Marktele   Totallista

Bas - DBU - Luftbevakning, Stridsledning - Meteorologi - Motmedel - Master - Multiplex - Navigering - Radar - Radio - Radiolänk - Signal- stabs- och stationsmateriel - Telefoni - Telegrafi - Teleprinter

Sorterad på Titel

 

 

 

Uppdaterad 2022-11-09

Titel

Författare

Utgåva

Språk

Dok.typ

Mediatyp

sid

AEF nr

208U-10A Linear Power Amplifier - Instruction book part IV

Collins Radio Company

1971

Engelska

Beskrivning

Bok

 

10157

601D Navigator - Instruktionsbok

Navstar SA

1984

Engelska

Beskrivning

Bok

 

8060

Anpassn.utr. för fjärrskr.trafik - Handhavande av linjeväljare F1245-345782

 

1986

Svenska

Handledning

Häfte

 

2875

Antenner och vågutbredning

FFV

 

 

Information

Häfte

 

6686

Antennförstärkare M2554-104010 - Beskrivning

FMV

1975

Svenska

Beskrivning

Häfte

 

2845

Arméns ledningssystem

FHT / Per Lundgren

2004

Svenska

Information

Bok

 

2983

Automatpejl FMRP 6, Beskrivning - Utgåva 3

FV

1959

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9254

Bandspelare 110 M3886-110011 - Beskrivning

FV

1965

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9262

Basradioutrustning, beskrivning

FMV

1992

Svenska

Beskrivning

Bok

 

7017

Beskrivning av Censor 932 - Bilaga 1 till RRGC/F En viktig komponent i stril m/60 - Del 2

Hans Borgström och FHT / Bengt Olofsson

2013-09-15

Svenska

Information

Bok

 

7391

Bärbar PEJL för nödsändare Typ LH-16 - Teknisk handbok

Luftfartsverket

1987

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9235

Centralantennanläggning - Handhavandeföreskrift

FMV

1979

Svenska

Handledning

Häfte

 

2908

Contract Specification UHF (/ VHF) Communications Equipment (Sektion A och B samt Rapport)

FMV

2000

Engelska

Handledning

Bok

 

9133

Datatransmissionsterminal M3981-101010, -102010 (Typ T1F3), beskrivning

KFF

1965

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1871

Datatransmissionsterminal M3981-101010, -102010 (Typ T1F3), del 2, beskrivning

KFF

1967

Svenska

Beskrivning

Häfte

 

1870

Datatransmissionsterminal M3981-103010 (Typ T1G2), beskrivning

KFF

1965

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1869

Datatransmissionsutrustning DT-112A, DT112B - Beskrivning

KFF

1963

Svenska

Beskrivning

Bok

 

340

Datatransmissionsutrustning DT-116, beskrivning

FMV

1981

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1868

Datorsystemet i AXT-växlarna

FHT/Göte Brunberg

2016

Svenska

Information

Bok

22

9218

Det Norska Kontroll- och Varslingssystemets historia 1945-2000

FHT / John Hübbert

2018

Svenska

Information

Bok

49

9562

DME (PN-521 PN-601 PN-513 PN-50 PN-59) - Systeminformation

 

 

Svenska

Information

Bok

 

6485

Driftuppföljning RL-82

FMV

1972

Svenska

Kontroll

Bok

 

9088

Effektförstärkare 204 - Beskrivning

FMV

1985

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4990

Ekoradiostation ERIIIB (Flygvapnets första radarstation) - Historik, erfarenheter

FHT

1992

Svenska

Information

Bok

 

2985

Ekoradiostation ERIIIB (Flygvapnets första radarstation) - Historik, erfarenheter

FHT

1992

Svenska

Information

Bok

 

2986

Ekoradiostation typ IIIb - Beskrivning

KFF

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2989

Ekoradiostation typ IIIb under försök och prov - Radar "Harald" F21 hösten 1950

 

1950

 

Information

Bild

 

