Innehåll i avsnittet Presentation

Allmänt

Titel

Författare

Innehåll

Siktlinjesindikatorer

Göte Svedenkrans SRA

Svensk utveckling under 1970-talet

Utrustningar för presentation av
flygdata och taktisk information     Uppdaterad 2020-04-10

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Kurshorisont KH-1

Fpl21

Kurshorisont som kombinerar fjärrkompassen, kursgyrot och horisontgyrot.

1945-1954

Kurshorisont KH-29

Fpl29

Kurshorisont som kombinerar fjärrkompassen, kursgyrot och horisontgyrot.

1949-1967

Flyglägesinstrument FLI-19

SK35C

Flyglägesinstrument för mätning och presentation av  flygläge i Tipp- Roll- och Kursplanet samt abonneras av andra system. Begränsad frihet i alla flyglägen..

1960-1987

Flyglägesinstrument FLI-35C

SK35C

Flyglägesinstrument för mätning och presentation av flygläge i Tipp- Roll- och Kursplanet. Full frihet i alla flyglägen

1987-1998

Flyglägesinstrument
FLI-23

J35A

Flyglägesinstrument för mätning och presentation av flygläge i Tipp- Roll- och Kursplanet samt abonneras av andra system. Full frihet i alla flyglägen.

1964-1976

Flyglägesinstrument FLI-25

J35B
J35D

Flyglägesinstrument för mätning och presentation av flygläge i Tipp- Roll- och Kursplanet  samt abonneras av andra system. Full frihet i alla flyglägen.

1962-1986

Flyglägesinstrument FLI-27

J35F

1965-1991

Flyglägesinstrument FLI-29

S35E

1965-1979

Flyglägesinstrument
FLI-35

J35J

1987-1999

Flyglägesinstrument
FLI-37

Fpl37AJ, SF, SH, SK

Flyglägesinstrument för mätning och presentation av flygläge i Tipp- Roll- och Kursplanet samt abonneras av andra system. Full frihet i alla flyglägen.

1972-2008

Flyglägespresentation för för JA37

JA37

1978-2004

RK Reserv
kursinstrument

Fpl37

Mäta och presentera flygkurs vid ordinarie systems felfunktion.

1979-2007

Radarhöjdmätare
PH-10

Fpl18

 Mäta och presentera absolut höjd över mark och vatten

1949-1959

Radarhöjdmätare
PH-11

Fpl32

Mäta och presentera absolut höjd över mark och vatten.

1956-1978

Radarhöjdmätare
RHM-37

Fpl37

Mäta och presentera absolut höjd över mark och vatten

1971-2007

Luftdatautrustning
LD-1

J35A

Mäta flyghöjd och fart för abonnerande system. Analoga beräkningar.

1960-1978

Luftdatautrustning
LD-2

J35B, D, F
S35E

Mäta och presentera flyghöjd, fart och Machtal för egna instrument och abonnerande system. Analoga beräkningar.

1963-1991

Bränslemätsystem

Fpl 35

Mäta och presentera bränslemängd

1961-1999

Bränslemätsystem

Fpl 37

Mäta och presentera bränslemängd

1972-2005

Luftdatautrustning
LD-4

AJ37, SK35SF/H37

Mäta och presentera flyghöjd, fart och Machtal för egna instrument och abonnerande system. Analoga beräkningar.

1972-2005

Luftdatautrustning
LD-5

JA37

Mäta och presentera flyghöjd, fart och Machtal för egna instrument och abonnerande system. Datoriserade beräkningar/logik

1978-2004

Indikatorutrustning
EP-8

AJ37 SK37
SF/SH37

Siktlinjeindikator SI och
Centralindikator
CI

1972-2005

Indikatorutrustning
EP-12

JA37

Siktlinjeindikator SI, Taktisk kartindikator TI och Målindikering MI

1979-2005