Innehåll i avsnittet Navigering

Navigeringsstationer        Uppdaterat 2020-10-30

Benämning

Länk till AEF-notis

Typ av station

Tidsperiod

Övrigt

CE71

Inflygningsradar

1955 - 1965

 

Fmrp-4  (Beskrivning)

Markradiopejl

 

 

Fmrp-5  Tmrp-5

Markradiopejl

1948 - 1973

 

Fmrp-6

Markradiopejl

1960 - 1965

 

Fmrp-7

Markradiopejl

1950 - 1970

 

Fmrp-8

Markradiopejl

1965 - 1988

 

LRF-1

Landningsradiofyr

1952 - ?

 

PN-513/F

Radarfyr

 

Eureka

PN-52/R

Landningsfyr

1956 - 1961

 

PN-521/R

Landningsfyr

1960 - 1973

Barbro

PN-55/F

Landningsfyr

1970- 2005

 

PN-60/F och PN-601/F

Navigeringsfyr

1956 - 2004

Anita

PN-67/T

Landningsradar

1961 - 1989

 

Tmrp-2

Markradiopejl

1940 - 1953

 

Tmrp-3

Markradiopejl

1945 - 1960

 

Talfyr 301

Talande radiofyr

1952 - 1972

 

TILS

Landningsfyr

1965 -