2990

Elektronisk krigsföring - Särtryck ur Elektronik nr 3/1962

 

1962

Svenska

Information

Häfte

 

4953

Enkanalmottagare Rx25A - Beskrivning

KFF / Flygvapnet

1968

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4976

ER III B - Beskrivning, ritningar och stycklistor

 

 

Svenska

Läromedel

Häfte

 

2973

Erfarenheter från utveckling av försvarsmaktens informationssystem

FHT

2021

Svenska

Information

Digital

 

- -

Fackverksmast

 

 

 

Information

VideoVHS

 

406

Fasta och rörliga Radiolänksystem och Flygvapnets Fasta Radiolänknät (FFRL) skapas

FHT/Hans-Ove Görtz, John Hὕbbert, Göran Kihlström, Arne Larsson

2022

Svenska

Information

Bok

103

10171

Fast markradiopejlstation Fmrp IV - Beskrivning

FV

1955

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9253

Fast och transportabel markradiopejl typ Vc - UK-väljaren - Pejlhyddan - Beskrivning

KFF

1953

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2740

FFRL/FTN - Bilder

FHT

2007

 

Information

Data

 

440

Fjärrskriftsystem och dess centraler 1938-1997

Hans Bruno, Hans-Ove Görtz

2016

Svenska

Information

Bok

134

9289

Fjärrskrivmaskin 313, 313B, 313C - Beskrivning

FMV

1974

Svenska

Beskrivning

Bok

 

334

Fjärrskrivmaskin M3 Beskrivning del 1 (Tc90689)

KATF

1962

Svenska

Beskrivning

Digital

32

10167

Flygledningsradio FYL - Beskrivning

Bofors / AGA

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4982

Flygradiopejlstation Frp typ Ia och Ib - Beskrivning

FV

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9257

Flygvapnet - Teknisk Order Marktele   912 st

FHT

 

Svenska

Beskrivning

Data CD

 

374

Flygvapnets signaltjänst  3ex

FHT / Carl-Gustaf Simmons / Rolf Hjerter

2005

Svenska

Information

Bok

 

2984

Flygvapnets Strilsystem - Strilcentraler

FHT / Bengt Myhrberg

2006-03-07

Svenska

Information

Data CD

 

6659

Flygvapnets Strilsystem - Utvecklingen av Lfc typ 1 i Stril 60

FHT

 

Svenska

Information

VideoDVD

 

437

Fmr 14C Styrgenerator (Oscillator och Modulator) - Beskrivning

FMV

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

10154

Fmrp 6 - Utbildningsunderlag

CVA

1970

Svenska

Läromedel

Bok

 

1996

Frequency Synthesizer Drive Unit SSTEU 1370/1 - Beskrivning

FMV

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

10155

Frequency Synthesizer Drive Unit SSTEU 1370/1 - Beskrivning

FMV

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

10156

Första radiosambandet Flyg-Mark

FHT / Arne Larsson

2018

Svenska

Information

Häfte

 

9563

Försvarets Fasta Radiolänknät - Försvarets Telenät - Ett historiskt perspektiv

FMV

1996

Svenska

Information

Bok

 

3093

Försvarets telenät, kompendium

FMV

1982

Svenska

Information

Bok

 

1879

Försvarets Telenät Systembeskrivning 2003

FMV 2003 Svenska Information Digital    

Försvarets Telenät Systembeskrivning 2015

FMV 2015 Svenska Information Digital    

Försvarets Telenät - Telekommunikationstekniska begrepp och förkortningar.

