Senaste nytt

 

 • 2023-09-10  Reservera söndagen 1/10 till ett besök vid Västerås Flygmuseum.
  Vi samåker från Arboga i privata bilar.
  Avresa kl 1200, beräknad hemkomst 1600.
  Anmäl intresse till info@aef.se  senast 27/9.

  2023-08-20 
  Det som händer i Ukraina just nu väcker minnen från Kalla Krigets dagar. Under vårt avsnitt om Omvärlden finns många läsvärda artiklar och länkar till filmer om de viktigaste händelserna under åren 1945 - 1990.
   

 • 2023-07-04  Spaningsradarstation PS-15 (1966-1999) var monterad på ett 100 m högt torn. Vi har publicerat en film som visar bygget av stationen. Filmen är delad i två delar:
  Del 1 (19 minuter) visar bygget av det 100 meter höga tornet.
  Del 2 (22 minuter) visar montering av apparathuset och antennen på 100 m höjd.
  Färgfilm med speakertext. Inspelad av Sturebild Arboga för CVA.
   

 • 2023-06-30  Vi har börjat registrera dokumentationen om Brüel & Kjaers mätinstrument som vi fick som gåva från Uno Perssons dödsbo. Vi har nu tillfört 15 dokument till vår samling vilket innebär att vi nu har inte mindre än 110 Instruktioner/Manualer från Brüel & Kjaer i vårt bibliotek. Du hittar alla här.
   

 • 2023-06-22  Vi har lagt ut några äldre filmer:

  • Montage av antennmast till PS-860
   Radarövningskompani från F4 och F21 monterar fackverksmasten till PS-860. Färgfilm med speakertext. 11 min lång. Inspelad 1981.

  • Ekot som försvann
   13 minuter lång film som visar PS-65 och PH-40 i drift. Filmen avslutas med scener då stationerna nermonteras och skrotas.
   Färgfilm med speakertext. Inspelad 1993.

  • Installation och driftsättning PS-15
   En 17 minuter lång film
    som visar installation och driftsättning av elektronikutrustningen i apparathuset på 100 m höjd. Färgfilm med speakertext.

  • Helikopter landar
   En 3,5 minuter lång film som visar då en Hkp4 och Hkp10  gör spektakulära landningar på en antennmätplattform vid antennmätplatsen AMPA i Arboga.

  • Ekoradiostation ERIIIB
   En 3,5 minuter lång svart/vit film som visar flygvapnets första radarstation. Ingen text.
    

 • 2023-06-07  Vi har från Uno Perssons dödsbo erhållit ett antal Brüel & Kjaer mätinstrument, inklusive dokumentation. Uno arbetade som servicetekniker hos B&K till slutet av 80-talet. Därefter var han konsult och konstruktör av utrustning för ljud- och vibrationsmätningar i eget företag. Uno avled i en ålder av 83 år.
  Vi har tacksamt mottagit dessa instrument, då Brüel & Kjaers instrument var världsledande inom sitt område och passar bra att dokumentera i vårt virtuella instrumentmuseum!
  Vår medlem Kent Allard har välvilligt transporterat (de tunga) instrumenten till Arboga.
   

 • 2023-05-26  Intresserad av antenner?  Vi har gjort sammanställningar av antenner som förkommit i Försvaret inom Radiolänkområdet och inom LOPRA (kortvåg). Sammanställningarna är kompletterade med beskrivningar och bilder på olika antenntyper.

 • 2023-04-26  Vi har i samarbete med modellvänner.se skannat 87 nummer av tidningen FLYG från åren 1944 - 1947. Tidningen var tidskrift för Flygvapnet, officiellt organ för Kungl. Svenska Aeroklubben och organ för Föreningen Värnpliktiga FIygförare . Starta läsningen här.

 • 2023-02-10  Vi gjorde i höstas ett besök vid Motmedelsmuseet vid Saab i Järfälla. Vi frågade då guiden och skaparen, Gottfrid Strindlund, om han ville skriva om museet för AEF. Det har han nu gjort och dokumentet "EW-museum" finns under vår flik Avionik/Motmedel. Det är en utförlig beskrivning i text och bild över de apparater som visas i museet. Dokumentet är i pdf-format.
   

