Senaste nytt

 

 • 2023-06-02  I vår serie av onsdagsföredrag så kommer Göran Gustavsson på onsdag 7/6 att visa bilder från ett besök på Rundradiomuseet i Motala. Vi börjar 9:00 och vi håller till i föreningslokalen.
   

 • 2023-05-26  Intresserad av antenner?  Vi har gjort sammanställningar av antenner som förkommit i Försvaret inom Radiolänkområdet och inom LOPRA (kortvåg). Sammanställningarna är kompletterade med beskrivningar och bilder på olika antenntyper.

 • 2023-04-26  Vi har i samarbete med modellvänner.se skannat 87 nummer av tidningen FLYG från åren 1944 - 1947. Tidningen var tidskrift för Flygvapnet, officiellt organ för Kungl. Svenska Aeroklubben och organ för Föreningen Värnpliktiga FIygförare . Starta läsningen här.

 • 2023-02-10  Vi gjorde i höstas ett besök vid Motmedelsmuseet vid Saab i Järfälla. Vi frågade då guiden och skaparen, Gottfrid Strindlund, om han ville skriva om museet för AEF. Det har han nu gjort och dokumentet "EW-museum" finns under vår flik Avionik/Motmedel. Det är en utförlig beskrivning i text och bild över de apparater som visas i museet. Dokumentet är i pdf-format.
   

 • 2023-02-03  Tidningen Radio & Televison. Efter flera års jagande och arbete är vi äntligen i mål, en komplett serie 1954 - 1983 omfattande 337 nummer!
  Över 30 000 sidor är bearbetade, skannade, OCR:ade för sökbarhet och sedan inordnade i snyggt format på webben. Tack till alla inom AEF som utfört arbetet och till alla som skänkt/lånat tidningar till oss. Som någon sade - "En kulturgärning!"
  För läsning - starta här.
  Jonny, Ordförande AEF
   

 • 2023-01-27 Henry Fellhammar har skrivit artikeln "Luxor Radio 1923 - 1979. 100 år sedan start"  Det är nämligen 100 år sedan "Firma Radiofabriken Luxor, Axel Holstensson" startades i Motala.
   

 • 2023-01-10  Uppdaterat medlemsregister finns på Medlemssidan.
   

 • 2022-12-15  En serie av händelser gav oss möjlighet att fotografera och dokumentera en sats med äldre fjärrskriftutrustning för armén. Det har resulterat i en artikel "Stationsutrustning 3 och 32 med Fjärrskrivmaskin 308B"
   

 • 2022-12-12  Vår utställning i foajén till restaurang Gyllene Balken vid Arboga Teknikpark har fått delvis nytt innehåll. I en glasmonter visar vi nu en kavalkad av elektronrör från olika tidsepoker tillsammans med en del information.
  Se bilder här. Den övergivna kioskens fönster pryds som tidigare av ett bildspel över elektronikutvecklingen under Kalla Kriget. Det är en bearbetning av tidslinjen som finns på vår webb.
   

 • 2022-12-07   Arne Larsson har skrivit en notis och en artikel om "Radiosändare Fmr-15. Sändare i  RAFAX-nätet" som handlar om långvågsändaren som fanns i Sala 1968 - 1985 för att distribuera väderinformation till försvarets förband.

   

 • 2022-11-07  Vi publicerar en notis och en artikel om "Radiosändare Fmr-11. Sändare i  RAFAX-nätet" som handlar om långvågsändaren som fanns på Vänersviks gård i Ölme socken i Värmland några mil väster om Kristinehamn åren 1961 - 1985. Sändaren användes för att distribuera väderinformation till försvarets förband.
   

 • 2022-10-26  Vi har kommit över några filmer om "Gamla CVA". En film om avtackningen av CVA:s förste styresman Otto Dahlin 30/8 1961 och en om händelser under åren 1954 - 1963.
  Dessa filmer och annat om CVA:s historia finns här.
   

 • 2022-10-10  En av AEF:s grundare och eldsjäl, Lennart Höglund, avled 11 september. Föreningens minnesord.
   

 • 2022-10-04  En historisk film som visar Flygvapnets första kvartssekel med scener från bl. a. Stockholm, Östersund, Trollhättan och Ljungbyhed kan nås från sidan Flygvapnet/Allmänt.
   

 • 2022-09-25  Vi har lagt ut en artikel med titeln "Underhållsfilosofi för Kommunikationsutrustningar i Försvarets Telenät". Artikeln beskriver hur underhållet utvecklats från 60-talets tidsbundna, hårt reglerade åtgärder fram till dagens teknik med automatiserade, uppkopplade övervakningssystem. Artikeln finns tillsammans med övriga artiklar inom området under fliken Marktele/Övervakning.
   

 • 2022-06-30  Från en engagerad medlem har vi fått några bilder på utrustning till kuriositeten "Trådradio". Därför har vi uppdaterat en gammal artikel med dessa bilder och lite till. Artikeln finns under "Kuriosa".
   

 • 2022-04-19 Under vår flik Kuriosa har vi lagt ut en artikel om  "Carl-Gustaf von Rosen, flygare med ett äventyrligt liv"  skriven av Henry Fellhammar.