Artiklar mm om CVA:s historia

 • CVA på 1960-talet 
  Artikeln handlar om verksamheten vid CVA under 1960-talet och baserar sig på artiklar i personaltidningen Bergtrollet, underlag från AEF och Robothistoriska Föreningen.
   

 • CVA på 1950-talet 
  Artikeln handlar om verksamheten vid CVA under 1950-talet och baserar sig på artiklar i personaltidningen Bergtrollet, underlag från AEF, Robothistoriska Föreningen och CVA arkiv vid Krigsarkivet.
   

 • CVA roll i projekt VEGA
  Den 28/8 1957 detonerades 36 ton nitrolit på låg höjd på försöksplatsen Nausta i Övre Norrland. CVA hade uppdrag att inför provet gjuta fundament, montera master och antenner för radar, radiolänk, radio och att förlägga kablar i marken samt efter provet besiktiga och rapportera skadorna.
   

 • Historien om CVA flygfält. 
  20 juni 1942 beslutade riksdagen att förlägga en ny central verkstad till Arboga. Där fanns ett berg som var lämpligt att spränga in verkstäder i och ett fält som var lämpligt att använda som flygfält.
   I oktober 1942 påbörjades dikningsarbetena och på våren 1944 såddes flygfältet med gräs. Första landningen gjordes 16 november 1944.
  I januari 1945 landade det första flygplan av typ J22 för översyn.
  Den första flygdagen hölls 1947 och har sedan följts av fler flygdagar med flyguppvisningar. Andra stora arrangemang som utnyttjat flygfältet är orienteringtävlingen O-ringen 1991, som hade flygfältet som centralort med ca 20000 campinggäster.
  Numera är flygtrafiken begränsad till privatflyg och de öppna ytorna används till avancerade antennmätningar vid Antennmätplats Arboga (AMPA).
   

 • Bilder från flygplansektionen 1944-1961.
  Verksamheten vid Centrala Flygverkstaden i Arboga, CVA, startade i 1944 med reparation och översyn av flygplan J22. Verksamheten utökades efterhand till att även omfatta montering av nya J22. 1947 startade renovering av begagnade SK16, köpta från USA. 1950 görs olika installationer i B18 och T18. 1951 påbörjas tillverkning och reparation av diverse detaljer till J29, ett arbete som pågår ända till 1960. Parallellt med J29-arbetena sker tillverkning av enheter till J32 och tillsyner av J21.
   

 • 1984 gjorde Edvard Bäck en intervju med Lennart Hägglund som var platschef vid utsprängningen av tunnlarna för CVA 1942 - 1946. I intervjun beskriver Hägglund utförligt arbetsgången och de svårigheter man stötte på och hur man löste dessa.
   

 • Alf Gustavsson har skrivit en notis och en artikel om "Radarbaracken". En liten del av den första ”Radartiden” med ”pionjärerna” berättas här fritt ur minnet av en som var med i mitten av 1950-talet.
   

 • Om man, inom det som idag kallas Arboga Teknikpark, går gångvägen från bergsinfarten upp mot administrationen (Byggnad 1) så ligger det i sluttningen på höger sida en oansenlig byggnad. Läs vad som döljer sig i detta hus! Skrivet av Bengt Bayard 1970.
   

 • Bengt Nilsson skrev inför CVA:s 50-årsjubileum 1995 en utförlig artikel  50 år med "Flyget" i Arboga. Artikeln publicerades i Arboga Minnes årsbok 1995.
   

 • Företaget gav inför 40-årsjubileet 1985 ut en minnesskrift kallad "Företag med förnyelseförmåga - Utvecklingen vid FFV Underhåll i Arboga" skriven av Jan Anders Källberg.
   

 • Snabbversion av företagets utveckling åren 1942 - 1985 med teckningar av Lennart Askerlöv.
   

 • Informationsbroschyr om CVA från 1957. Här beskrivs de förmåner en statsanställd åtnjöt på den tiden.
   

 • Informationsbroschyr om CVA från 1963. Påkostad information om företaget CVA. 34 sidor
   

 • I början av 1960-talet utvecklades CVA och övriga centrala verkstäder snabbt och personalbristen var stor. Här är ett exempel på en "Värvningsbroschyr" från den tiden.
   

 • En annan värvningbroschyr till FFV Underhåll från 1977.
   

 • En broschyr "Flygplanverkstaden som blev FFV Underhållssektorn" togs fram 1973 då underhållsverkstäderna sammanfördes i FFV Underhållssektorn
   

 • Stig Hertze har skrivit artikeln  "CVA ur ett teknikhistoriskt perspektiv".
   

 • 1981 bildade FFV-U division Compro (Commercial products) för satsning på civil marknad. Läs artikeln FFV-U telesatsningar på civila marknaden.
   

 • Flygvapnets Centrala verkstäder. Kortfattad historik från begynnelse till 1985
   

 • Markteleorganisationens utveckling från 1945 till 2009