FMV   Svenska Information Häfte   9226

Gruppmodulator 332 - Beskrivning del 1

FMV

1981

Svenska

Handledning

Bok

 

2936

Handbok G20152 1001E Issue 4 - VF Telegraph Terminal 1225

Standard Radio & Telefon AB (ITT)

1978

Engelska

Handledning

Bok

 

9106

Identitetsgenerator för radarstation

FHT / Karl Gardh

2010

Svenska

Information

Data CD

 

8410

Identitetsgenerator för radarstation

FHT / Karl Gardh

2010

Svenska

Information

Häfte

8

7401

Inflygningsradar typ CE 71 (Airfield approach aid type CE 71) - Beskrivning

 

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2960

Inflygningsradar typ CE 71 (Airfield approach aid type CE 71) - Bilder, rd mm

 

 

Svenska

Information

Häfte

 

2961

Interfon - Utveckling, drift och avveckling under perioden 1964-2007

FHT / Bernt Söreskog

2011

Svenska

Information

Bok

32

7402

Jaktlänken i JA37-systemet - Ökad operativ och taktisk förmåga

FHT/Hans-Ove Görtz

2022

Svenska

Information

Bok

25

10172

Kabelförstärkarutrustning KF-3, beskrivning

Flygvapnet

1966

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1873

Kabelförstärkarutrustning KF-4 - Beskrivning

KFF

1967

Svenska

Beskrivning

Bok

 

336

Kompendium för elmek i luftbevakningstjänst - STRIL 60

L-Å Bergman / NSS Gabrielsson

 

Svenska

Läromedel

Bok

 

2952

KV-sändare 663, 664 och 763 - Beskrivning Schemadel Pärm 2 (2)

FMV

1976

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2750

Lc I - Instruktion och anvisningar för luftbevakningsstation M/50

 

1975

Svenska

Handledning

Bok

 

2685

LF-överdrag - Nätenhet - Ledn.transformatorutrustning - Beskrivning

KFF

1968

Svenska

Beskrivning

Bok

 

335

LF-överdrag - Nätenhet - Ledn.transformatorutrustning - Beskrivning

KFF

1968

Svenska

Beskrivning

Bok

 

341

LS-radio prototypversion, handhavandeinstruktion

FFV-U

1981

Svenska

Handledning

Häfte

 

1971

LS-Radioutrustning RL-02 - Handhavande

Flygvapnet

1957

Svenska

Handledning

Bok

 

2909

LS-Radioutrustning RL-02 - Handhavande

Flygvapnet

1957

Svenska

Handledning

Bok

 

310

Luft- och Markobservationssystemet LOMOS 1994-2004

Mats Nordström

2018

Svenska

Information

Bok

37

9286

Luftbevakningens rapport- och orienteringstjänst

 

 

Svenska

Läromedel

Häfte

 

151

Luftbevakningsutrustning M8331-101020

FMV

1974

Svenska

Förteckning

Bok

 

2679

Luftens dirigenter

Bjarne Darwall

2004

Svenska

Information

Bok

208

8039

Markradarstation PJ-21 - Historik, erfarenheter

Telub

1991

Svenska

Rapport

Häfte

 

3092

Markradarstation PJ-21 - Sammanställning och presentation

FHT / Karl Gardh

2002

Svenska

Information

Data CD

 

8411

Markradiomottagare Mrm 7 - Beskrivning

KFF

1952

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2738

Markradiomottagare Mrm 8 - Beskrivning

KFF

1954

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2739

Markradiopejl 408 (FMRP 8) - Beskrivning

KFF / Flygvapnet

1971

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4970

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000

FHT / Örjan Eriksson

2009

Svenska

Information

Bok

 

3091

Markteleunderhållssystemet under tiden 1950 till 2000

FHT / Örjan Eriksson

2009

Svenska

Information

Bok

81

7383

MILTEX abonnentsystem - Utveckling, drift och avveckling under perioden 1975-2000

FHT / Bernt Söreskog

2010

Svenska

Information

Bok

27

7403

MTI PAR (PN-67) - Specifikationer - Scheman - Sammanställningsritningar

LME

 

Svenska

Schema Ritning

Bok

 

2828

Mångkanalmottagare FMRP 8 - Beskrivning

KFF

1973

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4966

Mätanvisningar för förbindelser i försvarets telenät, anvisning

FMV

1988

Svenska

Handledning

Bok

 

