Innehåll i avsnittet Navigeringssystem

Allmänna artiklar om flygnavigering  

Titel

Författare

Innehåll

Flygvapnets Navigeringshandbok

Flygvapnet

Mycket omfattande, avsedd för utbildning av flygande personal

JA37 utan friktion

Jan Brogren
FMV-F:FE3

Översiktlig artikel om principerna  för tröghetsnavigering och jämförelse med gyroplattformar

Sammanställning av utrustningar som mäter nödvändiga storheter för flygnavigering                     Uppdaterad 2020-08-22

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

DME

SK37 och civilt

DME (Distance Measuring Equipment) i flygplanet mäter lutande avståndet från flygplan till DME-fyr på marken.

1959-

Dopplerenhet 002

Fpl37, Hkp4, Hkp10

Mäter flygfarkostens hastighet i xyz-led

1970-

FRP-1

B3

Flygradiopejl från Telefunken Tyskland för positionsbestämning och anflygning mot fyr, mottagning

1932-1960

FRP-2

B5, J9

Flygradiopejl från Bendix USA för positionsbestämning och anflygning mot fyr, mottagning

1947-1973

FRP-3

B17, Fpl29

AGA-tillverkad flygradiopejl efter förlaga från Bendix.  Positionsbestämning, anflygning mot fyr, mottagning

1945-1967

FRP-4

Div. transport-
flygplan

Flygradiopejl från Bendix USA för positionsbestämning, anflygning mot fyr, mottagning

1949-1984

TANS 9447

Hkp4A, TP85

Användes för navigationsberäkningar

1976-1998

PN-53 (DME, IK)

J30, J33

Mäter avstånd, riktning/läge till markfyrar

1948-1956

PN-50 (DME)

S29C, A/S/J32, J33, J34, J35A/B, SK35

Sekundärradar utvecklad av Svenska Philips efter brittisk förlaga.
Mäter avstånd och riktning till navigeringsfyrar samt vid landning att mäta avstånd och riktning till landningsfyrar

1954-1978

PN-59 (DME)

J/S/SK35

Vidareutveckling av PN 50. Medgav tyst anflygning mot navigeringsfyrar och arbetade med 3-pulskodade frågor och svar.

1963-1999

Doppler Computer 1770A

HKP4B, HKP4C

Omvandlade längs- och tvärssignalerna från dopplerenheten och synchrosignalen från kursgyrot till pulser som drev Positionsskrivarens kartspolar och skalband.

1972-1998

TILS-mottagare

Fpl37

Amerikanskt navigeringssystem, Taktiskt Instrument LandningsSystem, Mäter höjd- och sidläge till markfyr

1972-2004

Navigeringssystem 37

AJ/SK/SF/
SH37, AJS/AJSF/
AJSH37

Mäter Tipp, Roll, Kurs och Acceleration och Hastighet i X, Y och Z-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1971-2007

Navigeringssystem TN

JA37

Mäter Tipp, Roll, Kurs och Acceleration och Hastighet i X, Y och Z-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1979-2004

Navigeringssystem
FLI35

J35J

Mäter Tipp, Roll, Kurs och Hastighet i X-led för navigering, oberoende av markfyrar.

1987-1999