F21 med S29C.

Avionik:
Flygradio FR-7
Radioinstallationen i flygplanet
Reflexsikten Gyrosikten Gyroreflexsikten

 

Skrivet av Stig Hertze
Senast uppdaterad: 2018-02-10
 

Källor:

  • J26 Mustang L Hellström Allt om Hobby 1997

  • Svenskt Militärflyg L Andersson, Allt om hobby 1992

  • Flygvapnets Spaningsflyg, Lennart Andersson SMB 2013

  • F16 1 div Mustanger