1878

Mätmetoder, allmänna krav och bilagor för Flygledningsradio

FMV

1980

Svenska

Handledning

Bok

 

9112

Omformare 102 - Beskrivning del II Detaljlista

KAF

1966

Svenska

Beskrivning

Häfte

 

2920

OPUS - Optisk luftbevakning

 

 

Svenska

Information

VideoDVD

 

382

PH-39/F M3330-039071 - Tillsynsföreskrift (TOMT RADAR 039-6)

FMV

1983

Svenska

Handledning

Bok

 

2775

PH-40

 

 

 

Information

Bild

 

7179

PJ-21

 

 

 

Information

Bild

 

7180

PN-67 - Sammanställning och presentation

 

1993

Svenska

Information

Data CD

 

8412

Provisorisk instruktion för Ekoradiostation typ 2b - Del II: Service

KAF

1945

Svenska

Handledning

Bok

 

2782

Provisoriska anvisningar för Planpolär Indikator 802 (PPI 802) M3656-802

CVA/SRF

1953

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9479

Provtelefon MT - Bruksanvisning

FMV

1993

Svenska

Handledning

Häfte

 

2882

PS-08

 

 

 

Information

Bild

 

7182

PS-15 - Skyddsanvisningar - Textdel till stillfilm F1250-308358

FMV

1968

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2792

PS-41 - Diverse information

 

 

Svenska/Eng

Information

Bok

 

8377

PS-41 Historik

Karl-Gustav Andersson

2005

Svenska

Förteckning

Bok

 

7282

PS-65

 

 

 

Information

Bild

 

7181

Radarfyr M3333-060151 och -051371 (PN-601/F och PN-513/F) - Beskrivning

KFF

1963

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2682

Radarfyr PN-521/R (Barbro)

FHT / Karl Gardh

2005

Svenska

Beskrivning

Bok

 

2862

Radarfyr PN-55/F

FHT / Karl Gardh

2007

Svenska

Beskrivning

Data CD

 

8414

Radarfyr PN-55/F - Beskrivning

 

1974

Svenska

Beskrivning

Häfte

2

9303

Radarfyr PN-601F (Anita) och PN-513F (Eureka)

FHT / Karl Gardh

2004

Svenska

Information

Häfte

43

7405

Radarfyr PN-601F (Anita) och PN-513F (Eureka)

FHT / Karl Gardh

 

Svenska

Beskrivning

Data

 

377

Radarstation PS-41/T - Bilder och scheman

 

 

Svenska

Schema Ritning

Bok

 

2804

Radarstation PS-41/T - Tillägg till Provisorisk beskrivning - Handhavande

KFF

1953

Svenska

Handledning

Bok

 

2803

Radiofyrsändare typ AD.501, Beskrivning

KFF

1955

Svenska

Beskrivning

Bok

 

9251

Radiolänkkompendium

Flygvapnet

1971

Svenska

Läromedel

Bok

200

309

Radiolänkutrustning RL-031 - Instruktionsbok

FMV

1990

Svenska

Handledning

Häfte

 

1937

Radiopejlutrustning M3273-407010, -407020 (Fmrp 7A, Fmrp 7B) - Beskrivning

FV

1963

Svenska

Beskrivning

 

 

9265

Radiostation RA 529 MT

FHT / Arne Larsson

2007

Svenska

Information

Häfte

 

2746

Radiostation RA 706

FHT / Arne Larsson

2007

Svenska

Information

Häfte

 

2748

Radiostation RK 02

FHT / Arne Larsson

2007

Svenska

Information

Häfte

 

2745

Radiostation RK-11 - Beskrivning

FMV

1975

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4973

Radioterminal 30 - Dokumentation

Teleanalys / FMV

1988

Svenska

Beskrivning

Bok

 

4977

Radioutvecklingen för det militära flygsambandet

FHT / Arne Larsson

2018

Svenska

Information

Häfte

 

9564

Radioutvecklingen inom den svenska armén

FHT / Göran Kihlström

2017

Svenska

Information

Häfte

 

