Mät-Testteknik och instrumenthistoriaLokalhistoria

 

 

Allmänt och Filmer

Artiklar om Stridsledning inom Flygvapnet

Notiser om Flygvapnets Flottiljer och Baser

Notiser om Flygvapnets olika flygplan

Notiser om Flygvapnets olika helikoptrar

 A32A

 

Flygvapnet.
Flygplan, flygförband och baser.

Här skildras utvecklingen vid det svenska flygvapnets förband och baser. Vidare alla krigsflygplan, helikoptrar, viss materiel och beväpning som var operativ under kalla kriget.

 

Flygvapnet genomgick en dramatisk utveckling under denna tid. 1945 hade Sverige en omodern flygplansflotta utan förmåga att operera i mörker och i alla väder och med ett primitivt system för luftbevakning.

 

25 år senare hade Sverige ett av världens mest slagkraftiga flygvapen och med ett avancerat stridsledningssystem.

 

Detta var möjligt genom att planmässigt utnyttja framstegen inom elektronik- och dataområdet som under samma tid genomgick en spektakulär utveckling. Detta i samarbete med den svenska försvarsindustrin, som expanderade kraftigt under samma period.

 

Avioniksystemen, elektroniken i flygplanen, har under motsvarande tid utvecklats i en sådan omfattning att vi behandlar detta separat under fliken Avionik.

 

Dessa avioniksystem krävde omfattande system på marken. Detta behandlas under fliken Marktele som bland annat omfattar de markbaserade utrustningarna för flyg- och stridsledning.

 

Avioniksystemen krävde också testsystem på marken samt underhållsverkstäder. Detta behandlas under fliken Mätteknik resp Historik.

 

 

För innehållet i Flygvapenavsnittet svarar Göran Hawée.

 

 

 

 

Notiser om olika flygträningssimulatorer

Flygburna robotar i Flygvapnet

Tidskrifter och Böcker med flyghistoriskt innehåll

Artiklar om provning och utvärdering av materiel

Historiska föreningar för bevarandet av svensk flyghistoria

Underhåll (Under arbete)

 AJ37 med RB04