Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!

Tidslinje  Flygvapnet  1945-1990

Flygplan, förband och baser
 

Här behandlas utvecklingen vid flygvapnets förband och baser, vidare alla aktuella flygplanstyper flygsimulatorer, flygrobotar och viss utrustning.
En separat tidslinje över Försvarsmaktens alla helikoptrar under åren 1950 - 1990 finns här.

Synpunkter på Tidslinjen skickas till Göran Hawée

Senast uppdaterad 2023-01-31

 

1944-1949

 

 

Hoppa till:

1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1989

  

Efterkrigsperioden präglades av en ökad tillförsel av flygplan och en snabb övergång till jetflygplan. Omvärldsutvecklingen under denna period påverkade starkt uppbyggnadstakten och utökningen av flygvapnets kapacitet.
Ombeväpning av ett flertal förband från bomb till jakt– respektive attackförband.

Ansvaret för luftbevakningen överförs från Armén till Flygvapnet. Detta behandlas under avsnittet Marktele

 

 
J22

 

J26 Mustang
J26 Mustang

 


B18A

 

J21A
J21A

 

J28
J28

 

SK16
SK16

 

TP47 Catalina
TP47 Catalina

 

  J30 Mosquito
J30 Mosquito

 

S31 Spitfire
S31 Spitfire

 

TP78
TP79

 

 1945

 • Leverans av amerikanska jaktplan P-51D Mustang J26 påbörjas till F16. Ersätter J22. Totalt levererades 161 Mustanger till FV

 • F15 i Söderhamn invigd som jaktförband, med en brokig samling skolflygplan i avvaktan på fältarbeten

 • J22A och B levereras till F10, F9 och F16. Ersätter J11 på F9 och J20 på F10.

 • J21A-1 börjar levereras, först till F8. Ersätter J9. Totalt tillverkas 298 FPL21 i jakt- och attackversioner.

 • B18A 62 fpl levereras till F1. Ersätter B3.

 • De första av 119 B18B levereras till F14 och F7. Ersatte B17C vid F7.

 

1946

 • J28A Vampire, leverans av 70 plan påbörjas till F13. Flygvapnets första reaflygplan

 • F18 i Tullinge invigd som jaktförband, tilldelas J22. Beslutad uppbyggnad av flygvapnets förband är därmed slutförd

 • Den sista J22B som tillverkats, levereras från CVA i Arboga

 • F15, det första jaktplanet J21A-1 anländer. Fortsatta leveranser av J21A-2 till mitten av 1947 och till F9, ersätter J22.
   

1947

 • F6 ombildas från lätt bomb- till attackförband. B17 ersätts med A21-3.

 • J8 Gladiator avvecklas efter 11 års tjänst i FV

 • Taktisk utprovning av flygvapnets första flygburna radar PS-18 påbörjas med S18A

 • Provflygning på F13 med det första svenska jetplanet Saab A21R. Världens enda propellerflygplan ombyggt till readrift

 • Leverans av de första SK16A till F5 efter slutmontering vid CVA i Arboga

 • F12 i Kalmar ombildas från lätt bomb till jakt. B17 ersätts av J21A-2

 • F6 ombildas från lätt bomb- till attackförband. B17 ersätts successivt med A21A (B21A-3).

 • Till F17 börjar leverans av 62 T18B.

 • Ekoradioskolan upprättas vid F2 Hägernäs
   

1948

 • Tre TP47 Catalina anskaffas för flygräddningstjänsten. Förses senare med spaningsradar PS-19 som blev Sveriges första flygburna radarstation. Placeras på F2

 • Flygvapnet övertar ansvaret för luftbevakningen och stridsledning från armén

 • Prototypen till FPL29 Tunnan flyger för första gången.
  Ett svenskt jaktplan i världsklass

 • 60 nattjaktflygplan J30 Mosquito levereras till F1 som därmed ombildas från bomb till nattjaktförband. J30 ersätter B18

 • Leverans påbörjas av 50 S31 Spitfire till F11. Med en topphastighet av 720 km/h blev S31 Flygvapnets snabbaste propellerdrivna flygplan

 • Ombyggnad av 55 B18A till spaningsversion S18A, ett 20-tal förses med en spaningsradar PS-18

 • B3 avvecklas som bomb/torpedflygplan. Byggs om till transportflygplan på F1 med ny beteckning TP9.