9565

Radioutvecklingen inom den svenska marinen

FHT / Göran Kihlström

2017

Svenska

Information

Häfte

 

9566

RAS90/TARAS - Bakgrund och verksamhet

Christer Thorsson, Ralph Persson, Arne Larsson

2016

Svenska

Information

Bok

300

9287

Requirement Specification (RS) - Battery Charger

FMV

1998

Engelska

Handledning

Bok

10

9131

Requirement Specification (RS) - VHF Tranceiver 118.000-136.975 MHz (Sektion A och B)

FMV

1999

Engelska

Handledning

Bok

67

9132

Richtfunksystem PPM 2000 - Beschreibung

Siemens

1958

Tyska

Beskrivning

Bok

26

9351

Richtfunksystem PPM 24 - Bedienungsanleitung

Siemens

1959

Tyska

Beskrivning

Bok

48

9350

Richtfunksystem PPM 24 - Beschreibung

Siemens

1958

Tyska

Beskrivning

Bok

30

9349

RK-01C/R - Fotomontage - Avd 283

CVA

 

Svenska

Information

Bok

 

7178

RRGC/F En viktig komponent i stril m/60 - Del 1 Översikt

FHT / Bengt Olofsson

2012-01-15

Svenska

Information

Häfte

19

6610

RRGC/F En viktig komponent i stril m/60 - Del 2 Allmän beskrivning

FHT / Bengt Olofsson

2013-09-15

Svenska

Information

Bok

222

7390

Samarbete inom luftbevakningen mellan Sverige, Danmark, Norge och Finland

Hans-Ove Görtz

2016

Svenska

Information

Bok

30

9285

Samkörning av DT-108 med olika RL- och TM-utrustningar

FFV

 

Svenska

Kontroll

Bok

 

9090

ScadaCom ver.2 (landsomfattande)

SAAB Communication

 

Svenska

Information

Häfte

 

4950

Schemahäfte tillhörande Översättning av Instruktion för radar A.A. nr 3, Mk 4

KAF

1948

Svenska

Schema Ritning

Bok

 

2785

Signalomformare 1225 Hz - Beskrivning

KFF

1967

Svenska

Beskrivning

Bok

 

3751

Signalomformare 1425 Hz - Beskrivning

KFF

1964

Svenska

Beskrivning

Bok

 

342

Spaning mot skyn - Den optiska luftbevakningen i Sverige

Bernt Törnell

 

Svenska

Information

Bok

240

7114

Spaning mot skyn - Den optiska luftbevakningen i Sverige

Bernt Törnell

 

Svenska

Information

Bok

240

3123

Spaningsradar PS-15 - Sammanställning och presentation

FHT / Karl Gardh

1993

Svenska

Information

Data CD

 

8416

Spaningsradarstation PS-431/A - Beskrivning

Flygvapnet

1959

Svenska

Beskrivning

Bok

147

8382

Spaningsradarstation PS-432/A - Beskrivning

Flygvapnet

1961

Svenska

Beskrivning

 

73

8383

Specification - RA 139 (M3955-139010)

FFV Elektronik AB / Henry Fellhammar

1988

Svenska

Kvalitet

Häfte

21

9234

Specification - Radio for Rescuepersonnel (RA 162 NY)

FMV

1991

Engelska

Handledning

Bok

 

9122

Specification - VHF Junction Radio, 30-76 MHz

FMV

1992

Engelska

Handledning

Bok

 

9127

Specification for Multichannel VHF/UHF Radio Comminucations Equipment

FMV

1986

Engelska

Handledning

Bok

 

9117

Specification for Single Channel VHF Comminucation Equipment

FMV

1972

Engelska

Handledning

Bok

 

9113

Specification for UHF Highpower Antenna

FMV

1991

Engelska

Handledning

Bok

 

9123

Specification for UHF Radio Communications Equipment

FMV

1993

Engelska

Handledning

Bok

 

