FÖRSVARETS TELENÄT

Telekommunikationer för Totalförsvaret

 

Uppdaterad 2021-11-14

I Sverige finns ett separat telenät som skapats för att tillgodose militära behov. Det heter Försvarets Telenät (FTN) och är uppbyggt som ett komplement till de publika telenäten.

FTN är ett modernt, landsomfattande telenät som används för att överföra ljud, text, bild och data. Det är utformat utgående ifrån de speciella krav som försvaret ställer på ett skadetåligt nät. 

Abonnenterna som använder FTN är främst förband inom mark-, sjö- och luftstridskrafterna samt bemannade och obemannade anläggningar tillhörande dessa stridskrafter.

 

Exempel på försvarsfunktioner som är abonnenter i FTN

 

FTN har även abonnenter inom det civila totalförsvaret och antalet civila abonnenter har ökat med tiden.

 

Exempel på krisviktiga civila myndigheter som är abonnenter i FTN.

 

 

FTN:s roll i Totalförsvaret

Totalförsvarets Teleberedning tog 1990 fram ett dokument "Telekommunikationer inom Totalförsvaret" med avsikten att ge en allmän beskrivning av de telekommunikationsnät, som används eller kan komma att användas inom totalförsvaret.

Mer om dokumentet här.
 

Dokument som mer detaljerat beskriver FTN

Trafiknät i FTN

  • Beskrivning ATL  (pdf-dokument från 1979)
    ATL står för Automatisk Förmedling av Teletrafik i Försvarets Telenät.
    Den kretsförmedlade tjänsten ATL ersätts numera av telefonitrafik i Försvarsmaktens IP-nät, FMIP.

  • Beskrivning MILPAK  (pdf-dokument från 1986)
    MILPAK var ett landsomfattande paketförmedlingsnät för datakommunikation. Nätet var gemensamt för det svenska försvaret och ingick i Försvarets Telenät. MILPAK är numera ersatt av Försvarsmaktens IP-nät, FMIP.

Teknik

Underhåll av FTN

Terminologi

Telekommunikationstekniska begrepp och förkortningar   (pdf-dokument)

 

Film

En knappt 10 minuter lång film om Försvarets Telenät FTN