 • F3 ombildas från spanings- till jaktförband och tilldelas J22. Ersätter S18A

 • F4 ombildas från lätt bomb- till jaktförband och tilldelas J26

 • Ombyggnad av 55 B18A till spaningsversion S18A, ett 20-tal förses med en spaningsradar PS-18. Levereras till F11 och F21, ersatte S16B vid F11.
   

1949

 • J21R levereras till F10, totalt levereras 60 plan

 • Leverans av 310 Vampire J28B påbörjas

 • Leverans av totalt 62 T18 påbörjas till F17

 • TP79, DC3 Det första planet levereras till FV

 • Transportflygplan TP79 Douglas DC3 börjar tillföras FV och placeras på F8. De första två byggs om vid CVV i Västerås för signalspaning

 • F2 upphör som Flygflottilj, ombildas till Roslagens Flygkår, bl.a. avvecklas S17 och skolor tillföres. Där ingick Flygvapnets Radarskolan, FRAS och  Stamflygförarskolan.

 • FUS FV underofficersskola vid Flygvapnets Centrala Skolor FCS i Viksäng i Västerås byter namn till FTUS FV trupputbildningsskola
   

 

1950-1959

 

I början på detta årtionde fattas en mängd beslut, som skulle forma det svenska flygvapnet under det kalla kriget. Nedskjutningen av signalspaningsplanet DC3 och TP47 Catalinan, påverkade i högsta grad hur hotbilden upplevdes. Ökade resurser tillförs försvaret i nytt försvarsbeslut. Flygvapnets roll inom totalförsvaret definieras och utökas.
Flera nya flygplanstyper tillförs flygvapnet. Utbyggnad av flygbaser påbörjas.  Flygvapnets första helikopter levereras.

Uppbyggnad av ett avancerat luftbevaknings- och stridsledningssystem genomförs under detta årtionde.

 

 

J29A Tunnan
 
J29A Tunnan

 

SAAB 210

SAAB 210

 

Catalinan efter nödlandning
Catalinan efter nödlandning

 

SK50 Safir
SK50 Safir

 

TP82 Vickers Varsity
TP82 Vickers Varsity

 

J28C/SK28C Vampire
J28C/SK28C Vampire

 

J33 Venom
J33 Venom

 

S29C Spaningsversionen av Tunnan
S29C Spaningsversionen av Tunnan

 

TP83 Pembroke
TP83 Pembroke

 

Provflygplan 35-1
Provflygplan 35-1

 

J34 Hawker Hunter
J34 Hawker Hunter

 

J29F Tunnan med EBK
J29F Tunnan med EBK

 

A32A Attacklansen
A32A Attacklansen

 

S32C Spaningslansen

S32C Spaningslansen

 

J32B Jaktlansen
J32B Jaktlansen

 

RB24 Sidewinder
RB24 Sidewinder

 

RB01 Jindivik
RB01 Jindivik

 

Flygvapnets första helikopter HKP2
Flygvapnets första helikopter HKP2

 

1950

1951
 • F7 ombildas från lätt bomb- till attackförband. Tilldelas J21R som överförs från F10 och utrustas med nya vapen för attackuppgifter, ny benämning A21R

 • Flygförvaltningen beställer 60 de Havilland Venom, J33 för leverans under 1953 och1954

 • Serieleveransen inleds till F13 av J29A den första versionen av den berömda Flygande Tunnan. Totalt 324 fpl levereras till FV vilka ersätter olika typer av föråldrade jaktflygplan på F3, F4, F12, F15 och F16.

 • FV Väderskola VÄDS upprättas vid F2 Hägernäs
   

 

1952

 • A32A - Attacklansen. Prototypen flyger för första gången

 • Lilldraken Saab210 flyger den 21 januari

 • 13/6 skjuts DC3/TP79 och 16/6 en TP47 Catalina ned över Östersjön av sovjetiska Mig 15.

 • Incidentberedskap införs i FV med jaktrote ständigt startberedd 24 timmar för identifiering och eventuell avvisning av kränkande företag

 • SK50B Saab Safir, flygvapnets nya skolflygplan. De första planen levereras till F5 som ersatte SK25 Bestman. 121 SK25 fpl i tjänst i FV

 • J9  Seversky Republic EP-106 avvecklas. 60 J9 var i tjänst i FV

 • J22 de sista planen avvecklas på F3, ersattes med J28A

 • J26 ersätts av J29 vid F16 därmed avvecklas J26 Mustang

 • Saab S17 avvecklas helt, 110 fpl var i tjänst i FV.
   

