Tidslinje
Telemätinstrument och Mätteknik 1930-1980

Tidslinjen upptar viktiga händelser och tekniska framsteg inom området telemätinstrument. Betydelsefulla instrument, som exemplifierar denna utveckling har medtagits. Under den aktuella tiden dominerade analoga instrument. Under 60-talet kom krav på instrument att kunna styras från datorer. Under 1970-talet kom logikanalysatorer, instrument för utveckling och underhåll av digitala kretsar och system baserade bland annat på mikroprocessorer. 

 

Inom flygvapnet utvecklades en speciell organisation för att  kostnadseffektivt säkerställa spårbara kontroller av alla mätinstrument som användes för att verifiera den operativa materielen. Detta var sannolikt den första organisationen i sitt slag i Europa, som senare utökades att omfatta även Marinen och Armén. Som en del av denna strategi samordnades även inköp av mätinstrument för att effektivisera dess underhåll och minska antalet fabrikat och typer.

 

Uppdaterad 2023-02-27

 

1930-1939

Mätteknik för radioteknik utvecklas

 

Under detta årtionde utvecklades de teoretiska grunderna för radiotekniken. Vid allt högre frekvenser uppträdde egenskaper hos komponenter, inte minst elektronrör, som utreddes och kvantifierades. Vidare skedde en snabb utveckling inom TV- och radarområdet med frekvenser inom UHF området och med ett helt nytt kunskapsområde, pulsteknik.

Dessa nya områden krävde nya mätmetoder och instrument. Instrumentleverantörerna var vid denna tid helt inriktade på att utveckla instrument för den expanderande radioindustrin och all serviceverksamhet för radioapparater.

 

 

Messkofffer Siemens

Messkofffer Siemens

 

 

 

Multavi 1

Multavi 1

 

 

 

Megger Isolationsprovare

Megger Isolationsprovare

 

 

 

Universalmätbrygga GR 650

Universalmätbrygga GR 650

 

 

 

 Det första oscilloskopet GR

Det första oscilloskopet GR

 

 

 

 Rörprovare ett av många fabrikat

Rörprovare ett av många fabrikat

 

 

 

AVO 7

AVO 7

 

 

 

Digital klocka från PTE i München

Digital klocka från PTE i München

 

 

 

Philips Philoscope GM4140

Philips Philoscope GM4140

 

 

 

Det första HP instrumentet

Det första HP instrumentet

 

 

 

Simpson 260 tidig model

Simpson 260 tidig model

 

 

 

Smith diagram

Smith diagram

 

 

1930

 • Fredrick Bedell vid Cornell Universitetet patenterar den första linjära svepkretsen för horisontal avlänkning av katodstrålerör. Ett genombrott för oscilloskopets allmänna användning som mycket snabb indikator.
  General Radio utnyttjade denna uppfinning 1935 i Oscilloscope Type 687.

 • Föregångaren till universalinstrumentet var vid denna tid en mätkoffert som med ett vridspoleinstrument och bipackade shuntar och förkopplingsmotstånd tillsammans täckte ett stort mätområde. (Redan 1923 hade dock AVO i England introducerat den första multimetern AVO Model 1)
  INFO

 • General Radio annonserar GR 403, som sannolikt var den första kommersiella signalgeneratorn.
  INFO pdf

 • Allen Balcom DuMont påbörjar vidareutvecklingen tyska katodstrålerör i sitt företag DuMont Laboratories. Bättre prestanda och längre livslängd uppnåddes genom ökat vakuum.
  Wiki

 • General Radio annonserar piezoelektriska kristaller, vid denna tid även benämnda ”piezoelektriska resonatorer”
  INFO   INFO pdf
   

 

1931

 • General Radio annonserar det första kommersiella oscilloskopet, inledningsvis med från Tyskland importerade katodstrålerör. Skärmens ljusstyrka medgav ”användning i dagsljus”
  INFO pdf

 • Under 1931 publicerades i General Radio Experimenter artiklar om aktuella områden inom radiotekniken. Bland annat mätning av fältstyrka, modulation, distorsion och frekvensmätning inom området 20-300 MHz

  INFO

   

 

1932

 • General Radio GR 516-A. En tidig mätbrygga för radiofrekvens upp till 5 MHz
  INFO pdf

 • Ballantine Laboratories grundas. Ett företag som gjorde betydande utvecklingsinsatser inom elektronikområdet under åren 1920…1943
  INFO pdf

 • Cossor introducerar sitt första oscilloskop med egentillverkat katodstrålerör.
  INFO     Wiki

 • Advance Components Ltd bildas. Tidig leverantör av signalgeneratorer till flygvapnet.

