Tidslinje för Marktele 1940 - 1990

Flygvapnets marktelesystem har under denna period haft en mycket stark teknisk utveckling som väckt internationell uppmärksamhet.
Flygstridskrafternas ökade prestanda i hastighet, täckningsområde, vapenverkan etc. har inneburit växande krav på ledningssystemen.
Digitaltekniken har medgett sekundsnabb stridsledning från målidentifiering med radar till startorder och ledning av jaktflyget med stridledningssystem.

 

Utvecklingen har även stärkts av att systemen i allt väsentligt varit kontinuerligt i operativ drift. Detta har bland annat medfört utveckling av drift- och underhållsorganisation samt av system för planering, övervakning och administration av systemen.

Tidslinjen innehåller länkar till notiser om utrustningar och system.

 

Försvarets Trådnäts utveckling under åren 1946 till 1986 beskrivs i en separat tidslinje.

 

Senast uppdaterad 2016-10-19
 


1940-1949

 

Hoppa till:
1950 - 1959
1960 - 1969
1970 - 1979
1980 - 1990

 

 


Under slutet av andra världskriget framstod behovet av ny luftbevakning, stridsledning, flygbaser och stödsystem som mycket stort.
Den optiska luftbevakningen förs över från Armén till Flygvapnet.
Ett antal flygflottiljer byggs ut och beslut tas om att införa stridsledningssystemet STRIL 50.
1944 anskaffas den första moderna radarn från England, de första radiolänkförbindelserna installeras och den första VHF-radiostationen anskaffas.
Luftbevakningscentraler (LGC) och Jaktcentraler (Jc) byggs ut med utrustningar som specificeras och utvecklas av försvaret. Bl.a. manuella telefonväxlar och terminalutrustningar för lokal-, terminal- och transitförmedling av trafik.
 

Radiostation Tmr-9
Radiostation Tmr-9

1943

 • Under 1942 beställdes Fmr-IV (Fmr-4) med leveransstart 1943 för följande platser F10, F13, F14, F15, F16, F17, F2F (Fårösund), CFV, E3, Hagshult och Rommehed

 • De första bilburna radiostationerna Tmr IX (Tmr-9) levereras från SRA


Ekoradio ER IIIB

1944

Radiostation Fmr-5
Radiostation Fmr-5/l

1946

 • Radiostation Fmr-5 köps in som ”surplus”. Fmr-5 var ett stort tekniskt lyft för flygvapnet och radiostationerna fanns kvar en tid in på 60-talet.

 • Luftbevakningen och luftskyddet organiseras i form av luftbevakningsstationer och luftbevakningscentraler.

 

1947

Radarstation PJ-21
Radarstation PJ-21

1948

 • Radiolänk RL-01 anskaffas från Motorola för förbindelsen Ls-Lgc samt även för förbindelsen Lgc-Lfc.  Det blev flygvapnets första radiolänkutrustning.

 • Luftbevakningen överförs till Flygvapnet.

 • Ledningscentral AN/TTQ anskaffas som surplus för utprovning. Den var fältmässigt och robust uppbyggd med hjälp av bland annat utrustningens transportlådor.

 • Radarstation PJ-21 beställs. En transportabel jaktstridsledningsstation som även användes för luftbevakning och säkerhetstjänst inom flygvapnet.

 Övning med AN/TTQ
Övning med AN/TTQ i
F13 gymnastiksal 1949

1949


1950-1959


Under denna period byggs Stridsledningssystem Stril-50 ut och beslut tas om att införa ett nytt modernt system, Stril-60. Valet stod mellan den beprövade analoga tekniken eller den nya och oprövade digital-tekniken. Valet föll på det senare som blev en stor internationell framgång.
Beslut tas om att bygga 70 flygbaser av typ Bas-60.

En mängd radarstationer med ledningscentraler anskaffas och installeras.
Mot bakgrund av ökade krav på snabba, flexibla och säkra telesamband, allt under en ökande hotbild, tas beslut om att bygga ett landsomfattande radiolänknät som även påbörjas under perioden.
Trådfjärrskriftnätet med manuell förmedling byggs upp.
 

Radiostation RK-01
Radiostation RK-01

1950

Spaningsradar PS-16/F
Spaningsradar PS-16/F

1951

 • Radiolänk RLX-11, RLX-12, RLX-13 och RLX-51 anskaffas  för prov och försök i ett provnät till Försvarets Fasta Radiolänknät på m- och dm- våglängd. Tillverkare var GEC, Siemens och STC.

 • Radiolänk RL-61 anskaffas från Decca. För överföring av information från en spanings- eller höjdradarstation till en långt avlägsen punkt.

 • Multiplex TMX-11 från GEC anskaffas  för prov och försök.

 • Spaningsradar PS-16/F levereras

 • Spaningsradar PS-41 kommer till Sverige

 • Effektförstärkare 201 beställs


Radiolänk RL-02
Radiolänk RL-02

1953

FFRL Principuppbyggnad
FFRL Principuppbyggnad

1954

 Radiostation Fmr-7
Radiostation Fmr-7

1955

Radiolänk RL-41
Radiolänk RL-41

1956

 Radarstation PS-08
Radarstation PS-08

1957

Bas-60
Bas-60

1958

Radiostation Fmr-13
Radiostation Fmr-13

1959

 • Radiostation Fmr-13 beställs från Rohde & Schwarz

 • Beställning av prototyp till  Flygradiostation Fr-16

 • Väderradar PS-29 anskaffas.