 

1953

 

 • Serieleveransen av J29B påbörjas till ett flertal jaktförband. Totalt levereras 361 fpl till FV. Tilldelas F6, F7, F8, F9, F10 och F13. Ersätter J28 vid F8; F9, F10, F13. Betecknas A29B vid F6 och F7 och ersätter A21A-3 vid F6 som därmed successivt avvecklas och A21R vid F7 som överförs till F17.

 • Ett Vickers Varsity anskaffas från England, avsett som signalspaningsflygplan. Baseras på F8 betecknas TP82

 • J28C senare SK28C leverans av totalt 45 plan påbörjas. Baseras initialt på Vampire flottiljerna.

 • J33 Venom, leverans av 60 påbörjas till F1. Ersätter J30 Mosquito

 • Ljudvallen passeras av Lansen 32-1

 • F14 ombildas från bomb- till attackförband, tilldelas J28B som ersätter B18B

 • S29C Spaningsversion av Tunnan flyger första gången.

 • Skolflygplanet SK14 avvecklas, 137 fpl var i tjänst i FV.
   

 

1954

 • J21A avvecklas.

 • J29F med EBK flyger som prototyp

 • S29C Spaningsversion av Tunnan levereras till F11 och F21. Ersatte S26 och S31. Därmed utgår FPL26 Mustang

 • TP83 Pembroke transportflygplan, leveranser av 16 plan påbörjas till F1, F14 och F17

 • SK28C flygvapnets första jetskolflygplan införs på F5. Ersätter SK16
   

 

1955

 • S31 Spitfire ersätts av J29C vid F11, därmed avvecklas S31

 • FPL17 avvecklas 46 flygplan säljs till etiopiska flygvapnet. 19 B17 flyger som målbogserare av främst Svensk Flygtjänst

 • J35 Draken flyger för första gången

 • J34 Hunter, leverans av 120 plan påbörjas till F18 och senare F8.

 • Första provskjutningen med sjömålsroboten RB04 från J29 vid FC, Flygförvaltningens Försökscentral

 • Leveranser av J29F med EBK påbörjas. Totalt 307 J29B, modifierade till J29E (ändrad vinge) byggs om till J29F och levereras till F3, F4, F9, F10, F13 och F15.

 • J35 Draken, 35-1 flyger för första gången

 

 

1956

 • J28A Vampire avvecklas

 • F17 ombildas från Torped/bomb- till Attackförband genom basering av A32A Attacklansen som ersätter T18B och A21R.

 • Totalt tillverkas 287 A32A och levereras även till F6. F7 och F14. Ersätter A29 vid F6 och F7 samt J28B vid F14.

 • Ljudvallen passeras av Draken 35-1

 • Ekoradioskolan på F2 namnändras till FV radarskola FRAS.
   

 

1957

 • A21R avvecklas efter användning för jetinskolning på  F17

 • J32B Jaktlansen och S32C spaningslansen flyger första gången.
   

 

1958

 • S32C Spaningslansen börjar levereras.
  Totalt 44 i foto- och havsövervaknings versioner tillförs F11

 • Beslut om utbyggnad av antalet flygbaser till totalt 70 baser

 • J32B allvädersjaktplan i tjänst, totalt levereras 118 till F1 och F12. Ersätter J33 vid F1 och J29A vid F12

 • Stamflygförarskolan F2 namnändring till Förberedande Fältflygarskolan FÖFS.

 • IR jaktroboten RB24 Sidewinder AIM-9B anskaffas från USA

 • B3 avvecklas, sista åren operativ som transportflygplan TP6

 • T18B de sista avvecklas vid F17

 • Det första serieprovflygplanet J35A provflygs.

 • Flygräddningstjänsten, FRÄD överförs från F2 till F8 TP47 Catalina blir landbaserad

 • Slutleverans av J29F. Totalt tillverkades 661 FPL29 i sex versioner
   

 

1959

 • J35B flyger första gången

 • Stridsledningsskolan STRIS upprättas vid F2 Hägernäs.