9128

Specification for UHF Radio Communications Equipment - Arbetsexemplar

FMV

1993

Engelska

Handledning

Bok

 

9125

Specification for VHF Transmitter (Ver 3)

FMV

1994

Engelska

Handledning

Bok

64

9130

Specification Portable Radio RA 163 MT

 

1987

Engelska

Handledning

Bok

 

9119

Specification RA 706

FMV

1987

Engelska

Beskrivning

Bok

 

9129

Specification Radio Equipment RA 530 MT

 

1987

Engelska

Handledning

Bok

52

9118

Specification Radio Equipment RA 530 MT

 

 

Engelska

Beskrivning

Bok

49

9124

Specifikation för stativutrustning Fast markradio

FMV

1971

Svenska

Handledning

Bok

46

9111

Specifikation Korthålls-modem för Pejl

FMV

1990

Svenska

Handledning

Bok

 

9121

Specifikation S.O. Utrustning Radio

 

1988

Svenska

Handledning

Bok

 

9120

Specifikation TLF-antenn

FMV

1984

Svenska

Handledning

Bok

 

9116

Stationsutrustning 3 och 32 för fjärrskrift
Beskrivning del 1

FMV 1980 Svenska Beskrivning Digital 76 10166

Stril 50 - Stridslednings- och luftbevakningssystem modell 50, version 2

FHT / John Hübbert

2013

Svenska

Beskrivning

Bok

 

7394

Stril 60, Sveriges första moderna system för stridsledning och luftbevakning

Aerotech Telub

1999

Svenska

Information

Bok

 

2953

Strilradaranläggning 860 - Från idé till verklighet

FHT

2014

Svenska

Information

Bok

122

8167

Strilsystem m/60

FHT / Örjan Eriksson, Bengt Eklöf

2012-04-18

Svenska

Information

Bok

126

6612

Strilsystem m/60, version 2

FHT / Örjan Eriksson, Bengt Eklöf

2016-03-21

Svenska

Information

Bok

249

9238

Studier och verksamhet inom försvarets ledningssystem under 1990-talet…

FHT / Göran Kihlström, Håkan Davidsson, Jan Flodin

2014

Svenska

Information

Bok

28

8168

Störsändare system LAGE utrustning 13 (U13)

FHT / Hans-Ove Görtz

2013

Svenska

Beskrivning

Bok

 

7395

Svensk ekoradioutveckling under krigsåren 1939 - 1945

FOA / Sven Hasselrot

1995

Svenska

Information

Bok

22

4770

Svensk ekoradioutveckling under krigsåren 1939 - 1945

FHT / Sven Hasselrot

2010

Svenska

Information

Bok

22

4954

Svensk ekoradioutveckling under krigsåren 1939 - 1945

FHT / Sven Hasselrot

2010

Svenska

Information

Data CD

 

8417

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

FHT / Arne Larsson

2005

Svenska

Information

Bok

 

2981

Svenska Flygvapnets Styrdatasystem

FHT / Arne Larsson

2005

Svenska

Information

Bok

 

7113

Svenska försvaret och radioindustrin

FHT / Göran Kihlström

2018

Svenska

Information

Häfte

 

9567

System Radiosändare RT-02 - Ett för försvarsmakten gemensamt telekrigsvapen

FHT / Hans-Ove Görtz

2012-03-01

Svenska

Information

Bok

140

6611

Systemledningsutrustning 1,3 MHz - Beskrivning Del 1

FMV

1972

Svenska

Beskrivning

Bok

 

331

Systemledningsutrustning 1,3 MHz - Beskrivning Del 2

FMV

1972

Svenska

Beskrivning

Bok

 

332

Sändaranläggning B835 med Radiosändare FMR 15

CVA

 

Svenska

Information

Häfte

 

2735

Sändtagare 705

FHT / Arne Larsson

2007

Svenska

Information

Bok

38

2747

Tekniska Order TO Marktelemateriel

FMV

 

Svenska

Information

Digitalt

 

