Innehåll i avsnittet Beväpning

Utrustningar för målinmätning, siktning, preparering och avfyring av vapen

 

Allmänna artiklar om beväpning     Uppdaterad 2020-11-11

Titel

Författare

Vittnesseminariet Tidig flygradar  ägde rum vid Tekniska museet i Stockholm den 15 april 2008. Seminariet behandlar i detalj flygradarutvecklingen inom flygvapnet från de första surplusstationerna 1945 till PS-37 radarn i AJ37. (pdf 0,4 MB)

KTH

Modifieringar av avioniksystem Hawée 1 och Hawée 2

Betydande modifieringar av J35F Beväpningssystem under 1980-talet

Göran Hawée

Taktiska anfallstyper i Flygvapnet Olika anfallstyper och flygledning för jaktflygplan vid bekämpning av luftmål

Göran Hawée

Sammanställning av flygradarstationer inom FV  Historisk översikt från 1946

Alf Gustavsson

Siktesutrustningar Utvecklingen under 50 år. Från mekaniska höghöjdsbombsikten, kastbombsiktet, Akan och raketsikten till datoriserad siktning.
Vidare Bomber och granater som skildrar utvecklingen under 50 år. Från kulsprutor och lätta bomber till Akan och raketer.

Två avsnitt ur
Det bevingade verket

FMV 1986

  Radar PS-46/A for Aircraft JA37

Under  åren 1970-1978 utvecklade Ericsson pulsdopplerradarn PS-46/A för flygplan JA37. Artikeln behandlar grundläggande fysikaliska samband och de problem som berör en luftburen pulsdopplerradar. De övergripande kraven på ett radarsystem för moderna stridsflygplan behandlas. Vidare utformning, struktur och funktion av PS-46/A.
(
pdf 1,5 MB Engelsk text)

Ur Ericsson Review
nr 2 1983

 

Utrustningar inom Beväpning

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Flygradar PS-18

S18, T18

Havsövervakning och målmarkering

1949-1959

Spaningsradar PS-19

Tp47

Havsövervakning och sjöräddning

1948-1966

Spaningsradar PS-20

J30 J33

Spaning. Manuell målföljning

1948-1953

Radaravståndsmätare  PE-46

J34

Automatisk målföljning avstånd

1955-1966

Siktesradar PS-42/A

J32B

Spaning. Automatisk målföljning i avstånd och riktning

1958-1983

Spaningsradar PS-431/A

A32A

Navigation och Spaning. Manuell målföljning

1956-1973

Spaningsradar PS-432/A

S32C

Navigation och Spaning. Manuell målföljning

1959-1978

Siktesradar PS-02/A

J35A

Spaning/Siktning. Automatisk målföljning avstånd

1959-1978

Siktesradar PS-03/A

J35B/D

Spaning. Automatisk målföljning i avstånd och riktning

1962-1976

Siktesradar PS-01/011/A

J35F/J

Spaning. Automatisk målföljning i avstånd och riktning. Robot RB-slavning

1966-1999

Spaningsradar PS-37/371A

AJ37
SH37
AJS37

Navigering och Havsövervakning. Automatisk målföljning i avstånd och riktning

1971-1998

 

1992-2007

Siktesradar PS-46/A

JA37

Spaning. Automatisk målföljning i avstånd och riktning. Flera mål. Dopplerfunktioner. RB-slavning

1979-2005

Lodkamerasikte FLS 1

S29C

Vid höghöjdsfotografering med höghöjdskameror krävdes ett optiskt sikte för att uppnå nödvändig lägesnoggrannhet

1954-1967

Lodkamerasikte FLS 2

S32C

1958-1978

Lodkamerasikte FLS 3

S35E

1965-1979

Bombsikte M/42 (BT-2)

B17

Utförde beräkningar för dykanfall.
Banbrytande utveckling av Saab som ersatte störtbombanfall.

1942-1955

Bombsikte M/42B (BT-3)

B/T18B

1944-1956

Bombsikte BT9

A21A/A3
A21R

Utförde även beräkningar vid raketskjutning

1945-1957

Bombsikte BT9C

 A32A

Integrerat med RB04

1956-1975

Reflexsikte M/37

 J9

Fast siktbild ställde stora krav på piloten

1944-1952

Reflexsikte M/42B

J11  J22

Fast siktbild ställde stora krav på piloten

1940-1952

Gyrosikte K-14/Mk23

J26

Gyroreflexsikte som med stöd av flygföraren, automatiskt beräknade rätt framförhållning vid Jaktkurveanfall, JK och upphållning vid Dykanfall.

1945-1954

Reflexsikte  Mk5D

J28A

1946-1956

Reflexsikte  Mk5E

J28B/C

1949-1968

Reflexsikte 4E/29

J29A/B

1953-1965

Reflexsikte 4R

J29F

1955-1968

Reflexsikte Mk4

J30

1949-1954

Reflexsikte Mk4

J33

1953-1960

Reflexsikte  5/34

J34

Gyroreflexsikte integrerat med radaravståndsmätare PE-46

1955-1967

Reflexsikte  5/32K

A32A

Gyroreflexsikte integrerat med bombsikte BT-9C

1956-1975

Radarsikte S-6A

J32B

Beräkna och presentera på gyrobaserat Riktmärke Jaktkurveanfall JK, Hundkurveanfall HK och visuellt Dykanfall

1958-1983

Radarsikte S-6B

J35A

1961-1978

Radarsikte S-7A-2

J35B/D

Beräkna och presentera Direktanfall DA, JK, HK och visuellt Dykanfall.

1963-1984

Radarsikte S-7B3/31

J35F1

J35F2/J

Beräkna och presentera DA, JK, HK och Hissanfall. Preparera valda robotar RB27/28

1965-1999

IR-spanare 71N

J35F/J

Spaning. Automatisk målföljning i riktning Radarslavning

1967-1999

Robothjälpapparater RB27/28

J35F/J

Radarslava RB27/28 målsökare i riktning och RB27 i avstånd och frekvens. Välja, preparera och avfyra RB.

1965-1999

Siktesberäkning CK-37

AJ37

Beräkna Planflyktsanfall och Dykanfall

1971-1998

Siktessystem JA37

JA37

Beräkna Genskjutningsanfall GA, JK, HK och Dykanfall.

1979-2005