 • S18A avvecklas vid F11 och F21. Därmed är FPL18 helt avvecklad 

 • SK35C Skolversionen av Draken provflygs

 • RB01 Målroboten Jindivik premiärflyger vid RFN i Vidsel. Sveriges första obemannade flygplan

 • Beslut om anskaffning av FALCON-robotar, radarroboten HAC HM55, RB27 och IR-roboten HAC HM58, RB28

 • Jaktroboten RB24 Sidewinder provskjuts för första gången i Sverige från J32B

 • Flygvapnet får sin första helikoptertyp, HKP2 Alouette II. Gemensam försvarsupphandling, FV tilldelas 11st. HKP2
  Se Tidslinje 1950-1990 Svenska Försvarets Helikoptrar

 • FMS FV markstridsskola överförs till F14 under namnet BMS Bastjänst- och markstridsskola
   

1960-1969

 

Under detta årtionde nådde det svenska flygvapnet sin högsta kvantitativa nivå. Introduktionen av de första systemflygplanen, integrerade med ett fullt utbyggt strilsystem parat med ett avancerat bassystem gav det svenska flygvapnet en internationellt erkänd hög slagkraft.

F22 Kongo med J29 och S29 ger flygunderstöd till FN förband i markstrid. Flygburna jaktrobotar och attackrobot för sjömål blir operativa

 

 

J35A Draken
J35A Draken

 

TP52 Camberra

 TP52 Camberra

 

J29B från F22 över Kongo

J29B från F22 över Kongo

 

A32A med två RB04

A32A med två RB04

 

Luftvärnsrobot RB68 Bloodhound
Luftvärnsrobot RB68 Bloodhound

 

SK35C med fälltank

SK35C Draken

 

SUL35A vid F16

SUL35A vid F16

 

J32B på flygbas
J32B på flygbas

 

F16 Fältverkstad i Björklinge

F16 Fältverkstad i Björklinge

 

J35B Draken

J35B Draken

 

S35E "Spaningsdraken”
S35E "Spaningsdraken”

 

TP84 Lockheed C-130 Hercules

TP84 Lockheed C-130 Hercules

 

J35D Draken

J35D Draken

 

J35F1 Draken

J35F1 Draken

 

Jaktrobot RB27 och RB28

Jaktrobot RB27 och RB28

 

SK60A Saab105
SK60A Saab105

 

J35F2 med IR-spanare
J35F2 med IR-spanare

 

J35F2 Flygsimulator
J35F2 Flygsimulator

 

1960

 • J33 Venom avvecklas helt vid F1. F1 övergår därmed från att vara ett nattjakt- till ett allvädersjaktförband

 • J35A leveranser till F13 påbörjas. Totalt 83 J35A levererades till FV

 • Som första flygplanstyp förses vissa J34 Hunter med den nya IR-jaktroboten RB24

 • F15 ombeväpnas från jakt- till attackförband genom basering av A32A från F14 som ersätter J29

 • FV köper två English Electric Canberra. De baseras på F8, betecknas TP52. Användes i huvudsak för signalspaning

 • J35 Draken (35011) med motor RM-6C satte rekord med dubbla ljudhastigheten i planflykt.

 • J35D flyger första gången.

 • FKHS Flygkrigshögskolan Flygvapnet i Stockholm uppgår i Militärhögskolan i Stockholm.

 • FTUS FV trupputbildningsskola vid FCS i Västerås avvecklas.

 • FSS FV signalskola och FTS FV tekniska skola vid FCS omlokaliseras till F14 i Halmstad.

 • FÖFS Förberedande fältflygarskola vid F2 överförs till F5 Ljungbyhed och lokaliseras till Herrevads kloster.

 

1961

 • F14 läggs ned som flygflottilj, ombildas till flygkår.

 • F22 FN insatsen i Kongo inleds med fem J29B som landar i Leopoldville

 • S14 Storken avvecklas, 26 fpl i tjänst i FV.

 • FPL37 Viggen, utvecklingsarbetet påbörjas

 • Sjömålsrobot RB04 operativ med A32A

 • J35F flyger som prototyp första gången

 • RB-68 Bloodhound. Sex divisioner om vardera två robotgrupper och två utbildningssimulatorer beställs. RB-68 var avsedd för bekämpning av speciella mål på mycket hög höjd.
  Se artikel hos Robotmuseet, Arboga

 

1962

 • J35B´ (”prim”, ej komplett J35B). Leveranser till F16 och F18 påbörjas. Totalt 72 fpl tillverkas. Ersätter J29F16 och J34 F18

 • SK35C (ombyggda J35A) leverans av 24 st påbörjas till F16, typinflygningsflottiljen med TIS-35 för alla Drakenförare

 • Flygvapnets första analoga Flygsimulator SUL J35A levereras till F16 för TIS-35. Totalt tillverkades sju analoga SUL 35, två SUL J35A, en SUL J35B, en SUL J35D och tre SUL J35F1.