 • 2023-02-03  Tidningen Radio & Televison. Efter flera års jagande och arbete är vi äntligen i mål, en komplett serie 1954 - 1983 omfattande 337 nummer!
  Över 30 000 sidor är bearbetade, skannade, OCR:ade för sökbarhet och sedan inordnade i snyggt format på webben. Tack till alla inom AEF som utfört arbetet och till alla som skänkt/lånat tidningar till oss. Som någon sade - "En kulturgärning!"
  För läsning - starta här.
  Jonny, Ordförande AEF
   

 • 2023-01-27 Henry Fellhammar har skrivit artikeln "Luxor Radio 1923 - 1979. 100 år sedan start"  Det är nämligen 100 år sedan "Firma Radiofabriken Luxor, Axel Holstensson" startades i Motala.
   

 • 2023-01-10  Uppdaterat medlemsregister finns på Medlemssidan.
   

 • 2022-12-15  En serie av händelser gav oss möjlighet att fotografera och dokumentera en sats med äldre fjärrskriftutrustning för armén. Det har resulterat i en artikel "Stationsutrustning 3 och 32 med Fjärrskrivmaskin 308B"
   

 • 2022-12-12  Vår utställning i foajén till restaurang Gyllene Balken vid Arboga Teknikpark har fått delvis nytt innehåll. I en glasmonter visar vi nu en kavalkad av elektronrör från olika tidsepoker tillsammans med en del information.
  Se bilder här. Den övergivna kioskens fönster pryds som tidigare av ett bildspel över elektronikutvecklingen under Kalla Kriget. Det är en bearbetning av tidslinjen som finns på vår webb.
   

 • 2022-12-07   Arne Larsson har skrivit en notis och en artikel om "Radiosändare Fmr-15. Sändare i  RAFAX-nätet" som handlar om långvågsändaren som fanns i Sala 1968 - 1985 för att distribuera väderinformation till försvarets förband.

   

 • 2022-11-07  Vi publicerar en notis och en artikel om "Radiosändare Fmr-11. Sändare i  RAFAX-nätet" som handlar om långvågsändaren som fanns på Vänersviks gård i Ölme socken i Värmland några mil väster om Kristinehamn åren 1961 - 1985. Sändaren användes för att distribuera väderinformation till försvarets förband.
   

 • 2022-10-26  Vi har kommit över några filmer om "Gamla CVA". En film om avtackningen av CVA:s förste styresman Otto Dahlin 30/8 1961 och en om händelser under åren 1954 - 1963.
  Dessa filmer och annat om CVA:s historia finns här.
   

 • 2022-10-10  En av AEF:s grundare och eldsjäl, Lennart Höglund, avled 11 september. Föreningens minnesord.
   

 • 2022-10-04  En historisk film som visar Flygvapnets första kvartssekel med scener från bl. a. Stockholm, Östersund, Trollhättan och Ljungbyhed kan nås från sidan Flygvapnet/Allmänt.
   

 • 2022-09-25  Vi har lagt ut en artikel med titeln "Underhållsfilosofi för Kommunikationsutrustningar i Försvarets Telenät". Artikeln beskriver hur underhållet utvecklats från 60-talets tidsbundna, hårt reglerade åtgärder fram till dagens teknik med automatiserade, uppkopplade övervakningssystem. Artikeln finns tillsammans med övriga artiklar inom området under fliken Marktele/Övervakning.
   

 • 2022-06-30  Från en engagerad medlem har vi fått några bilder på utrustning till kuriositeten "Trådradio". Därför har vi uppdaterat en gammal artikel med dessa bilder och lite till. Artikeln finns under "Kuriosa".
   

 • 2022-04-19 Under vår flik Kuriosa har vi lagt ut en artikel om  "Carl-Gustaf von Rosen, flygare med ett äventyrligt liv"  skriven av Henry Fellhammar.