Mät- Testteknik och instrumenthistoriaLokalhistoria

 

CVA

Artiklar om CVA

CVA i bild

Lärlingsskolan

Personliga minnen

 


Sprängning 1943

 

Radioverkstad 1960
Radioverkstad 1960

 

Lärlingsskolan 1961
Lärlingsskolan 1961

 

Öppet hus 1965
Öppet hus 1965

 

Lokalhistoria

Under den här fliken har vi samlat historiskt material, dels om Centrala Flygverkstaden, CVA som var den första underjordiska flygverkstaden, skyddad i berg. Här lokaliserades även det Centrala Flygmaterielförrådet, CFA som då försörjde flygvapnets flottiljer, anläggningar och centrala verkstäder med reservdelar.

 

CVA

CVA startade 1945 för att möta det ökande behovet av underhåll och reparation av flygmateriel. CVA blev den tredje centrala flygverkstaden, de övriga var CVM och CVV.

Flygverkstäderna ingick i Flygvapnet mellan 1926 och 1968. Senare inordnades dessa i ett antal olika organisationer för samordning och utveckling av flygvapnets totala verksamhet. Detta skedde under olika huvudmän, för att 1999 landa som en del av Saab AB.

Under kalla kriget-epoken skedde stora förändringar i verksamhetens omfattning och inriktning. Utvecklingen inom elektronikområdet i flygplan och på marken var grunden för den framtida inriktningen. Anknytningen till flygverksamheten bevarades genom det centrala ansvaret för allt underhåll av jetmotorer i flygvapnet.

 

CVA utvecklades med tiden till ett tekniskt konsultföretag med verkstadsresurser som var engagerade vid tillkomsten av nya system, bland annat genom utformning av testmetodik och underhållsplanering. Även leveranskontroll och installation ingick i uppdragen och under en tidsperiod som ofta översteg 30 år, ansvara för att vidmakthålla och anpassa den operativa materielen för att slutligen verkställa avveckling och destruktion av berörda system.

 

För CVA-avsnittet svarar webmaster

 

CFA (RESMAT)

Centrala Flygmaterielförrådet Arboga (CFA), idag känt som RESMAT, invigdes 1947 och tillhör organisatoriskt FMV.
CFA var en tidig och kvalificerad användare av datorer, nödvändigt för att administrera hundratusentals typer av reservdelar och ett 20-tal filialförråd.
1956 installeras datamaskinen IBM 650, den 6:e datamaskinen i Sverige
.

Reservmaterielförsörjningen utökades efterhand med arméns och marinens materiel. Från Arboga hanterades då över 800 000 olika artiklar, fördelade i 1 200 lager och 3 500 000 förrådsfack runt om i Sverige.
All administration av detta hanterades med eget IT-system DELTA som var ett av de största och mest avancerade i Europa.

 

För innehållet i CFA avsnittet svarar Jonny Rosenquist

 

 

CFA

Namnbyten 1947-2013

Ett 15 minuter långt bildspel med speakertext

Artiklar om CFA/Resmat

Jubileumsskrift 1997

Tidningen IRMA - 36 nummer 1986-2001

Artiklar om stödsystemet DELTA

 

Lagertunnel, våning 3. 1950
Lagertunnel, våning 3 1950

 

Datahallen 1978
Datahall 1978

 

Resmat ”ovan jord”
Resmat ”ovan jord”