 • F8 den sista J34 ombaseras till F9 och ersätter där J29. Därmed är jaktflygverksamheten på flygvapnets första jaktflottilj förbi och ombildas till flygkår.

 • ÖB kuppförsvarsorder. Föreskrifter för samordning av incidentberedskapen inom hela krigsmakten

 • En första Flygbas-60, Fält 54 (Gimo) fullt utbyggd, deltar i årets Eskaderövning liksom F16 Fältverkstad baserad i Björklinge norr om Uppsala.

 • VÄDS FV väderskola vid F2 flyttas till F12 i Kalmar.
   

 

1963

 • S35E spaningsversionen av Draken, prototypen premiärflygs

 • J35D leveranser av 30 fpl påbörjas till F13 av delserie 1. Ersätter J35A

 • De första J35A överförs till F16, ersätter J35B´

 • Saab 105 premiärflyger

 • RB-68 leveranser inleds, en skoldivision till F8 fem övningsdivisioner vid vardera F8, F10, F12, F13 och F17

 • F21 ombildas till flygflottilj efter 22 år som flygbaskår

 • Jaktroboten RB24B Sidewinder slutlevererad. Ingår som beväpningsalternativ för J29F, J32B, J34, samt J35A, B, D och F

 • Flygsimulator SUL J35B installeras på F18. Den första simulatorn med fullständig taktisk del

 • STRIS Stridsledningsskolan vid F2 flyttas till F18 i Tullinge
   

 

1964

 • Flygförvaltningen beställer 150 nya skolflygplan Saab 105. De ges beteckningen SK60

 • Saab påbörjar konvertering av J35B´ till J35B
  69 fpl levererades till F18
  och F10. Ersätter J35B´på F18 och J29F på F10.

 • J35D Leveranser av delserie 2, 24 till F13, betecknas J35D1. Ersätter J35A

 • Ytterligare J35A överförs till F16, ersätter J35B´.

 • En J35B flyger för första gången ett fullständigt jaktuppdrag med 100% styrdataöverföring (ej talförbindelse) från markorganisation STRIL 60 från start till landning.

 • FTLS FV flygtrafikledningsskola upprättas vid F2.
   

 

1965

 • S35E ”Spaningsdraken”, 58 S35E, varav 28 ombyggda J35D delserie 1, Ieveranser påbörjas till F11 och senare F21. Ersatte efterhand S29C och S32C som därmed avvecklas

 • J29A Avvecklas helt i FV, med F3 och F4 som sista förband

 • TP84, Lockheed C-130 Hercules, det första planet anskaffas. Baseras på F7

 • J35D delserie 3 (J35D2) slutlevereras. 66 fpl till F13 och F10. Ersätter J35A vid F13 och J29F vid F10.

 • De sista J35A överförs till F16, ersätter J35B´.

 • FTS FV Teleskola upprättas vid FCS. Utbildningsdelar på flygplanapparater överförs från FRAS Flygvapnets Radarskola.
   

 

1966

 • TP47 Catalina avvecklas. Catalina kan ses på Flygvapenmuseum.

 • J35F1 får beväpning med RB27 och RB28, levereras till F13 och F1. Totalt tillverkades 100 J35F1 som ersatte J35D vid F13 och J32B vid F1

 • SK60, Saab 105, börjar levereras till F5 i Ljungbyhed. Totalt tillverkades 150 SK60 i flera versioner

 • KAS/M FV Kadett- och Aspirantskola/Marklinjen bildas 1966 vid F2 Hägernäs

 • FRAS Flygvapnets Radarskola vid F2 flyttas till F18 och sammanslås med STRIS Stridsledningsskolan under nytt gemensamt namn STRILS.

 • FTTS FV teletekniska skola upprättas vid F2
   

 

1967

 • AJ37 Attackviggen, flyger för första gången

 • J29F Avvecklas helt vid F4 och F10 som sista förband

 • Leveranser påbörjas av 130 J35F2 försedda med IR-spanare 71N. J35F är därmed sannolikt det mest avancerade jaktflygplanet i Västeuropa. F13, F10. F3 och F1 tilldelas successivt J35F2

 • RB-68 systemet operativt vid alla divisioner och integrerat i STRIL systemet

 • F3 tillfördes en målflygdivision. Inledningsvis med J29C och J29F
   

 

1968

 • J28C/SK28C avvecklas vid F5, ersätts av SK60. Därmed är FPL28 slutligen avvecklad

 • 55 Spaningsviggar SF37och SH37 beställs

 • J35D alla plan av varianten D1 modifierade till D2 standard därmed upphör variantbeteckningarna för J35D, totalt 90 fpl. Tilldelades F3 och F10. Ersatte J29F3 och J34F10.

