Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Digitaliserade dokument
 

Vårt digitala innehav utökas och publiceras efterhand. Här ges en översikt av större samlingar. Totala innehavet framgår av tabeller under fliken Biblioteket.

Då de flesta dokument OCR-behandlats är innehållet i dokumenten sökbart. Digitaliserade dokument är tillgängliga för nedladdning.

 

Översikt

Instrumentmanualer - beskrivningar

Vissa instrumentmanualer och -beskrivningar har digitaliserats och finns för nerladdning.

Personaltidningar

AEF har digitaliserat publikationer som riktade sig till personal i Arboga. Vi har begränsat oss till tiden fram till och med 1990.

Tidskrifter med flyghistoriskt innehåll

TIFF, FlygvapenNytt, FMV-aktuellt med flera.

Elektroniktidningar

Populär Radio, QTC, Radio och Television med flera.

General Radio

AEF har från General Radio Historical Society (GRHS) köpt årgångarna 1926 till 1961 av en månatlig tidskrift General Radio Experimenter.

Elektronrör

Artikel hämtad ur Elektroteknisk Handbok, Radio Radar Television Ljudteknik. Den överlägset mest utförliga artikel om elektronrör som skrivits på svenska.

Konstruktionspraxis för elektronisk materiel

Avsedd att i sammanställd form meddela erfarenheter som underlag till konstruktionsarbetet och kunna tjäna som ledning för upprättandet av tekniska specifikationer vid upphandling av elektronisk materiel.

Det bevingade verket

Boken beskriver i grova drag utveckling inom ett mycket vitt fäIt ur ett tekniskt perspektiv. Vidare återges en del av de många tekniska och ekonomiska avväganden som har ingått och ingår i FMV anskaffningsverksamhet.

Flygvapnets Navigeringshandbok

Handbok avsedd att användas vid utbildning i navigering.

Tekniska Order Marktele

Vi har skannat ett stort antal Tekniska Order för Marktelemateriel. Vi har delat upp TO:na i sex grupper som vardera omfattar en tabell med klickbara länkar till respektive TO.

Konfigurations-TO och UFS

AEF har digitaliserat Konfigurations-TO (Teknisk Order) och -UFS (UnderhållsFöreskrift System) för Flygplan 29, Flygplan 32, Flygplan 34, Flygplan 35 och Flygplan 37.

Försvarets Historiska Telesamlingar  Dokument hos AEF.se

Försvarets Historiska Telesamlingar (FHT) är en organisation som har till uppgift att biträda försvarets museiorganisation med urval, katalogisering, registrering och dokumentation av materiel och system.

AEF har med tillstånd från FHT laddat ner FHT-dokument till vår webbplats.
 

Diverse pdf-dokument

System 35 Draken  (Historien om Drakens tillkomst)

Automatisk Förmedling av Teletrafik i FTN  (Broschyr från 1979)

MILPAK (Broschyr från 1986)

Försvarets_Fasta_Radiolänknät  (Ett historiskt perspektiv. Från 1996)

JA 37 Pilot och system Transkript av vittnesseminarium 11/12 2007

Tidig flygradar Transkript av vittnesseminarium 15 april 2008

Motmedel inom svenska flygvapnet 1950-2005

Sensorteknik (Allmänt om störning av radarstationer 4,5MB)

Formativa moment för den svenska  flygplansindustrin (10,5MB)