   

 

1933

 • ”Meggern” Mega-ohm testaren, den klassiga isolationstestaren i sitt första utförande med vev
   Wiki  

 • RLC mätbryggan GR 650 annonseras av General Radio. Denna mätbrygga och dess efterföljare kom att under mer är 20 år vara den mätbrygga som de flesta kom i kontakt med under sin utbildning och yrkesliv
  INFO

 • Det första oscilloskopet med linjärt svep annonseras av General Radio - GR 535A Electron Oscillograph - med separat svepgenerator GR 506 enligt Fredrick Bendels patent. Härmed börjar den egentliga utvecklingen av oscilloskop.
  INFO

 • Dr. Lothar Rohde and Dr. Hermann Schwarz bildar föregångaren till R&S, utvecklingsbolaget PTE. De utvecklar bland annat en unik interferens frekvensmeter WIP
   Wiki

   

 

1934

 • Boonton Radio Corporation, BRC annonserar Q-Meter 100A, ett banbrytande instrument för HF-mätningar inom frekvensområdet 50 kHz – 50 MHz
  INFO pdf 

 • Multimeter Multavi 1 med 10 mätområden för DC mätning av spänning och ström var en tidig tysk multimeter
  INFO

   

 

1935

 • Avominor Tidig ”fickmultimeter” och Universal Avometer annonseras
  INFO   INFO

 • Multavi 2 Multimeter från Hartman & Brown med 11 mätområden för spänningsmätning av både DC och AC
  INFO  

 • Rörprovare utvecklades av många tillverkare för att möta den stora efterfrågan. Elektronrören hade begränsad livslängd och var i huvudsak orsaken till den låga driftsäkerheten på dåtidens radioapparater 

  INFO
   

 

1936

 • GR beslutar att lämna oscilloskopområdet och sålde sina rättigheter inom området till Allen B. Dumont. Ett till synes rationellt beslut vid denna tidpunkt, då oscilloskop var en betraktelseapparat, inte ett mätinstrument
  INFO pdf

 • Rohde & Schwarz tillverkar bland annat en frekvensmeter WAR för frekvensområdet 75…750MHz
  INFO pdf

 • AVO 7 med unikt överbelastningsskydd. Resistans 500/1000 ohm/V DC och AC avsedd för mätningar i radioutrustningar
  INFO

 • AVO Universal Minor med ett vred för områdesinställning
  INFO

 • Allen B. DuMont blev med åren en ledande tillverkare av oscilloskop i USA. Den militära marknaden dominerades dock av speciellt utvecklade och tillverkade oscilloskop för radarområdet från 1941
  Wiki

 • Pontavi-Wheatstone  Resistansmätbrygga annonseras av Hartmann & Braun
    INFO

   

 

1937

 • GR 605B den första signalgeneratorn med buffertförstärkare för att eliminera oavsiktlig FM vid AM modulering
  INFO pdf

 • General Radio lämnar in patentansökan på RC oscillator som godkänds 1939 HP utnyttjade med GR:s tillåtelse detta patent i sin första produkt LF generatorn HP 200A

 • Världens första portabla kristallstyrda klocka/frekvensnormal, patentsökt av Rohde, senare en av grundarna av Rohde & Schwarz
  INFO pdf
   

 

1938

 • Vad som skulle bli Hewlett Packard Co startades i ett garage av William "Bill" Hewlett och David "Dave" Packard. Deras första produkt tongeneratorn, baserad på en wienbrygga med återkoppling, som Bill Hewlett utvecklat.

 • PTE, föregångaren till Rohde & Schwarz, publicerar en omfattande katalog med över 100 mätinstrument med avancerade prestanda. Prislista i Reich Mark ingår
  INFO

 • Philips Philoscope GM4140. Populär mätbrygga ända in på 1950-talet
  INFO pdf   INFO pdf

   

 

1939

 • Tongeneratorn HP 200A från Hewlett Packard annonseras, detta första instrument skulle följas av många.

 • Simpson Electric Co introducerar Modell 260 ”Simpan” med känsligheten 20 kohm/V
  INFO    INFO pdf

 • Smith-diagrammet utvecklat vid Bell Telephone Laboratories AV Pillip H. Smith
  INFO

 • GR signalgenerator 804A 7,5…330 MHz. Den kanske första kommersiella signalgeneratorn inom detta höga frekvensområde.
   INFO

 • Cossor introducerar det första oscilloskopet med dubbelstråle, med sin egenutvecklade ”split beam” teknik

   

1940-1949

Högre frekvenser och pulsteknik

 

Detta årtiondes första hälft präglades av andra världskriget. Möjligheten att utnyttja helt nya teletekniska system inom nya tillämpningsområden blev under dessa år en avgörande faktor för framgång på de olika slagfälten.