 • J28B Vampire avvecklas från F5
   

 

1969

 • Flygflottiljen F9 Säve Göteborg läggs ned, därmed avvecklas J34 Hawker Hunter

 • Den första digitala Flygsimulatorn SUL J35F2 levereras till F13. Av de tre beställda installerades övriga på F10 och F12

 • J35F levereras till F3 och F10. Ersätter J35D som överförs till F4 och F21 för att där ersätta J32B.
   

 

1970-1979

 

Fortsatt krympning av freds- och krigsorganisationen. Viggensystemet i dess olika versioner operativa. Dessa tillför flygvapnet en avsevärt högre kapacitet. Flera nya vapensystem och lätta attackförband tillförs flygvapnet

Transportflyget förses med nya flygplanstyper. 

 

 

SK60B Lätta attacken
SK60B Lätta attacken

 

AJ37 Attackviggen
AJ37 Attackviggen

 

Provskjutning med RB05 från SK35C vid RFN

Provskjutning med RB05 från SK35C vid RFN

 

SK37 Viggen för typinskolning
SK37
Viggen för typinskolning

 

J35BS Draken

J35BS Draken

 

TP85 Caravell

TP85 Caravell

 

J32D Dragarlansen

J32D Dragarlansen

 

J32E Störlansen

J32E Störlansen

 

Utprovning av RB75 Maverick vid RFN
Utprovning av RB75 Maverick vid RFN

 

SH37 Spaningsviggen för havsövervakning

SH37 Spaningsviggen för havsövervakning

 

SF37 Fotospaningsviggen med spaningskapslar
SF37 Fotospaningsviggen med spaningskapslar

 

JA37 Jaktviggen
JA37 Jaktviggen

 

1970

 • SK37 prototyp premiärflyger

 • Saab påbörjar konvertering av SK60 till SK60B för attackuppgifter. Ett antal konverteras till SK60C för spaningsuppdrag

 • J32B jaktlansen avvecklas. Sista baseringen på F4 och F21

 • Finländska flygvapnet beställer 12 allvädersflygplan Saab 35XS
   

1971

 • JA37 Jaktviggen beställs

 • AJ37 Attackviggen i serieutförande i luften 

 • Finländska flygvapnet beställer 12 allvädersflygplan Saab 35XS (motsv J35F2) av Saab

 

1972

 • Attackrobot RB05 operativ med AJ37

 • F14 ombildas till Flygvapnets Halmstadsskolor med militär- och teknisk utbildning inom FV som specialitet

 • AJ37 och SK37 levereras till F7 Totalt tillverkades 108 AJ37 och 18 SK37

 • De sista nytillverkade Draken, J35F2 lämnar Saab i Linköping den 30 juni. Under leveranserna från 1967 har, för att ge taktiska fördelar en blandning av J35F1 och J35F2 skett på varje J35F-förband, totalt 13 divisioner

 • Den första AJ37 simulatorn levereras till F7

 • Finland hyr av FV sex J35B med begränsad avionik, som senare köps, gavs beteckningen J35BS
   

1973

 • F21 utökas med en 3:e division med lätt attack SK60BC. F21 har därmed en unik kombination av tre olika flygslag

 • Transportflygdivisionen vid F8 överförs till F3. Som signalspaningsflygplan tillförs två TP85 Caraveller, tidigare tillhöriga SAS. TP82, Vickers Varsity och TP52 Canberra utgår

 • F17 ombildas till en attack- och jaktflottilj genom basering av J35F från F3. A32A Lansen avvecklas
   

1974

 • F8 läggs ned i samband med avvecklingen av Luftvärnsrobotdivisionerna RB-68

 • F3 i Linköping och F2 Hägernäs läggs ned. F3 blir detachement till F13, betecknas F13M med bl.a. Flygvapnets Bomb och Skjutskola FBS. Skolorna vid F2 flyttas till bl.a. före detta F18 och F14.

