Innehåll i avsnittet Motmedel
Utrustning för varning och störning av radio- radar- och IR-system

Allmänna artiklar    Uppdaterad 2018-04-02

Titel

Författare

Det var först under andra världskriget som elektroniska system blev en sådan stor del av vapensystemens prestanda, att utveckling av speciella telemotmedel blev aktuellt.

Fem artiklar om motmedlens roll i olika konflikter.

Stig Hertze

Motmedel inom flygvapnet 1950-2005  Sammanställning av dokumenterade intervjuer med motmedelsfolk inom flygvapnet. Rapporten omfattar i huvudsak teknisk information.
Författaren är, som så många andra ”telekrigare” i Sverige, medlem i Viking Roost ett svenskt chapter inom den världsomspännande organisationen, Association of Old Crows  (pdf 1,9MB)

Bengt Bergqvist

Radarstörning mot svensk flygradar Utrustningar för anfallsövningar mot störande mål

Göran Hawée

Viggen för telekrigträning SK37E – försvarets nya störflygplan

Artikel ur FVN 1999 nr 4

Tidig motmedelsforskning vid FOA 3 Från FOA veteranernas seminarium i Linköping 1992

Sture Risberg FOA

FOI orienterar om Telekrig  Orientering om militär verksamhet som utnyttjar det elektromagnetiska spektrumet.

Ansenligt dokument på 94 sidor

Artikel i "FOI orienterar om" nr 5 2005

Lärobok i telekrigföring för luftvärnet – Radar och radartaktik

Mycket informativ.
Innehållsförteckning  Klickbar
Komplett bok 442 sidor 10MB

Försvarsmakten 2004

Utrustningar inom Motmedel

Utrustning

Flygplan

Funktion

Tidsperiod

Bakomvarnare
AN/APS-13

J26
S29C

Aktiv bakomvarnare. Pulsradar UHF för detektering av bakomvarande flygplan

1953-1957

Bakomvarnare
PQ-17

S29C

Detektera och indikera radarbelysning på X bandet

1957-1967

Radarvarnare
F9/5

A32A
S32C

Detektera och indikera radarbelysning på X bandet

1966-1978

Radarvarnare
APP-11

A32A
S32C

Detektera och indikera radarbelysning på S, C, och X banden. Del av Box3

1968-1979

Radarvarnare
APP-15

S35E

Detektera och indikera radarbelysning på C, S, X och Ku banden

1974-1979

Radarvarnare
APP-27

AJ37
SF/SH37

Detektera och indikera radarbelysning på S, C, X och K banden

1971-2000

Radarvarnare
APP-73

JA37

Detektera och indikera radarbelysning på X och Ku banden. Digital logik

1981-2005

Radarvarnare
App-91B

J32B och J32E

Störsändare

1971-1998

Störkapsel KA

AJ37
SF/SH37

Störsändare för egenskydd genom bland annat maskerande störning och avhakning C-X band

1972-1981

Störkapsel U22

AJ37
SF/SH37

Störsändare för egenskydd genom bland annat maskerande störning och avhakning C-Ku band

1981-2005

Ingeborg

J32E

Signalspaningsmottagare med antenner i radomen täckte radarfrekvensbanden S, C och L

1971-1998

MERA

J32E

Manöver Enhet RAdio. Stör och sökfunktion på radiofrekvensområdet

1971-1998

Övningsstörsändare G24

J32E

Svepstörsändare L, C och S band. Störning framåt. Samverkade med yttre störkapsel  Adrian.

1971-1998

Övningsstörkapsel
SUNE

A32, J32, J35

Radarstörning på X-bandet.  Maskerande brus- och vilseledande pulsstörning

1965-1973

Övningsstörkapsel
PETRUS

J32B,E

Radarstörning på X band. Maskerande brus- och vilseledande störformer. Låsmottagare/Radarvarnare. Analog logik.

1971-1986

Övningsstörkapsel
PETRUS NY

J32E

Radarstörning på X band. Maskerande brus- och vilseledande störformer. Låsmottagare/Radarvarnare Digital logik.

1985-

Övningsstörkapsel ADRIAN

J32E

Svepstörsändare C alternativt S band

1971-