Den mättekniska utvecklingen påverkades i första hand av ett utökat frekvensområde från sonarutrustningar med 10 kHz till radarutrustningar med över 10 GHz. Helt nya mätmetoder och instrument utvecklades i snabb takt. Ett stort antal instrumentföretag bildas efter 1945 för att exploatera denna nya utveckling. I Sverige bildades Swema med en tongenerator som första produkt

 

 

 

 

 

Dubbelstråleoscilloskop Cossor 339

Dubbelstråleoscilloskop Cossor 339

 

 

 

 

Rörvoltmeter HP 400A

Rörvoltmeter HP 400A

 

 

 

 

Tongenerator Swema GT80

Tongenerator Swema GT80

 

 

 

 

 Measurement 80

Measurement 80

 

 

 

 

Boonton Q-meter

Boonton Q-meter

 

 

 

 

Tektronix 511

Tektronix 511

 

 

 

 

 Gridipmeter

Gridipmeter

 

 

1940

 • RAD LAB Radiation Laboratory grundades med inriktning på utveckling av radarsystem, grundläggande utveckling av instrument för detta område utvecklades parallellt
  INFO

 • RCA var en betydande leverantör av instrument för radioindustrin och serviceverkstäder i USA
  INFO pdf

 • Siemens var en ledande tillverkare i Tyskland inom telekommunikationsområdet
  INFO

   

 

1941

 • Bill Hewletts RC oscillator 200B i produktion för levererans till Walt Disney  Company för filmen Fantasia
   

 

1942

 • N-kontakten utvecklas vid Bell lib. för att möta behovet av flexibla koaxialledningar upp till 11 GHz, namngiven efter uppfinnaren Paul Neill.

 • Bird Engineering grundas. Blir med åren ledande tillverkare av effektmetrar inom VHF-området
  INFO

 • Rörvoltmetern HP 400A utvecklad av David Packard
  INFO pdf  INFO
   

 

1943

 • Syncroscope TS/34 utvecklas vid Rad Lab, egentligen Lab versionen av en A indikator för radarändamål

 • Dumont 224 oscillograf innovativ svepgenerator
  I
  INFO pdf

 • Mätning av effekt inom mikrovågsområdet utvecklas

   Rad Lab series volume 11 page 79

 • Utveckling av spektrumanalysatorer med reflexklystroner som lokaloscillator påbörjas
   Rad Lab series volume 11 page 408

 • Under kontrakt från US Navy tillverkar och förbättrar HP en signalgenerator för frekvensområdet 500-1359 MHz. Detta lade grunden för framtida signalgeneratorer.

   

 

1944

 • Signalgenerator Measurements Corp. Model 80 introduceras. Den första kommersiella signalgeneratorn med “pistongdämpare” och därmed med en känd inre impedans och känd utnivå.

 • Utveckling av metoder för frekvensmätning vid höga frekvenser utvecklas.

 • Swema grundas av Axel Carlander. Tidig produkt var en tongenerator GT80 som tillverkades i en portvaktsstuga vid Kungsholmstorg.
   INFO pdf

   

 

1945

 • Dumont 248 Cathode Ray Oscillograph med triggad svepgenerator. Kunde visa engångsförlopp med slumpmässiga intervall

 • Rohde & Schwarz Physikalisch-technisches Entwicklungslabor ändrar namn till Rohde & Schwarz

 • Begreppet Brusfaktor, utvecklat av Friis vid Bel Lab, för att beskriva förstärkares/mottagares egenskaper/känslighet vid höga frekvenser definieras.

   

 

1946

 • Tektronix bildas med målet att göra oscilloskopet till ett mätinstrument

 • BRC Boonton Radio Corp annonserar  Q-meter 160-A INFO pdf  INFO pdf

 • Frekvensmeter M/46 inom 180 kHz till 18 MHz tillverkad av SRA på beställning av försvaret
   INFO pdf

 • HP 410A VHF voltmeter till 700MHz. Utvecklad av David Packard
  INFO

   

 

1947

 • Boonton Electronics grundas och utvecklar bland annat effektmetrar för höga frekvenser
  INFO

 • Tektronix introducerar sitt första oscilloskop 511, ett utvecklingssteg med triggerkretsar som säkerställer en stabil visning på skärmen.
  INFO pdf   Wiki 

 • Grid dip metern, tidigt ett populärt felsökningsinstrument inom HF och VHF området
  INFO pdf

   

 

1948

 • L M Ericsson Telephone Company var den första internationella kunden till Tektronix. Generalagent: Erik Ferner

 • Den först anställde på CVA med huvuduppgift att kontrollera teleinstrument var AEF:s hedersmedlem John Wirselius

 • Baserad på tillverkningen av signalgenerator för US Navy under 1943 introduceras HPs första egna signalgenerator 610A
  INFO

 

 

1949

 • HP annonserar VHF mätbryggan HP803A. Detta var ett av Art Fongs första projekt. Art rekryterades från Rad Lab och utvecklade ett stort antal produkter inom mikrovågsområdet under mer än 40 år hos HP
  INFO

 • Danbridge grundas
  INFO

 • Tektronix 511AD Med stabiliserat nätaggregat, HF högspänningsenhet och fördröjningsledning. Med denna modell tar Tektronix ett stort utvecklingssteg mot kalibrerade skalor för tid och amplitud och därmed ger oscilloskopet status som mätinstrument

   

1950-1959

 

Betydande utveckling och expansion

 

Under detta årtionde lades grunden för en ojämförlig utveckling inom Mät- och instrumentområdena. En mängd nya typer av mätinstrument utvecklades. Den elektroniska räknaren revolutionerade frekvensmätning upp till mikrovågsområdet. Differentialvoltmetrar och digitalvoltmetrar såg dagens ljus.

Under dessa år utvecklades oscilloskopet från att vara en betraktelseapparat till ett mätinstrument och blev något av ett ”fönster mot elektroniken”.

Tektronix innovativa ”plug-in enheter” ökade dess användningsområde. Samplingoscilloskop lanserades i slutet av årtiondet.

Z-g Diagraphen från Rohde & Schwarz, den första nätverksanalysatorn, var ett stort tekniskt genombrott. Ett av många under detta årtionde.

Flera svenska instrumentföretag etablerades, Sivers Lab och Magnetic, båda framgångsrika inom mikrovågsområdet. Oltronix skulle med åren bli en betydande leverantör till försvaret.

 

 

 

 

R&S Z-g Diagraphen

R&S Z-g Diagraphen

 

 

 

Mätledning utvecklad på KTH 1950 av T Ficher

Mätledning utvecklad på KTH 1950 av T Ficher

 

 

 

Mätledning X-band utvecklad av Sivers Lab

Mätledning X-band utvecklad av Sivers Lab

 

 

 

GR 874 komponenter

GR 874 komponenter

 

 

 

Frekvensräknare HP 524A

Frekvensräknare HP 524A

 

 

 

Effekt-SVR meter Micromatch

Effekt-SVR meter Micromatch

 

 

 

Signalgenerator Advance D1

 Signalgenerator Advance D1

 

 

 

Differentialvoltmeter Fluke

 Differentialvoltmeter Fluke

 

 

 

Brusfaktormeter Magnetic CH-5

Brusfaktormeter Magnetic CH-5

 

 

 

Tektronix 535 det första Plug-in oscilloskopet

Tektronix 535 det första Plug-in oscilloskopet

 

 

 

HP 405AR digitalvoltmeter

HP 405AR digitalvoltmeter

 

 

Sampling oscilloskop

Sampling oscilloskop

 

 

1950

 • Cossor 1035 annonseras. Dubbelstråle oscilloskopet med Cossors unika ”split beam” teknik
   INFO pdf

 • GR annonserar Koaxial system 874
   Wiki

 • Rohde & Schwarz annonserar Z-g Diagraphen. Den första kommersiella nätverksanalysatorn upp till 300 MHz, senare 2300 MHz
  INFO

 • Mikrovågstekniken utvecklades snabbt, mätutrustning var en bristvara, valet kunde stå mellan att komma över surplus, eller tillverka själv.

   

 

1951

 • Frekvensräknaren HP 524A annonseras. Inledningen på en revolutionerande utveckling av tekniken för frekvensmätning
  INFO

 • Sivers Lab bildades av Carl von Sivers. Sivers Lab tillverkade komponenter och mätinstrument för mikrovågsområdet och blev en betydande leverantör.

 • Polyskopet från Rohde & Schwarz svepgenerator med stort bildrör för visning av amplitud relativt frekvens.

 • HP köper komponenttillverkning av mikrovågskomponenter av Varian. Detta gav HP en snabb etablering inom mikrovågsområdet där efterfrågan snabbt växte.
   

 

1952

 • Den första digitalvoltmetern introduceras av NLS. Var en elektromekanisk kompensator för noggrann automatisk mätning av likspänning.
  YouTube

 •  AVO 8 MkII annonseras med känsligheten 20 kohm/volt
  INFO

 • RX Meter modell 250 från Boonton Radio Corp. Enhelt ny typ av impedansmätbrygga med frekvensområdet 0,5 till 250 MHz
  INFO pdf

   

   

 

1953

 • John Fluke Manufacturing Company, Inc. grundas
  INFO

 • Magnetic grundas och blir efter några år en framgångsrik internationell leverantör av prestandamätutrustningar för radarstationer
  INFO

 • Boonton Electronics grundas, specialiserade sig tidigt på effektmätning vid höga frekvenser
  INFO pdf

 • HP 608D Signalgenerator annonseras, tillverkas under nästan 30 år
  INFO pdf

 • Narda Microwave grundas, blev en stor leverantör inom mikrovågsområdet
  INFO

 

 

1954

 • Frekvens-tidräknaren HP524C förses med en frekvensomvandlare med frekvensområdet 100-220 MHz. Täcker VHF-bandet inom Flygvapnet

 • Tektronix annonserar oscilloskopen, 531 och 535, de första plug-in med bandbredden DC-10 MHz Ett unikt grepp, inledningsvis med 4 tillsatser. Under 15 år utvecklades 36 olika oscilloskoptillsatser till 530/400 serien.
  INFO   INFO pdf

 • R&S ZG diagraph med övre frekvens 2,4 GHz lanseras sedan restriktionerna för arbete över 600 MHz inom tyska industrin avvecklats av de allierade.

 • Advance D1 den första signalgeneratorn anskaffad till flygflottiljerna för underhåll av VHF radioutrustningar
   INFO pdf

 • Effekt och SVR meter Micromatch var ett av de första instrumenten för VHF området som anskaffades
   INFO pdf

   

 

1955

 • Tektronix 310 Efterfrågat av IBM. Ett litet populärt oscilloskop inte minst bland fältpersonal, även om signalingången vållade vissa bekymmer.
  INFO

 • Fluke introducerar sin första differentialvoltmeter. Ersätter kompensatorn för noggranna mätningar och till mycket lägre pris än en digitalvoltmeter
   INFO pdf

 • CVA påbörjar utveckling och tillverkning av pulsgeneratorer KPG 2,3 … dessa krävdes för underhåll och verifiering av bland annat flygradarutrustningar.
   INFO pdf

   

 

1956

 • Magnetic introducerar världens första automatiska brusfaktormeter. Detta instrument var unikt genom att kontinuerligt visa aktuellt mätvärde, speciellt värdefullt vid justering.
   INFO pdf

   

 

1957

 • HP annonserar elektroniskt styrda svepgeneratorer baserade på BWO-rör. Täcker 3,7 till 18 GHz med 4 instrument.
  INFO pdf

 • Måttenheten Hertz för frekvens införs i flygvapnet ersätter p/s, perioder per sekund
   INFO pdf

 

 

1958

 • Hughes Memoscope 104, DC-500 kHz med variabel efterlysning, det första minnesoscilloskopet. En kvalificerad vidareutveckling av katodstråleröret.
  INFO pdf

 • HP köper rättigheter till Magnetics patent för automatisk brusfaktormeter för försäljning i USA. En fjäder i hatten för Magnetic.
  INFO pdf

 • HP405AR tidigt exempel på användning av digitalvoltmeter som analog-digitalanvändare lämpad för mätsystem genom automatiskt val av polaritet, och mätområde. Därtill störundertryckning och digital utgång
  INFO pdf

 • Signalgenerator Cemek Advance. En unik flygförvaltningskonstruktion för test av selektivitet vid vissa vanliga mellanfrekvenser inom Flygvapnet.
   INFO pdf

   

 

1959

 • Lumatron i USA introducerar det första kommersiella samplingoscilloskopet. Exempel på denna teknik beskrevs av Philips redan 1950.

 • HP annonserar HP 412 och 425 med nyutvecklad innovativ optisk chopper som eliminerar behovet av nollställningsratt.
  INFO pdf 

 • Normalfrekvenssändningar på 100 MHz påbörjas från Televerket radiobyrås kontrollstation i Enköping.

   

1960-1969

Den analoga mättekniken når sin höjdpunkt

 

Volymen av mätinstrument och antalet olika typer inom flygvapnet ökade i sådan omfattning att det krävdes en helt ny organisation för instrumentunderhåll med spårbarhet, mindre sårbarhet och högre effektivitet

Nya begrepp blev normalmätrum, centralt underhåll och mobilt underhåll med mätbussar och regionala resurser med instrumentmätbord.

Under denna period ökade i flygvapnet antal olika instrumenttyper i fler exemplar än 5 från ca 300 till ca 800. Mot slutet av perioden fördelades underhållet av dessa med 25 % regionalt, 45 % mobilt och 30 % centralt.

Den analoga mättekniken nådde sin höjdpunkt, halvledartekniken ledde till mindre och lättare instrument. Nätverksanalysatorer och spektrumanalysator genomgick stora tekniska framsteg.

En mängd företag vidareutvecklade i snabb takt digitalvoltmetrar.

Dessa i kombination med minidatorer gav möjlighet till att utveckla automatiska mät/testsystem.

 

 

 

HP412A Högohmig VA-meter

 

 

 

 

Precisionskontakt GR 900

 

 

 

 

Nivåmeter för underhåll av transmissionssystem.

 

 

 

 

Transistoriserad signalgenerator Marconi TF 2002

  

 

 

 

Kalibrerad spektrumanalysator

 

 

  

 

Instrumentprovbänk för regionalt underhåll av instrument

  

  

 

Mätbuss på väg norrut

 

 

 

 

URI meter UNIGOR 5S

 

 

 

 

Nätverksanalysator HP 8410A

 

 

  

 

Effekttäthetsmeter

 

 

 

 Tektronix 400 serie utvecklad  för fältservice

 

 

 

 Logikproben inledningen på en ny epok

 

1960

 • Samplingoscilloskop från både HP, 185A, och Tektronix, N-Plugin, visas på Wescon utställningen

 • Samordning av inköp av teleinstrument började ta form. Utvecklades under åren i ett samarbete mellan FOA 3 och försvarsgrenarna.

 • HP annonserar HP 412 och 425 med nyutvecklad innovativ optisk chopper
  INFO pdf  INFO pdf   INFO pdf   INFO pdf

   

 

 

1961

 • GR 900 Precisionskontakt inledde en ny era inom koaxialmättekniken
  INFO pdf

 • Typkatalog för Teleinstrument, arbetet påbörjas. Mer än 1300 mätinstrument dokumenteras under 30 år
   INFO pdf

 • Förslag till ny underhållsorganisation för underhåll av telemätinstrument utarbetas vid CVA

 • Leverans av 50 nivåmetrar och tongeneratorer för transmissionsmätningar utvecklade av flygförvaltningen (ELT-6) tillverkade av Svenska Philips. Ett exempel på bristen på lämpliga mätinstrument för underhåll av aktuella transmissionssystem.

 • Dana Labs grundas. Med tiden en betydande leverantör av bland annat digitalvoltmetrar till olika testsystem i flygvapnet.

   

 

1962

 • Den första transistoriserade signalgeneratorn Marconi TF 2002 med frekvensområdet 10 kHz-72 kHz.
   INFO pdf

 • Tektronix 321A batteridrivet och det första helt transistorförsedda oscilloskopet
  INFO

 • HP5100A Signalkälla baserad på Direkt Analog Frekvenssyntes den första kommersiella av sitt slag
  INFO

 • HP 130C Det första oscilloskopet utrustat med ett katodstrålerör med ett rutnät på insidan av skärmen. Därmed eliminerades parallaxfel.

 • Tektronix 564 Minnesoscilloskop annonseras. Vidareutveckling av Hughes Memoscope från 1958
  INFO

   

 

1963

 • Förslag till nytt underhållssystem för teleinstrument utarbetas vid CVA och överlämnas till FF/UH

 • Första försöken görs med mobilt instrumentunderhåll

 • Utveckling av ett uppföljningssystem för teleinstrument påbörjas
  INFO pdf  (sid 14)

 • Normalfrekvenssändningar från Motala på 191 kHz påbörjas. FOA står för oscillatorn, noggrannhet
   +/- 1,5 x 10 -10 

 • Frekvenstidsräknare 5245L anskaffas. Vägde 40 kg mindre! än föregångaren HP 524B/C/D. Personalen på markteleverkstäderna jublade. 40 kg mindre i pulkan!
  INFO pdf

 • HP 1415 TDR, reflektormeter, ett nytt tillämpningsområde för samplingoscilloskop integrerad med en pulsgenerator.
  INFO pdf

   

   

 

1964

 • HP 8551 spektrumanalysator annonseras. Från att ha varit ett instrument för visualisering av magnetronspektra till en bredbandig mätmottagare med unika prestanda.
  INFO pdf

 • FF/UH beställer som ett led i den nya underhållsorganisationen för teleinstrument, konstruktion och tillverkning av instrumentprovbänkar

 • HP 5060A the first transportable Cesium-beam Atomic Clock
  INFO

 • En kopia av den miljonte tillverkade AVO 8 överlämnas som gåva till CVA
   INFO pdf  (Ur Bergtrollet 2/1965)

 • Radioprovbänk utvecklas vid CVA för att effektivisera underhåll av olika typer av flygradioutrustningar vid flottilj.

 • Hälsorisker med högfrekvent strålning uppmärksammades. Mätning av en helt ny storhet Effekttäthet, W/m2.

 • Effekttäthetsmetrar Magnetic 350 anskaffas.

   

   

 

1965

 • Signalgenerator Cemec AMFM-3/50 anskaffas
   INFO pdf

 • Marconi AM/FM Signalgenerator TF 1066 M2569- 440010 anskaffas för länkändamål
   INFO pdf  INFO

 • USA beslutar att övergå till Hertz för frekvens. Ersätter cykler per sekund

 • Tektronix 1L10 den första spektrumanalysatorn av egen konstruktion
  INFO

 • Unigor 5S Det första universalinstrumentet i försvaret med spännbandsupphängning av vridspolen anskaffas i stora kvantiteter.
   INFO pdf

   

 

1966

 • Vektor Voltmeter HP 8405A, en helt ny instrumenttyp. Tvåkanalig mV- och fasmeter inom 1MHz-1GHz, inledningen till nätverksanalys
  INFO pdf

 • Leveranskontroll av det ”renslakteri” som skulle bli den första mobila mätbussen. 

 • Leveranser av totalt 25 instrumentprovbänkar påbörjas.

 • Tektronix annonserar en serie bärbara oscilloskop utvecklade i samarbete med IBM. Modell 422, med 16 MHz bandbedd, 453 med 50 MHz. Senare 454, med 150 MHz bandbredd.

 • FOAs frekvensnormaler jämförs mot internationella normaler inom ramen för HPs projektet ”flying clock”
  INFO pdf

 • Motalas långvågssändares bärvåg stabiliserades med en långtidsstabil kristalloscillator från FOA 322. Noggrannhet av 1,5 x 10-10

 • Normalmätrum byggs upp på CVA för att säkerställa spårbarhet inom hela underhållsorganisationen för mätinstrument inom försvaret. Begreppet spårbarhet etableras

   

 

1967

 • Det nya underhållsystemet för Telemätinstrument införs i FV.
   INFO pdf  (sid 8)

 • Teleinstrument Uppföljnings Systemet TIUS införs
  INFO pdf  (sid 14)

 • Den mobila tillsynsverksamheten börjar med första turen till FFTS och F1 i Västerås 2-10/3

 • Nätverksanalysator HP 8410A, ett tekniskt genombrott som stöd vid utveckling och verifiering av mikrovågskretsar.
  INFO

 • Strålningstäthet en ny mätstorhet för oavsiktlig exponering av mikrovågstrålning. Effekttäthetsmeter Magnetic 350 anskaffas

   

 

1968

 • HP 6130 digitalt styrbart likspänningsaggregat, ingick i många autotestare
  INFO pdf

 • HP 5065A Rubidium Frekvens Standard en ny typ av atomur
  INFO pdf

 • HP 181 minnesoscilloskop med variabel efterlysning

  INFO pdf

   

 

1969

 • Logikprob HP10525. Inledningen till en helt ny typ av instrument för tillståndsindikering i digitala kretsar.
  INFO pdf    INFO pdf

 • FOA och FFV/CVA etablerar gemensamt ett mätteknikcenter i Stockholm
   INFO pdf  (TIFF 1970-1 sid 17)

 • Fluke annonserar sin första digitalvoltmeter 8300 5½ siffror. Helt annan prisnivå jämfört med den dominerande leverantören Dana lab. 

   

1970-1979

 

Mot slutet på den analoga eran, datorer kräver nya instrumenttyper

 

Under detta årtionde förändrades teleinstrumentområdet på ett genomgripande sätt. Genom introduktionen av mikroprocessorn påverkades området på två sätt.

Dels kunde instrument utvecklas, vars egenskaper var bestämda i programvara, genom användande av mikroprocessorer.

Dels uppstod en marknad för instrument för att utveckla och underhålla apparater/system baserade på mikroprocessorer. Oscilloskopet började ersättas av logikanalysatorer.

En annan betydande förändringsfaktor var de internationella normer som utvecklades inom kommunikationsområdet och senare dataområdet. Detta resulterade i att allt fler hjälpmedel för utveckling och underhåll kom att styras av dessa normer och instrumenttillverkarna fick ett minskat inflytande över många egenskaper.

Den pågående automatiseringen av mätningar accelererade. Ofta krävdes hundratals mätningar för att verifiera och dokumentera egenskaper från system till komponenter. Den nödvändiga integrationen mellan instrument och dator fick en lösning genom HPIB som blev internationell norm.

Den lagliga mättekniken i Sverige blev strukturerad genom en decentraliserad organisation under Statens Provningsanstalt ansvar. I denna nya struktur fick försvarets underhållsorganisation sin naturliga förankring.

 

 

 

 

 

Tektronix 7000 serien

 

 

 

 Räknare 5300 med snap-on tillsatser

Räknare 5300 med snap-on tillsatser

 

 

 

 

Signalgenerator R&S SMDA anskaffad för AM och FM inom VHF/UHF området

 

 

 

 

Signalgenerator HP 8640B

 

 

 

 

Många mätprobar för att samtidigt fånga flera signaler. Ett nytt problem

 

 

 

 HP 1600A Logic State analysator

HP 1600A Logic State analysator

 

 

 

 

Männen bakom de två typerna av Logic analysatorer hedrade

 

 

 

 Radioprovare Stabilock 4010S från Schlumberger

 Radioprovare Stabilock 4010S från Schlumberger

 

 

 

  

Fluke 8020B En mycket framgångsrik produkt

 

 

 

 

Logik analysator HP 1615’ visar tid och logiknivåer

 

1970

 • Tektronix 7000 serien annonseras. Detta är kronan på Tektronix 25-åriga framgångssaga. Systemet utvecklade under de följande 10 år till att omfatta inte mindre än 24 huvudenheter och totalt 56 tillsatser inom de mest skiftande områden. Succén med denna serie uteblev delvis, då dataåldern har nått alla nivåer inom elektronikvärlden. Oscilloskopet var inte längre det självklara ”fönstret” mot elektroniken.
  INFO

 • AM/FM signalgenerator 10…470 MHz från R & S SMDA anskaffas för att täcka UHF området då detta frekvensområde skulle utnyttjas inom flygvapnet.
   INFO pdf

   

 

1971

 • För mätning på trådförbindelser (300-3400Hz) som ingår i telenätet anskaffas mätutrustning från HP LF-generator HP 236H-10 och nivåmeter HP 3556A
   INFO pdf TIFF 1971 nr1

   

 

1972

 • Gemensamt underhållsystem för mätinstrument för alla försvarsgrenar genomfört.
  INFO pdf  (sid 6)

 • HPIB lanseras som metod att styra instrument från dator och överföra data.
  INFO pdf

 • Signalgenerator med frekvenssyntes HP 8660A
  INFO pdf

 • En annorlunda konstruktion av tillsatser till portabel frekvensräknare presenterades med HP 5300A och 4 ”snap-on moduler” varav en batterienhet.
  INFO pdf

   

 

1973

 • Biomation introducerar den första ”logic-timing” analysatorn, en helt ny typ av instrument för utveckling och felsökning av produkter i mikroprocessor miljö.