 • F18 upphör som krigsförband, ombildas till Flygvapnets Södertörnsskolor. J35B avvecklas därmed

 • JA37 prototyp flyger för första gången

 • F15 AJ37 och SK37 levereras, AJ37 ersätter A32A. Typinflygningsskolan TIS 37 startar vid F15.
  Simulator SUL AJ37 installeras för TIS 37

 • Målflygdivisionen på F3/F13M tillfördes 24 J32B. Sex av dessa byggs om till målbogserare med beteckningen J32D
  Vidare modifierades 12 till Störflygplan J32E

 

1975

 • RB75 Maverick  (Hughes AGM-65) operativ till AJ37

 • Den första SH37 Spaningsversionen för Havsövervakning tillförs F13. Inleder ombeväpning av en jaktdivision till spaningsdivision

 • F13 SUL SH37 simulator i drift efter ombyggnad från AJ37 utförande

 

1976

 • F16 avvecklas J35A ersätts av J35F1 därmed avvecklas J35A i FV

 • Flygvapnets firar 50-årsjubileum på Malmen
   

1977
 • SF37 Foto-spaningsversionen levereras till F13

 • TP83 Pembroke avvecklas då full gångtid uppnås

 • F6 ombeväpning till AJ37 påbörjas, ersätter A32A.

 • RB24J Sidewinder AIM-9P anskaffas och integreras med J35D och J35F och senare JA37.

 • J35B Simulatorn vid F18 överförs till Finland i samband med att det finska flygvapnet får låna ett antal J35B
   

1978

 • S32C avvecklas vid F11

 • Samtliga Luftvärnsrobotdivisioner RB-68 avvecklas 

 • A32A attacklansen avvecklas slutligen vid F6 efter 22 år i flygvapnet

 • F17 ombildas till en jakt- och spaningsflottilj genom basering av spaningsviggarna SH37 och SF37

 • Taktisk utveckling av JA37 inleds med huvudsaklig inriktning att utveckla utbildningsmaterial och taktik samt föreslå förbättringar i de olika delsystemen
   

1  1979

 

1980-1989

 

 Under detta årtionde sker en fortsatt bantning av flygvapnets organisation. Leveranser av JA 37 och nya flygrobotsystem ger ökad slagkraft. JAS39 Gripen blir en realitet
Den sista versionen av Draken J35J blir operativ med uppgraderad elektronik, flexiblare vapeninstallation, större bränslekapacitet.
 

 

 

Simulator SUL JA37
Simulator SUL JA37

 

 

 

RBS15F Attackrobot
RBS15F Attackrobot

 

 

 

Hangar i BAS 90

Hangar i BAS 90

 

 

 

SK35CS i Finland

SK35CS i Finland

 

 

 

J35D från F4

J35D från F4

 

 

 

RB74 Sidewinder AIM-9L
RB74 Sidewinder AIM-9L

 

 

 

Simulator för TP84 Herkules

Simulator för TP84 Herkules

 

 

 

 J35J Den sista versionen av Draken
J35J Den sista versionen av Draken

 

 

 

JAS39 Gripen
JAS39 Gripen

 

 

 

Super Puman Hkp10

 

 

 

Saab 304 med PS-890
Saab 304 med PS-890

 

 

 

 

 

 

1980

 • Nedläggning av F11 i Nyköping och F12 i Kalmar. 

 • S35E avvecklas vid F11 och  J35F  avvecklas vid F12

 • Den första JA37 anländer till F13. Så kallade PRI-flygningar påbörjas. Totalt levereras 149 JA37 fram till 1990

 • SUL JA37 simulatorer med visuellt system som möjliggjorde jaktstridssimulering, installeras till F13 senare vid, F4, F21 och F17

 • Efter mångårig beslutsvånda ges klartecken från regering och riksdag kring valet av nästa svenska stridsflygplan JAS 39 Gripen

 • Industrigruppen IG-JAS bildas för utveckling av projektet. FMV, Saab, SRA, LME och Flygmotor ingår.
   

