Innehåll i avsnittet Motmedel/Telekrig
Utrustning för varning och störning av radio- radar- och IR-system

Allmänna artiklar    Uppdaterad 2023-08-30

Titel

Författare

Det var först under andra världskriget som elektroniska system blev en sådan stor del av vapensystemens prestanda, att utveckling av speciella telemotmedel blev aktuellt.

Fem artiklar om motmedlens roll i olika konflikter.

Stig Hertze

Motmedel inom flygvapnet 1950-2005  Sammanställning av dokumenterade intervjuer med motmedelsfolk inom flygvapnet. Rapporten omfattar i huvudsak teknisk information.
Författaren är, som så många andra ”telekrigare” i Sverige, medlem i Viking Roost ett svenskt chapter inom den världsomspännande organisationen, Association of Old Crows  (pdf 1,9MB)

Bengt Bergqvist

Radarstörning mot svensk flygradar Utrustningar för anfallsövningar mot störande mål

Göran Hawée

Flygburna övningsmotmedel för FV jaktradarsystem perioden 1965 – 1998  

En redogörelse för mina upplevelser, intryck och betydelsen av de övningsmotmedel som togs fram för Flygvapnets flygförare avseende identifierings- och handhavandeträning vid elektronisk störning mot jaktflygradar och beväpningssystem i övrigt under realistiska övningsförhållanden.

Göran Hawée

Synpunkter på effekten av störning på jaktflygplansradar.

Med anledning av Göran Hawées skrift om utbildning av jaktförare avseende medveten störning av jaktflygplansradar.

Gunnar Lindqvist FMV

Viggen för telekrigträning SK37E – försvarets nya störflygplan

Artikel ur FVN 1999 nr 4

Tidig motmedelsforskning vid FOA 3 Från FOA veteranernas seminarium i Linköping 1992

Sture Risberg FOA

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Mycket informativ.
Innehållsförteckning  Klickbar
Komplett bok 442 sidor 10MB

Försvarsmakten 2004

Motmedelsmuseet i Järfälla
Gottfrid Strindlund beskriver i den här artikeln det motmedels-/telekrigmuseum inom Saab Surveillance lokaler i Järfälla som han skapat. Museet invigdes i december 2018 och har därefter kompletterats med ytterligare föremål. På museet finns produkter inom telekrigområdet från 1940-talet till år 2000 ca (pdf-format)

Gottfrid Strindlund

FOI orienterar om Telekrig   (Länk till FOI)

FOI orienterar om...
Nr 5 2005

 

Utrustningar inom Motmedel/Telekrig

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Bakomvarnare
AN/APS-13

J26
S29C

Pulsradar UHF för detektering av bakomvarande flygplan

1953-1957

Bakomvarnare
PQ-17

S29C

Detektera och indikera radarbelysning på X- bandet

1957-1967

Radarvarnare
F9/3

A32A

Detektera och indikera radarbelysning bakifrån på X-bandet

1966-1969

Radarvarnare
F9/5

A32A
S32C

Detektera och indikera radarbelysning bakifrån på X-bandet

1966-1978

Radarvarnare
APP-11

A32A
S32C

Detektera och indikera radarbelysning på S-, C-, och X- banden. Del av Box3

1968-1979

Radarvarnare
APP-15

S35E

Detektera och indikera radarbelysning. Del av kapsel KB

1974-1979

Radarvarnare
APP-27

AJ37
SF/SH37

Detektera och indikera radarbelysning på S-, C-, X- och K-banden

1971-2000

Radarvarnare
APP-73

JA37

Detektera och indikera radarbelysning på X- och Ku-banden. Digital logik

1981-2005

Kapslar

Kapsel BOX 3

A32A

Flygvapnets första remsfällare. Föregångaren till Kapsel KB

1966-1979

Kapsel KA

AJ37
SF/SH37

Störsändare för egenskydd

1972-1981

Kapsel KB

AJ37
SF/SH37

Kapsel för Rems- och fackelfällning

1975-2005

Kapsel U22A/U22B

AJ37
SF/SH37

Störsändare för egenskydd på C- och Ku-banden

1981-2005

Kapsel U95

JA37/
SK37E

Vidareutveckling av Övningsstörkapsel Petrus.

1993-2005

IR- och Radarmotmedel

JA37C/D

Fackelfällare BOY 401 och
Remsfällare BOL 451

1997-2004

Övningsutrustning

Apparat 91

J32B/E

Störsändare för X-bandet

1973-1978

Övningsstörsändaren G24

J32E

Svepstörsändare för L-, S- eller C-band

1971-1998

Signalspaningsmottagare Ingeborg

J32E, SK37E

Signalspaningsmottagare S-, C- och L-banden
Låsmottagare till Adrian eller G24

1971-2007

Radiostörsändare MERA

J32E, SK37E

Manöver Enhet RAdio. Stör- och sökfunktion på radiofrekvensområdet

1971-2007

Övningsstörkapsel
SUNE

A32, J32, J35

Radarstörning på X-bandet.  Maskerande brus- och vilseledande pulsstörning

1965-1973

Övningsstörkapsel
PETRUS

J32B,E

Radarstörning på X-band. Låsmottagare/Radarvarnare. Analog logik.

1971-1986

Övningsstörkapsel
PETRUS NY

J32E

Radarstörning på X-band. Låsmottagare/Radarvarnare Digital logik.

1985-1998

Störsändare Adrian

J32E, SK37E

Kapselstörsändare S- respektive C-band mot mark- och fartygsbaserade radarstationer.

1971-2007