 • Signalomformare 1425 Hz beställs vid LME

 • Fjärrskriftsmaskiner 503, 506 med remssändare anskaffas från Siemens

 • Automatisk fjärrskriftsförmedling för fred och krig anskaffas från Philips i Holland


1960-1969


Införandet av Stril-60 och Bas-60 pågår i hög takt och systemen tas i operativ drift. Baserna byggs ut med omfattande kabelnät. Anskaffning görs av ledningssystem för elva radargruppcentraler (RRGC/F).
Radarstationerna PS-66 och PS-15 anskaffas och tillförs Stril-60.
Ett stort antal radiolänk och multiplexutrustningar samt multiplexsystem av FDM-typ anskaffas och installeras.
Telenätet börjar automatiseras med datorstyrda växlar.
Datatransmission dator-dator och styrdata införs.
OPUS anskaffas för den optiska luftbevakningen .
Startorder för flygplan i "högsta" byggs ut.
Radiostation Fmr-16 på VHF-bandet utvecklas av AGA och blir flygvapnets första heltransistoriserade markradiostation.
Det landsomfattande Luftoperativa radionätet (LOPRA) byggs ut och tas i operativ drift.
System för fjärrövervakning (FÖ) av FFRL och PS-15 tas fram. Tekniken blir grunden för ett generellt koncept för driftövervakning, vidareutvecklat under kommande decennier och tillämpat för flera typer av markteleobjekt.

 

Scatterlänk RL-71
Scatterlänk RL-71

1960

 • Scatterlänk RL-71 anskaffas från Westinghouse, Canada

 • Manuella telefonväxlar m/53 och AK 160

 • Leverans av fjärrskriftsmaskiner

 • Leverans av signalomformareutrustning

Radiolänk RL-21C
Radiolänk RL-21C

1961

Radarstation PS-65
Radarstation PS-65

1962

1963

  Luftförsvarscentral
Luftförsvarscentral

1964

  Tonsvarare och Telefon 386
Tonsvarare och Telefon 386

1965

Lågspaningsradar PS-15/F
Lågspaningsradar PS-15/F

Radiostation Fmr-16
Radiostation Fmr-16

1966

  Telefonsystem 46
Telefonsystem 46

1967


Multiplex TM-14

1968

Fyl-radar PS-810/F
Fyl-radar PS-810/F

1969


1970-1979


Strilradaranläggning 860, med radar PS 860, anskaffas som en följd av Luftförsvarsutredning 1967 (LUF 67).
Rörliga indikatorrum (RRGC/T) anskaffas.
Radarstation PS 810 anskaffas för flygtrafikledning.

Inom flygvapnet slås Radiolänk och Trådnätet samman och bildar Försvarets Telenät (FTN). Krav på nya funktioner och tjänster ställs i nätet.

Automatisering av telefontrafiken (ATL) genomförs.

Interfon 70 anskaffas.
Starkt ökat behov av dataöverföring med högre hastigheter uppstår.

PCM-tekniken införs. Digitala abonnentväxlar införs i många funktioner.

Uppbyggnad sker av Miltex, Milfax och MILPAK.

För Stril 60 anskaffas flygvapnets första markradio på UHF-bandet Fmr-18.

Ett nytt komplett markradiosystem, med bl.a. Radiostation RK-03, för flygtrafikledning vid militära freds- och krigsflygplatser beställs, levereras och installeras

En ny generation fjärrövervakningsutrustningar, med utökad funktionalitet, tas fram för FFRL. Samtidigt blir konceptet tillgängligt för andra markteleobjekt genom FÖ-tjänsten.

 

  Spaningsradar PS-66
Spaningsradar PS-66

1970

  Radiostation RK-03
Radiostation RK-03

1972

  Radiolänk RL-24
Radiolänk RL-24

1973


Övervakningsutrustningen på en PS-810 anläggning

1974

Markradiosystem FYL
Markradiosystem FYL

1975

 
U-länk-75
U-länk-75

1976

Radiostation Ra-529

Radiostation Ra-529 

1977

1978

 • Förmedlingsväxel ETSS från USA införs i FTN

 • Funktionsinriktat underhåll införs i FFRL enligt konceptet "U-länk 75"

Telefonväxel GTD-120
Telefonväxel GTD-120

1979


1980-1990


Den tekniska livslängden på elektroniksystem var kort. Beslut tas om att ersätta samtliga ledningscentraler inom Stril-60 med nya centraler för StrilC-90. Ett stort berednings- och specificeringsarbete startas upp och pågår under hela 80-talet.
Det var också dags att ersätta Bas-60 med Bas-90.

Transmissionen i FTN digitaliseras. För samverkan på gruppkanalnivå mellan FDM- (FasDetektionModulation) och PCM-system (PulsCodeModulering) utvecklas transmultiplexer.

Paketförmedling av datatrafiken utvecklas starkt, såväl beträffande utrustningar som i protokoll.

För Bas 90 anskaffas radioutrustningarna Ra-706,
Ra-530 och Ra-163 och för stridsledning Radiostation Ra-745

Microdatorbestyckade fjärrövervakningsutrustningar och PC-baserade presentationsutrustningar utvecklas och tillförs FÖ-tjänsten. Fler typer av marktelesystem utnyttjar konceptet.
 

  Spaningsradar PS-860
Spaningsradar PS-860

1980

Radiostation Ra-706
Radiostation Ra-706

1981

 
ÖA1-hyllor

1982

 • Radiostation RA-162 beställs hos Svenska Motorola

1983

 

1984

1985

Radiostation Ra-530
Radiostation Ra-530


BID2, hyllversion

1986

Spaningsradar PS-870
Spaningsradar PS-870

1988

 

1989

1990

  

Åter till toppen