Klicka här för att komma till AEF:s Startsida!


Aktuell tidsperiod

 


                                  /------------------------------------------
    --|-------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--
    1945 1950              1960              1970               1980             1990

 

 

Flygsimulatorer för J35, AJ37 och JA37 Notis 2”Linktrainer” ”The blue box” med instruktörsplats
”Linktrainer” ”The blue box” med instruktörsplats
(Krabban saknas på fotot)
Större bild

Västerås flygmuseum

J35F2-simulator
J35F2-simulator

ur F10 50 år

J35F2 simulator
J35F2 simulator
Instruktörsplatsen

Större bild
Västerås flygmuseum

Förarplats i modifierad J35A simulator
Förarplats i modifierad J35A simulator
Större bild
 
Västerås flygmuseum

JA37-simulatorns instruktörsstation
JA37-simulatorns instruktörsstation
ur F16 50 år


Flygsimulatorer kan man se och flyga på flera svenska museer
Bland andra
Robotmuseet i Arboga

 http://www.robotmuseum.se
 

Eller
Västerås flygmuseum

http://www.flygmuseum.com

 


Ändamål
Flygträningssimulatorns roll är att effektivisera utbildningen och möjliggöra övningar i nödsituationer som skulle vara för riskabla att öva i luften. Vidare att under kontrollerade förhållanden öva in komplicerade taktiska uppträdanden.  Genom dessa simulatorövningar blev flygpassen bättre förberedda och därmed sparas den betydligt kostsammare egna flygtiden. Även målflygning mm effektiviseras.
 

Förutom högre kostnadseffektivitet medgav simulatorer försedda med taktiska delar stora fördelar ur säkerhetssynpunkt.
Som exempel kunde övningar, för att träna piloter i uppträdande i störd miljö genom simulerad avancerad störning mot flygplanradarn, genomföras utan risk för fientlig framgång med signalspaning.


Link trainer”
Tidigare associerade många  flygsimulator med ”linktrainern” som företaget Link Aviation Inc. utvecklade i början på 1930-talet. ”linktrainern” var inledningen till en ny era med tekniska hjälpmedel för den generella flygutbildningen. Dessa kom att användas civilt och militärt i Sverige ända in på1960-talet.

J35 Draken
Dessa simulatorer avsåg ett nytt flygplan med sina speciella egenskaper och utrustning som i stor utsträckning var specifik för detta flygplan och i vissa avseenden, mycket avancerad för sin tid. Det hela komplicerades ytterligare av de olika versionerna av 35:an.
1959 beställdes sju simulatorer från Curtiss-Wright Corp. i USA. Under perioden 1962-1966 levererades följande simulatorer: Två J35A, en J35B, en J35D och tre J35F1  .
Dessa installerades initialt på F16, F18, F13 och F1.
Speciellt J35F1-utförandet, med sitt avancerade vapensystem tangerade, eller gick rentav utöver, vad simulatortekniken då kunde åstadkomma.

Från analoga till digitala simulatorerna
De levererade 35-simulatorer från Curtiss-Wright Corp. var analoga av ett mycket komplext utförande. Simulatorn bestod av rörförstärkare med totalt 2-3000 rör, ett par hundra servon och något tusental reläer etc.
Datortekniken utvecklades emellertid snabbt och utlovade lindring i det svåra problemet att få fram kvalificerade simulatorer som också var underhållsvänliga.

När Flygvapnet hade behov av ytterligare tre simulatorer med utökade instruktionsfunktioner var tiden mogen att gå över till digitala simulatorer.
Singer-Link valdes 1966 att utveckla och leverera tre digitala J35F2-simulatorer med utökade instruktörs- och taktiska funktioner. Dessa levererades under 1969 till F13, Fl0 och F12.
 

Mera om simulatorerna till Draken hittar du här.


AJ37 simulatorn.
Det nya med AJ37 var att det i flygplanet fanns en dator starkt kopplad till det övriga systemet och särskilt till de nya elektroniska indikatorerna.
Den största utmaningen var dock främst att AJ37 var avsedd för lågflygning och anfall mot mål på marken och havet.
Man måste alltså kunna simulera sikt ut genom huven och radarekon från terräng och mål på havet och kom alltså direkt in på de svåraste simuleringsområdena.
Efter utredningar, analyser, studiebesök och överväganden  med Flygstaben, var specifikationen för AJ37-simulatorn klar i början av 1969. Även för detta uppdrag valdes Link, efter grundlig prövning, som leverantör.
AJ37 simulatorerna levererades i september 1972 till F7, och till F15 i januari 1973. Den tredje simulatorn levererades i mitten på 1974 till F13. Denna konverterades under 1975 till SH-utförande.

JA37 simulatorn
Med JA37 nådde funktionskomplexiteten hos speciellt avioniksystemet nya höjder. Här fanns nu åtminstone sju större delsystem, med egna datorer i ett starkt integrerat totalsystem och med en datoriserad styrautomat som var kopplad till det centrala datorsystemet.
Lägg därtill en mycket intrikat pulsdopplerradar och ett starkt utökat elektroniskt presentationssystem med bl a elektronisk kartpresentation och man förstår att med denna omfattning var detta ett mandomsprov ur simuleringssynpunkt.
På den visuella sidan fanns krav på viss jaktstridssimulering som visade sig möjlig att uppfylla med ny teknik och till hanterbara kostnader.

Totalt sett fanns nu möjligheter att utveckla en simulator med en ny grad av realism, samtidigt som instruktionsfunktionerna kunde lyftas ännu ett steg. Konsten var bara att kunna förena alla goda egenskaper i en sammanhållen leverans till ett överkomligt pris.
Specifikationen var klar i mitten av 1976. I den anbudstävling som följde valdes Singer-Link för simulatorn, medan McDonnell Electronics valdes för det visuella systemet.
Tre simulatorer levererades under april - september 1980 och en fjärde i mars 1982. Simulatorerna installerades initialt på F13, F4, F21 och F17.
Väsentliga funktionsändringar och funktionstillskott som införts i flygplanen kommer efterhand att införas även i simulatorerna, vilket kommer att ytterligare öka deras användbarhet för avancerad taktisk utbildning.

Källor:
Notisen baserad på
-  Avsnittet simulatorer i Det bevingade verket FMV
   huvudavdelning för flygmateriel 1986
.

-  Simulatorer, Artikel i SFF 2005 av Ingemar Nilsson


Redigerat och anpassat till www av AEF

Senast uppdaterad: 2010-01-24/Hz