1981

 • I samband med nedläggningen av F1 beslutades, i avsikt att upprätthålla ÖBs beslut om tolv jaktdivisioner, att 3.e div på F1 med J35F, skulle baseras F18 i Tullinge benämnd ”Huvudstadsjakten”

 • F7, ytterligare fem TP84, Lockheed C-130H Hercules, beställs för att ingå i transportflygdivisionen
   

1982

 • FMV tecknar kontrakt med Saab för leverans av 5+30 JAS39 Gripen

 • F17 J35F ersätts av JA37

 • Riksdagens försvarsbeslut innebär en förändring av antalet divisioner fram till 1992:

  • J35F från 10 till 4 divisioner J35J

  • AJ37 från 5,5 till 4,5, divisioner

  • JA37 från 2 till 8 divisioner

  • SH/SF37 oförändrat 6 divisioner

  • SK60 Lätt attack, 5 divisioner utgår helt till 1992

 • Attackroboten RBS15F, den flygburna versionen av marinens sjörobot RBS15 beställs från Saab

 • Beslut om att anskaffa simulator för TP84 Herkules, för effektivisering av besättningsutbildningen
   

1983

 • Flygflottiljen F1 Västerås läggs ned

 • Första flygvapenövningen med Bas 90 genomförs vid Haghultsbasen

 • Den div J35F från F1, baserad på F18 Tullinge, övergår till F16, som dess1:a div

 • F21 3:e div lätt attack med SK60B/C, ombeväpnas till jaktdivision med JA37

 • F16 tillförs lätt attack genom basering av SK60B/C

 • Finska flygvapnet köper 20 begagnade J35F1 och 5 SK35C. Sammanlagt har Finland därmed 43 Drakenflygplan

 • Flygvapnets Väderskola omlokaliserades till F5 från F12 
   

1984

 • J35D De sista planen avvecklas vid F4, ersätts av JA37.

 • 24 J35D återgår till Saab för anpassning inför leverans till Österrike som J35OE

 • DC3 TP79 signalspaningsplan avvecklas

 • Regeringen beviljar FMV och ÖB:s hemställan om gångtidsförlängning av 35-systemet. Tidigt förrådsställda J35F2 skall konverteras till J35J
   

1985

 • Den sista kullen fältflygare tog sin GFU-examen i mars och avslutade därmed en epok i flygvapnets historia

 • JA37 ersätter J35DF21

 • Ericsson påbörjar utveckling av flygburen spaningsradar PS-890

 • 100:e Jaktviggen JA37 levereras av Saab

 • Österrike beställer 24 J35OE från Saab. Dessa är renoverade och modifierade J35D från flygvapnet

 • F16, 1:a div J35F ”Huvudstadsjakten” på F18 Tullinge avvecklas då leveranserna av JA37 uppnått planerad nivå
   

1986
 • RBS15F, framgångsrik fällning från AJ37 under utprovning av denna nya attackrobot för bekämpning av sjömål

 • Beslut om upphandling av nytt stridsledningssystem Stric90

 • Södertörnsskolorna avvecklas och därmed F18 som militärt förband

 • F16, J35F ersätts av JA37. Installation av Flygsimulator SUL37.

 • SK35C, 11 fpl tillsammans med TIS 35 överförs till F10. Kvarvarande fpl avvecklas. Även SUL SK35C flyttas till F10

 • RB74 är slutlevererad för JA37

 • Simulator för TP84 Herkules operativ på F7
   

1987

 • J35J sista svenska versionen av FPL35, leveranser påbörjas till F10. Slutleverans 1991, då J35F slutligen avvecklas efter 26 år i Flygvapnet

 • Det första provflygplanet av JAS 39 Gripen premiärvisas i samband med Saabs flygdivisions 50-årsjubileum

 • Flygvapnets 60 årsjubileum. Video från jubileumsfirandet i Linköping (11 min) hittar du här  (Länk till Youtube).

 • Försvarsbeslutet 1987 innebar för flygvapnets del

  • Jaktflyget, fortsatt ombeväpning till JA37 Viggen

  • Modernisering och gångtidsförlängning av J35

  • Draken för att klara introduktionen av JAS 39 Gripen

  • Fortsätta anskaffning av utrustning till stridslednings- och luftbevakningssystem

  • Modernisera och bygga ut flygbassystemet

  • Fortsatt utveckling av JAS 39 och flygburen radar
    

1988

1989

 • Prototyp till den flygburna spaningsradarn PS-890 premiärflyger

 • JA37 slutlevereras till FV

 • RBS15F, ersättaren till trotjänaren RB04E, levereras till förband
   

 

Viktiga källor:

 • Svenska Vingar 1 Widfeldt-Hall AHR AB Nässjö 1999

 • Flygvapnet 1926 - 1996 "Från Dronten till Gripen" Anders Annerfalk Aviatic Förlag AB Ljungsbro 1996.
   

Länkar: