Innehåll i avsnittet Kommunikation

Generella artiklar om kommunikation

Titel

Författare

Innehåll

Militär flygradio 1916-1990

Från Albatross till Gripen
(pdf-format 7,5MB)

Lars V Larsson FHT

Allmän beskrivning av Flygradiostationer, en kort teknisk beskrivning på radiotyp, användningsområde och tekniska data.

Flygvapnets flygradio från 1916 och framåt

Lars V Larsson

En sammanställning av de flesta flygradioanläggningarna

Hur det hela började Tidig flygradiohistorik

Stig Hertze

Tidig integration av Stril och flygplan genom flygradio 1930-1945 i Storbritannien

Tidiga igenkänningssystem för flygplan

K-G Andersson

Utvecklingen från 1930-talet fram till 1949 då FOA påbörjade projekt 535 som ledde fram till PN-79 systemet.

Flygvapnets radiosystem 1916 till 1945

Arne Larsson

Kortfattade tekniska presentationer av Flygradio.  (Från sidan 212)

Flygradioutvecklingen i tyska flygvapnet.
Historisk notis

Stig Hertze

Den tyska radiotekniska utvecklingen var avsevärt före den brittiska och amerikanska

Utrustningar inom kommunikation

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Flygradio FR-1

B3

Telegrafi, A1. Långvåg LV och kortvåg KV

1937-1958

Flygradio FR-2

B5, B6, S14, B/S17, B18, S15, SK14

Telegrafi, A1/telefoni, A3 LV och KV

1939-1949

Flygradio FR-3

J8,J9,J11,J22

Telegrafi, A1/telefoni, A3 KV

1938-1952

Flygradio FR-4

S6

Telegrafi, A1/telefoni, A3 KV

1937-1938

Flygradio FR-5

J21A,R

Telegrafi, A1/telefoni, A3 KV

1945-1951

Flygradio FR-6

J28

Talkommunikation VHF/AM 4 kanal

1946-1950

Flygradio FR-7

J26, B/S/T18, S31SK14, SK16

Talkommunikation VHF/AM4 kanal

1945-1973

Flygradio FR-8

J21A/R, J28, J/A/S29, J30, J33, S31

Talkommunikation VHF/AM 10 kanaler

1948-1967

Flygradio FR-9

J30,S31

Talkommunikation VHF/AM8 kanal

1950-1953

Flygradio FR-11

S31, SK50

TR41S från Murphy England

1953-1960

Flygradio FR-12

A/S/J32, J34

Talkommunikation VHF/AM Mångkanalig

1955-1978

Flygradio FR-13

J35A/B/D SK35

Tal- och datakommunikation VHF/AM. Mångkanaliga

1960-1986

1962-1986

Flygradio FR-14

J35A/B/D, SK35 A/S/J32

Flygradio FRM-15

J35F

Mottagning av data VHF/AM/ 10 kanaler

1966-1967

Flygradio FR-16

S35E, J35F

Tal- och datakommunikation. VHF/AM 5 kanaler

1966-1967

Flygradio FR-17

S35, J35F, SK60

Tal- och datakommunikation. VHF/AM. Mångkanalig

1966-1980

Flygradio FR-21

J35B/D/F/J, SK35, S35, J32B/D/E, J29D, SK60

Tal- och datakommunikation VHF/AM/FM Mångkanal

1967-

Manöverenhet ME2 till FR-21

J35D/F/J

Manöverenhet för styrdata. Reserv talkommunikation

1973-1999

Flygradio FR-22/24

AJ/SF/SH37

Tal- och datakommunikation. VHF och UHF  AM/FM Mångkanaliga

1972-2001

Flygradio FR-23 SK60

Reservradio tillsammans med Fr-17 i Sk60 och i Markradiostation 351 MT

1965-1990

Flygradio FR-25

HKP4 Talkommunikation HF 1965-2009
Flygradio FR-28 J35F/J JA37 Tal- och datakommunikation. VHF och UHF  AM/FM Mångkanaliga 1974-2005

Flygradio FR-29

JA37

Talkommunikation Styrdata/Jaktlänk VHF/UHF AM/FM,

1979-2005

Flygradio FR-30

HKP4

Talkommunikation VHF/AM 225-400 MHz

1970-1975

Flygradio FR-31

SK35, SK60

Talkommunikation VHF/UHF,AM/FM.

1985-

Flygradio FR-33

SK60, SK61, TP53

Talkommunikation VHF/AM 118-136 MHz, Becker

 

Flygradio FR-44

HKP3C, HKP5, HKP6

Talkommuniktion VHF AM/FM

 

Flygradio FR-47

HKP10

Talkommuniktion HF AM, SSB

1986

IK-radar  PI-15/A

J28, J29, J30, J33, J34

Igenkänning Svarsfunktion Puls / VHF

1946-1962

IK-radar SATURNUS

A/J/S32

Igenkänning Svarsfunktion Puls / UHF

1956-1962

IK-radar PN-794

A/J/S32

Igenkänning Svarsfunktion  Flerpuls / L- band

1962-1978

1964-1989

IK-radar PN-793

J35A/B/D/F S35E

IK-radar PN-797

AJ/SF/SH37

Igenkänning Svarsfunktion  Flerpuls / L- band

1971-1993

IK-radar PN-799

JA37

Igenkänning Fråga/Svarsfunktion Flerpuls / L-band

1979-1998

IKS-transponder

J35J

Igenkänning Svarsfunktion Flerpuls, UHF

1988-1999

IKS-transponder

AJS/AJSF/AJSH37

Igenkänning Svarsfunktion Flerpuls, UHF

1992-2005

IKF/S-transponder

JA37

Igenkänning Fråge- och Svarsfunktion Flerpuls, UHF

1998-2005

SSR-Transponder
PN-865

JA37

Igenkänning Svarsfunktion Höjdrapportering  Flerpuls / UHF

1979-2005

SSR-Transponder
PN-837

J35J, SK35C, J32E

Igenkänning Svarsfunktion

Höjdrapportering   Flerpuls / UHF

1986-1998