 

Talfyr 301 B, utgåva 3 - Beskrivning

KFF

1962

Svenska

Beskrivning

Bok

 

6539

Telefonapparat 386, beskrivning

FV

1968

Svenska

Beskrivning

Häfte

 

1861

Telefonapparat 387, beskrivning

 

 

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1872

Telefonsystem 46 - Beskrivning

FMV

1982

Svenska

Beskrivning

Bok

 

7188

Telefonsystem 46  MT bärbar - Beskrivning

FMV

1970

Svenska

Beskrivning

Bok

 

344

Telefonsystem 46 MT fast - Beskrivning

FMV

1970

Svenska

Beskrivning

Bok

 

345

Telefonutrustning för KC, del 1, beskrivning

FV

1968

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1858

Telefonväxel AKE-129

FHT/Roland Persson

2021

Svenska

Information

Digital

 

 

Telefonväxel GTD-120

Telub

1968

Svenska

Läromedel

Bok

 

1882

Telefonväxlar inom Flygvapnet

FHT/Göran Kihlström m fl

2016

Svenska

Information

Bok

32

9288

Telegrafinlagringsterminal (Typ VT2F) - Beskrivning

KFF

1963

Svenska

Beskrivning

Bok

 

339

Telegrafinlagringsterminal 213 - Beskrivning

FMV

1978

Svenska

Beskrivning

Bok

 

338

Telekommunikationer inom Totalförsvaret

Totalförsvarets Teleberedning

1960

Svenska

Information

Häfte

 

10160

Telekommunikationsmateriel -  Bilder Pärm 1

 

 

Svenska

Information

Bild

 

2820

Telekommunikationsmateriel -  Bilder Pärm 2

 

 

Svenska

Information

Bild

 

2821

Telekommunikationsmateriel -  Text Pärm 1

 

 

Svenska

Information

Bild

 

2822

Telekommunikationsmateriel -  Text Pärm 2

 

 

Svenska

Information

Bild

 

2823

Tentative Specification for Multichannel UHF/VHF Radio Communications Equipment

FMV

1981

Engelska

Handledning

Bok

 

9115

TILS-sändare 111 - Beskrivning

FMV

1976

Svenska

Beskrivning

Bok

 

3050

TMR NY (Ny transportabel markradio) - Utredning

FFV Underhåll

1981

Svenska

Rapport

Häfte

 

2734

TOMT 857-186 - Balanseringsutrustning för telefonförbindelser.

FMV / Telub

1976

Svenska

Beskrivning

Häfte

 

3868

Trådkommunikationer vid flygbaser - Beskrivning

Telub/FMV

1969

Svenska

Beskrivning

Bok

 

1890

Trådkommunikationer vid flygbaser - Beskrivning

FMV

1969

Svenska

Beskrivning

Bok

 

5034

Ubåtsradio, Ernst Alexanderson och världsarvet SAQ i Grimeton

FHT / Carl-Henrik Walde

2017

Svenska

Information

Häfte

 

9568

Underhållsföreskrift Sändtagare 705

FMV

1996

Svenska

Beskrivning

Häfte

21

9137

Utredning angående funktionsstörning på Tonsvarare M3743-605000

CVA/Roland Persson

1967

Svenska

Rapport

Häfte

 

2874

Utveckling av teknisk övervakning för försvarets marktelesystem…

FHT / Hans Broberg och Ingemar Engdahl

2010

Svenska

Information

Häfte

 

3079

VHF Multikoppler Specifikation

FMV

1973

Svenska

Handledning

Bok

 

9114

Vi informerar om …   40 kW sändaranläggning för flygvapnets RAFAX-nät

CVA

1968

Svenska

Information

Bok

 

6487

Vridbord med tilt / T - Bruksanvisning

FMV

 

Svenska

Handledning

Häfte

 

2934

Översättning av Instruktion för radar A.A. nr 3, Mk 4

KAF

1948

Svenska

Handledning

Bok

 

2784