 • HP 8640B Signalgenerator AMFM VHF/UHF Denna signalgenerator kombinerar kavitetsoscillatorns rena spektra med frekvensstabiliteten av en faslåst halvledaroscillator. Anskaffades i stort antal till Armén.
  INFO pdf

 • Distorsionsmetern Siemens 2H2 anskaffas för kvalitetssäkring och underhåll av dataförbindelser.  Med detta instrument kan bland annat av förvrängning och/eller bortfall av datatecken registreras
   INFO pdf

 • Riksdagsbeslut att Statens Provningsanstalt blir sammanhållande i en decentraliserad mätplatsorganisation med riksmätplatser och auktoriserade mätplatser
  INFO pdf  (sid 4)

   

 

1974

 • Riksmätplatser etableras. ”Med riksmätplats avsågs statlig myndighet som enligt lag utsetts att för viss storhet officiellt svara för sådan mätning som i förhållande till nationella prototyper eller vetenskapligt definierade måttenheter säkerställer riktigheten av mätningar som utförs inom landet.”

 • HP 970 en digitalvoltmeter i fickformat unik, men ingen succé.
  INFO pdf

 • HP introducerar Logic-state analyzer HP 1601 En helt ny typ av instument som analyserar och visar logiska tillstånd.
  INFO pdf    Wiki

 • R&S introducerar radioprovaren SMPU, den första radioprovaren som var styrd av en mikroprocessor.

 • Brusmätutrustning anskaffas från Siemens för underhåll och kvalitetssäkring av det fasta radiolänknätet
   INFO pdf TIFF 1974-1  (sidan 28)

   

 

1975

 • FFV-U i Arboga Normalmätrum blir Auktoriserad mätplats för ett antal storheter

 • HPIB blir internationell standard IEEE 488 - Digital buss för programmerbara mätsystem.
   Wiki

   

 

1976

 • Logikanalysator HP 1600 anskaffas. En helt ny typ av instrument inom flygvapnet avsedd för felsökning i datorkretsar.

 • Tektronix annonserar sin första logikanalysator LA501 med 16 kanaler och ett minne på 4k

 • HP kompletterar sin familj av logik probar/sonder med flera medlemmar
  INFO pdf 

   

 

1977

 • Narda effekttäthetsmetrar anskaffas med isotrop antenn för att möta de mättekniska kraven vid nya hygieniska gränsvärden för mikrovågsstrålning.
   INFO pdf TIFF 1977 nr 1 (sid 4)
   INFO pdf TIFF 1977 nr 3
   INFO pdf

 • HP 3780 Pulsfelsanalysator anskaffas för kontroll av länkutrustningar
   INFO pdf

 • Radioprovare 558 från Schlumberger levereras till Teleservicebaserna (TSB) för rationellt underhåll av markradioutrustningar.
   INFO pdf

 • Fluke 8020 ett nytt grepp inom digitala voltmetrar/multimetrar, dessutom nya distributionskanaler var nyckeln till succé
   INFO pdf

 • Signaturanalysator HP 5004A, ytterligare en instrumenttyp i HPs logiska familj.
  INFO pdf

   

 

1978

 • FOA3 utlokaliseras till Linköping. Riksmätplats 02 för elektriska storheter vid höga frekvenser överförs till FFV-U i Arboga som därmed är ansvarig för Sveriges primära normaler inom detta frekvensområde.

 • Omfattande utprovning av bärbara spektrumanalysatorer resulterar i beställning av Tektronix 492 med frekvensområdet 50 kHz till 21 GHz

 • HP3762A Data Generator 150Mb/s och 3763A feldetektor anskaffas för verifiering av transmissionsutrustningar

 • Antennmätsträcka för avancerade studier av stora antenner byggs upp vid LME Mölndal gemensamt med FMV-F.
   INFO pdf TIFF1978 nr 1 (sid 26)

 

 

1979

 • HP1615A TTL Logik Analysator 24 kanaler 20MHz – samtidig visning av tid och logiknivåer 
  INFO pdf

 • Provbana för kontroll av militära högeffektlasrar vid stora avstånd byggs i Arboga. 

   INFO pdf TIFF1980 nr 1 (sid 23-24)

   

 

Åter till toppen

 

Denna tidslinje är sammanställd av Stig Hertze och Lennart Torstensson