Till AEF startsida

 

 

 

Nr 1

 

 

Nr 11

 

 

Nr 17

 

ServiceNytt från Flygförvaltningen 1950-60

 Kungliga flygförvaltningens Materielavdelning utgav denna skrift för att sprida kunskap till den tekniska personalen.  Den utgavs sporadiskt under åren 1950 till 1960 och innehåller användartips, upptäckta problemområden, teknisk information och lustigheter.

Klart värd att offra lite tid på!

 

Nummer

Tips på läsvärda artiklar

Nr 1 April 1950

Bakgrund till hålkort, början på datorvärlden

Nr 2 Juni 1950

Hålkort från 1890 och framåt

Nr 3 Aug 1950

Starten på användning av utbytessystem (UE)

Nr 4 Okt 1950

Momentberäkning och mer om hålkort

Nr 5 Feb 1951

Skärning av gängor

Nr 6 Maj 1951

Beräkning av UE

Nr 7 Sept 1951

Flygtidsredovisning mha hålkortsbearbetning

Nr 8 Nov 1951

Nomenklatur verktyg, UE-beräkningar

Nr 9 April 1952

Spiralborrsteknik

Nr 10 Sept 1952

Tillsynsintervaller, montering lager, SAS verkstäder

Nr 11 Mars 1953

Datornummer, eller ”elektronikhjärnan gör entré i kontorsvärlden”

Nr 12 Juni 1953

Tillsyn Fpl 21R, UE-beräkningar

Nr 13 Aug 1955

Planering gångtidsuttag, ”Nyttan av sammanträden”

Nr 14 Nov 1955

Krav på hantering av UE, ”Tid är pengar”

Nr 15 April 1956

Central tillsyn, organisation

Nr 16 Nov 1958

Felanalys, metod och resultat

Nr 17 Nov 1960

Driftanalyser div apparater, elektronrörs felorsaker